Umowa

Numer umowy 24/2018
Data zawarcia 2018-12-05
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-12-31
Kontrahent Firma Wiesław Wiącek ul. Rakojedzka 43b Soki
Przedmiot

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz nadzór nad remontem stołówki, dwóch sanitariatów i dwóch wejść do stołówki

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1845 PLN
Organizacja Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-10 10:10:38.0