Umowa

Numer umowy 22/2023
Data zawarcia 2023-09-07
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Edu Pracownia Marcin Kościelak
Przedmiot

Wykonanie, dostawa oraz montaż osłon na grzejniki w budynku Szkoły Podstawowej

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 21724,49 PLN
Organizacja Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu.

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-09-20 12:57:06.0