Umowa

Numer umowy 3/2018 Umowa zlecenie
Data zawarcia 2018-02-28
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-06-20
Kontrahent Justyna Zalesińska - Judek
Przedmiot

Realizacja 30godzin zająć dodatkowych "Szanować, nie dyskryminować - oto jest przesłanie" w oddziałach szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Poznaniu.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1260,00 PLN
Organizacja Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-07-05 11:24:39.0