Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2016-01-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kontrakt Plan Artur Roykowski:

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego przy robotach związanych z wykonaniem modernizacji brodzika pływalni letniej Chwiałka wraz z budową stacji uzdatniania wody.

wartość: 19400,00 PLN
2016-01-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Protector Service Sp. z o.o., Protector Sp. z o. o., Biuro Ochrony Vigor Sp. z o. o.:

Umowa na ochronę obiektów: Budynek Dyrekcji, Oddział Malta, Camping Malta, Oddział MOS, OPR, Lodowisko Chwiałka, Arena, Golęcin

wartość: 1093495,93 PLN
2016-01-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Szpot Sp. z o. o.:

Umowa na wzajemne świadczenie usłg podczas cyklu imprez pod nazwą "Biegaj z Opel Szpot"

wartość: 1000,00 PLN
2016-01-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Veolia Energia Poznań S. A.:

Umowa na wykonanie przeglądów i konserwacji węzła CO i CWU, maszynowni 1 i 2, wentylatorowni oraz systemu monitoringu węzła CI i CUW w hali Arena.

wartość: 9730,00 PLN
2016-01-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zarząd Transportu Miejskiego:

Umowa na przejazd 4 pracowników komunikacją miejską.

wartość: 8976,00 PLN
2016-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sabina M.:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności gospodarczych na terenie basenu krytego Rataje.

wartość: 12000,00 PLN
2016-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jakub M.:

Umowa zlecenie na obsługę maszyn bowlingowych na terenie OPR.

wartość: 25000,00 PLN
2016-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Barbara J.:

Umowa zlecenie na wykonaie prac gospodarczych na terenie basenu krytego Rataje.

wartość: 12000,00 PLN
2016-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Olga H.:

Umowa zlecenie na wykonanie prac gospodarczych na terenie basenu krytego Rataje.

wartość: 10000,00 PLN
2016-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna J.:

Umowa zlecenie na obsługę recepcji klubu Nice Lady Fitness.

wartość: 18000,00 PLN
2016-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna G.:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z obsługą recepcji basenu krytego Rataje.

wartość: 10000,00 PLN
2016-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Bartłomiej D.:

Umowa zlecenie na obsługę maszyn bowlingowych na terenie OPR.

wartość: 25000,00 PLN
2016-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maria K.:

Umowa zlecenie na obsługę recepcji basenu krytego Rataje.

wartość: 10000,00 PLN
2016-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dorota L.:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z obsługą recepcji klubu Nice Lady Fitness.

wartość: 18000,00 PLN
2016-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Anita R.:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z obsługą recepcji klubu Nice Lady Fitness.

wartość: 36000,00 PLN
2016-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Patrycja M.:

Umowa zlecenie na prace gospodarcze na terenie basenu krytego Rataje.

wartość: 20000,00 PLN
2016-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sergiusz Z.:

Umowa zlecenie na prace gospodarcze na terenie basenu krytego Rataje.

wartość: 10000,00 PLN
2016-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Hubert R.:

Umowa zlecenie na obsługę maszyn bowlingowych na terenie OPR.

wartość: 10000,00 PLN
2016-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Patrycja G.:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z obsługą baru bowlingu w OPR.

wartość: 10000,00 PLN
2016-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Monika J.:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą baru bowlingu OPR.

wartość: 10000,00 PLN
2016-01-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Związek Producentów Audio-Video:

Umowa na określenie wysokości opłat z tytułu odtwarzania fonogramów i wideogramów muzycznych oraz artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych - Oddział Chwiałka, OPR, Malta.

wartość: 827,89 PLN
2016-01-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Związek Producentów Audio-Video:

Umowa na określenie opłat z tytułu odtwarzania fonogramów i wideogramów muzycznych - hotel Camping malta, restauracja Rycerska, Golęcin Noclegi.

wartość: 363,90 PLN
2016-01-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Natalia J.:

Umowa zlecenie na sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie półkolonii.

wartość: 1125,00 PLN
2016-01-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Patrycja D.:

Umowa zlecenie na sprawowanie opieki na dziećmi w czasie zajęć sportowych.

wartość: 500,00 PLN
2016-01-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przemysław K.:

Umowa zlecenie na sprawowanie opieki na dziećmi w czasie zajęć sportowych.

wartość: 500,00 PLN
2016-01-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Bartosz Z.:

Umowa zlecenie na sprawowanie opieki na dziećmi w czasie zajęć sportowych.

wartość: 500,00 PLN
2016-01-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Tomasz N.:

Umowa zlecenie na sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie półkolonii.

wartość: 1125,00 PLN
2016-01-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Armin B.:

Umowa zlecenie na sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie półkolonii.

wartość: 2250,00 PLN
2016-01-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Damian K.:

Umowa zlecenie na sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie półkolonii.

wartość: 1125,00 PLN
2016-01-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Scanmed S. A.:

Umowa na śwaidczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy.

wartość: 12000,00 PLN
2016-01-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ICE-MED Marta Stachowiak:

Umowa na opiekę medyczną dla uczestników półkolonii organizowanych przez Oddział MOS.

wartość: 5000,00 PLN
2016-01-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agencja Ochrony Pewność Sp. z o. o.:

Umowa na transport wartości pieniężnych z Oddziału Malta-Lodowisko do placówki bankowej.

wartość: 300,00 PLN
2016-01-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zdzisława W.:

Umowa zlecenie na obsługę szatni dla publiczności podczas trwania imprez w HWS Arena.

wartość: 1170,00 PLN
2016-01-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Lidia Sz.:

Umowa zlecenie na obsługę szatni dla publiczności podczas trwania imprez w HWS Arena.

wartość: 1170,00 PLN
2016-01-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Danuta K.:

Umowa zlecenie na obsługę szatni dla publiczności podczas trwania imprez w HWS Arena.

wartość: 1170,00 PLN
2016-01-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Beata K.:

Umowa zlecenie na obsługę szatni dla publiczności podczas trwania imprez w HWS Arena.

wartość: 1170,00 PLN
2016-01-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Alicja W.:

Umowa zlecenie na obsługę szatni dla publiczności podczas trwania imprez w HWS Arena.

wartość: 1170,00 PLN
2016-01-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Lidia P.:

Umowa zlecenie na obsługę szatni dla publiczności podczas trwania imprez w HWS Arena.

wartość: 1170,00 PLN
2016-01-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Hubert L.:

Umowa zlecenie na wykonanie zlecenia w charakterze ratownika wodnego na basenie - Oddział Chwiałka.

wartość: 720,00 PLN
2016-01-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Michał B.:

Umowa zlecenie na wykonanie zlecenia w charakterze ratownika wodnego na basenie - Oddział Chwiałka.

wartość: 720,00 PLN
2016-01-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Izabela B.:

Umowa zlecenie na wykonanie zlecenia w charakterze ratownika wodnego na basenie -Oddział Chwiałka.

wartość: 720,00 PLN
2016-01-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MAD Biuro s. c.:

Umowa na dostawę materiałów ekspolatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla POSiR.

wartość: 48000,00 PLN
2016-01-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
RODAN Sp. z o. o.:

Umowa na dostawę artykułów biurowych dla POSiR.

wartość: 34700,00 PLN
2016-01-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kamena Polanowo-Zdroje Tomasz Białkowski:

Umowa na dostawę wody pitnej w butlach zwrotnych oraz na dostawę kubków jednorazowych do wody dla POSiR: Dyrekcja, Arena, Malta, Chwiałka, Zaplecze Sportowe, Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Przywodny Rataje, Stadion Miejski, Golęcin.

wartość: 19200,00 PLN
2016-01-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Politechnika Poznańska:

Umowa na określenie zasad współpracy w ramach patronatu Radia nad Lodowiskiem Oddział Malta.

wartość: 1080,00 PLN
2016-01-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zakład techniki Sanitarnej Jerzy Wojciechowski:

Umowa na naprawę zaworu doprowadzającego wodę na korty tenisowe na terenie OPR.

wartość: 7000,00 PLN
2016-01-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
GASTROPOL Antoni Urbański:

Umowa na realizacje usługi cateringowej dla uczestników półkolonii organizowanych przez Oddział MOS podczas ferii zimowych.

wartość: 9000,00 PLN
2016-01-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
APA ARCHES Sp. z o. o.:

Umowa na pełnienie fumkcji nadzoru autorskiego przy robotach związanych z modernizacją brodzika pływalni letniej Chwiałka wraz z budową stacji uzdatniania wody.

wartość: 20337,60 PLN
2016-01-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
INEA S. A.:

Umowa na współpracę stron w ramach organizacji i promocji 9 PKO Poznań Półmaraton.

wartość: 10000,00 PLN
2016-01-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
EUROZET Sp. z o. o.:

Zlecenie emisji reklamy dot. Oddziału Chwiałka

wartość: 760,00 PLN
2016-01-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
EUROZET Sp. z o. o.:

Zlecenie emisji reklamy dla O/MOS

wartość: 1000,00 PLN
2016-01-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
EUROZET Sp. z o. o.:

Zlecenie produkcji reklamy dla O/MOS

wartość: 375,00 PLN
2016-01-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Radio Merkury:

Zlecenie na realizację usług reklamowych-oddział MOS

wartość: 1483,50 PLN
2016-01-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Spychała AJEN IT:

Obsługa informatyczna w Poznańskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji.

wartość: 177516,00 PLN
2016-01-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
NEWTON Media Sp. z o. o.:

Umowa o udostepnienie i wykorzystanie informacji.

wartość: 6120,00 PLN
2016-01-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kolportet Sp. z o. o. S. k.:

Umowa na systematyczne dostarczanie tytułów prasowych.

wartość: 2091,63 PLN
2016-01-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
AGEMA Systemy Informatyczne:

Umowa na aktualizację systemu kadrowo-płacowego AGEMA HR oraz wsparcie techniczne i merytoryczne, wyjaśnianie błędów i usuwanie usterek.

wartość: 6000,00 PLN
2016-01-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Polska Press Sp. z o. o.:

Umowa na wzajemną wymianę świadczeń dot. lodowiska Malta

wartość: 300,00 PLN
2016-01-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
WAGART WARSZAWA Sp. z o. o.:

Umowa najmu na pomieszczenia w hali Arena oraz scenę estradową modułową. Umowa zawarta na okres 23.01.2016 do 24.01.2016

wartość: 16000,00 PLN
2016-01-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
WAGART WARSZAWA Sp. z o. o.:

Umowa najmu na pomieszczenia w Hali Arena oraz scenę modułową.

Umowa zawarta na okres od 13.03.2016 do 14.03.2016 r.

wartość: 16000,00 PLN
2016-01-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Biuro Ochrony SEZAM Sp. z o. o.:

Umowa o monitorowanie sygnałów z systemów sygnalizacji pożarów w Hali Arena.

wartość: 286,00 PLN