Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-02-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aquanet SA:

Umowa na wzajemne świadczenia stron w ramach 13. PKO Półmaratonu i 21. PKO Poznań Maratonu, dostarczenie wody pitnej, kubeczków papierowych

wartość: 6000,00 PLN
2020-01-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jacek Trzeciak „JTC” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe:

Umowa na usługi programistyczne w zakresie autorskiego oprogramowania webowego przeznaczonego do obsługi masowych imprez biegowych  i administrowania platformą Oktawawe

wartość: 140000,00 PLN
2020-01-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jacek Trzeciak „JTC” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe:

Umowa na usługę bieżącej obsługi informatycznej POSiR

wartość: 437000,00 PLN
2020-01-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kamena Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Umowa na dostawę wody pitnej i urządzeń dystrybucyjnych na potrzeby POSiR

wartość: 27100,00 PLN
2020-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:

Umowa licencyjna na reemisję utworów Camping Hotel Malta i Noclegi Golęcin

wartość: 3225,00 PLN
2020-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Levant Foods Sp. z o.o.:

Umowa na sukcesywną dostawę przypraw do Restauracji Rycerska Camping Malta

wartość: 16448,33 PLN
2020-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Levant Foods Sp. z o.o.:

Umowa na sukcesywną dostawę artykułów mrożonych do Restauracji Rycerska Camping Malta

wartość: 23856,50 PLN
2020-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Levant Foods Sp. z o.o.:

Umowa na sukcesywną dostawę przetworów do Restauracji Rycerska Camping Malta

wartość: 23061,55 PLN
2020-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Levant Foods Sp. z o.o.:

Umowa na sukcesywną dostawę artykułów suchych do Restauracji Rycerska Camping Malta oraz oddziałów POSiR

wartość: 59407,80 PLN
2020-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Chłodex Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp. jawna:

Umowa na sukcesywną dostawę produktów mięsnych i wędlin dla Restauracji Rycerska Camping Malta

wartość: 175448,90 PLN
2020-01-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kacper Szymkowiak:

Umowa zlecenie na czynności obsługi wypożyczalni i kasy Lodowiska Chwiałka

wartość: 9000,00 PLN
2020-01-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Tęczowy Pstrąg Sprzedaż Ryb i Owoców Morza Hurt-Detal:

Umowa na sukcesywną dostawę ryb do Restauracji Rycerska Camping Malta

wartość: 49181,83 PLN
2020-01-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Katarzyna Konrady:

Umowa zlecenie na sprawowanie funkcji wychowawcy wypoczynku podczas półkolonii zimowych w ramach Akcji Zima 2020

wartość: 2700,00 PLN
2020-01-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Damian Grochulski:

Umowa zlecenie na sprawowanie funkcji wychowawcy wypoczynku podczas półkolonii zimowych w ramach Akcji Zima 2020

wartość: 1350,00 PLN
2020-01-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Bartosz Lutomski:

Umowa zlecenie na sprawowanie funkcji wychowawcy wypoczynku podczas półkolonii zimowych w ramach Akcji Zima 2020

wartość: 1350,00 PLN
2020-01-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Łukasz Goiński:

Umowa zlecenie na sprawowanie funkcji wychowawcy wypoczynku podczas półkolonii zimowych w ramach Akcji Zima 2020

wartość: 1350,00 PLN
2020-01-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przemysław Kosicki:

Umowa zlecenie na sprawowanie funkcji wychowawcy wypoczynku podczas półkolonii zimowych w ramach Akcji Zima 2020

wartość: 1350,00 PLN
2020-01-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Andrzej Górny Górny A.T.:

Umowa na zaprojektowanie i wykonanie ośmiu sztuk pomostów startowych łodzi wioślarskich z automatyką na terenie Oddziału Malta

wartość: 509120,00 PLN
2020-01-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zbigniew Osiński:

Umowa zlecenie na kontrole, drobne naprawy, konserwacje, zabezpieczenie placów zabaw i małej architektury na terenie OW Strzeszynek, Krzyżowniki, Plaża Parkowa, OW Rusałka, Kaskada

wartość: 22800,00 PLN
2020-01-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marzena Łukaszczyk:

Umowa zlecenie na sprzątanie biur i pomieszczeń na Stadionie Miejskim

wartość: 8280,00 PLN
2020-01-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Firma Handlowo-Usługowa Mueller Paulina:

Umowa na sukcesywną dostawę warzyw i owoców dla Restauracji Rycerska Camping Malta

wartość: 99991,00 PLN
2020-01-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sermar Sp. z o.o.:

Umowa na sukcesywną dostawę mleka i produktów mlecznych dla Restauracji Rycerska Camping Malta

wartość: 74345,00 PLN
2020-01-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Włodzimierz Kaczmarek:

Umowa zlecenie na sprzątanie, koszenie trawy, odśnieżanie, dbanie o estetykę nieruchomości, obsługa monitoringu, prowadzenie listy obecności ratowników Krzyżowniki

wartość: 36000,00 PLN
2020-01-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paweł Kramer:

Umowa zlecenie na sprzątanie, koszenie trawy, odśnieżanie, dbanie o estetykę nieruchomości Kiekrz, KS. Nawrota

wartość: 32010,00 PLN
2020-01-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mieczysław Kopydłowski:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie elektryczne, obsługa technologii basenowej, konserwacja instalacji pływalni Rataje

wartość: 25000,00 PLN
2020-01-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Gaspol S.A.:

Umowa na zakup gazu propan techniczny dla potrzeb Odddziału Rataje

wartość: 128000,00 PLN
2020-01-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Press-Service Monitoring Mediów Sp. z o.o.:

Umowa na monitoring mediów pod kątem wyszukiwania informacji dotyczących POSiR

wartość: 12600,00 PLN
2020-01-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Adrianna Lis:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności bezpośredniej obsługi klienta, sprzedaż biletów, obsługa kasy, recepcji, szatni baru na Pływalni Rataje

wartość: 20000,00 PLN
2020-01-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aleksandra Olejniczak:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności bezpośredniej obsługi klienta, sprzedaż biletów, obsługa kasy, recepcji, szatni baru na Pływalni Rataje

wartość: 20000,00 PLN
2020-01-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maria Kulikowska:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności bezpośredniej obsługi klienta, sprzedaż biletów, obsługa kasy, recepcji, szatni baru na Pływalni Rataje

wartość: 20000,00 PLN
2020-01-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jadwiga Mikołajczak:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności sprzątania i wykonywania prac porządkowych na terenie Pływalni Rataje

wartość: 20000,00 PLN
2020-01-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Nowak Robert:

Umowa zlecenie na czynności obsługi wypożyczalni i kasy Lodowiska Chwiałka

wartość: 9000,00 PLN
2020-01-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Pieszyk:

Umowa zlecenie na czynności obsługi maszyny wyrównującej lód, wykonywania prac gospodarczych i prace porządkowe na terenie Lodowiska Chwiałka

wartość: 18000,00 PLN
2020-01-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Olga Michalska:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności bezpośredniej obsługi klienta, sprzedaż biletów, obsługa kasy, recepcji, szatni baru na Pływalni Rataje

wartość: 20000,00 PLN
2020-01-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Łukasz Przybylski:

Umowa zlecenie na czynności obsługi instalacji chodzącej, wykonywania prac gospodarczych i prace porządkowe na terenie Lodowiska Chwiałka

wartość: 18000,00 PLN
2020-01-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Tomasz Grudziński:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności zabezpieczających mienie obiektu oraz utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych - pływalnia letnie ul. Jarochowskiego

wartość: 25000,00 PLN
2020-01-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Karolina Piotrowska-Łoś:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności bezpośredniej obsługi klienta, sprzedaż biletów, obsługa kasy, recepcji, szatni baru na Pływalni Rataje

wartość: 20000,00 PLN
2020-01-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Katarzyna Tomczak:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności bezpośredniej obsługi klienta, sprzedaż biletów, obsługa kasy, recepcji, szatni baru na Pływalni Rataje

wartość: 20000,00 PLN
2020-01-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paula Mikosz:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności bezpośredniej obsługi klienta, sprzedaż biletów, obsługa kasy, recepcji, szatni baru na Pływalni Rataje

wartość: 20000,00 PLN
2020-01-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marta Michalska:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności bezpośredniej obsługi klienta, sprzedaż biletów, obsługa kasy, recepcji, szatni baru na Pływalni Rataj

wartość: 20000,00 PLN
2020-01-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Emilia Polak:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności bezpośredniej obsługi klienta, sprzedaż biletów, obsługa kasy, recepcji, szatni baru na Pływalni Rataje

wartość: 20000,00 PLN
2020-01-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dawid Śliwa:

Umowa zlecenie na czynności obsługi mmaszyny do ostrzenia łyżew na terenie Lodowiska Chwiałka

wartość: 14400,00 PLN
2020-01-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Tomasz Siewert:

Umowa zlecenie na czynności obsługi mmaszyny do ostrzenia łyżew na terenie Lodowiska Chwiałka

wartość: 7200,00 PLN
2020-01-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Magdalena Siewert:

Umowa zlecenie na czynności obsługi kasy, udzielanie informacji, wpuszczanie klientów Lodowiska Chwiałka

wartość: 18900,00 PLN
2020-01-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Siuda Michał:

Umowa zlecenie na czynności obsługi wypożyczalni i kasy Lodowiska Chwiałka

wartość: 12600,00 PLN
2020-01-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Katarzyna Buczyńska:

Umowa zlecenie na czynności obsługi wypożyczalni i kasy Lodowiska Chwiałka

wartość: 14400,00 PLN
2020-01-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Anna Buczyńska:

Umowa zlecenie na czynności obsługi wypożyczalni i kasy Lodowiska Chwiałka

wartość: 14400,00 PLN
2019-12-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jarosław Słabuszewski:

Umowa na prowadzenie kontroli nad realizacją przez operatora stadionu miejskiego zadań technicznych i budowlanych Obsługa i Wykonawstwo Inwestycji Budowlanych

wartość: 42000,00 PLN
2019-12-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Radosław Kwiek 22 BIN:

Umowa na wykonywanie usług serwisowych oprogramowania firmy RAKS SQL

wartość: 24000,00 PLN
2019-12-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mateusz Jabłoński:

Umowa zlecenie na czynności obsługi kortów ziemnych i krytych Oddział Rataje

wartość: 17000,00 PLN
2019-12-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Yuliya Mariushchenko:

Umowa zlecenie na czynności obsługi kortów ziemnych i krytych Oddział Rataje

wartość: 15000,00 PLN
2019-12-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grupa Astra Investment sp. z o.o.:

Umowa na sprzątanie domków campingowych w Camping Hotel Malta

wartość: 147600,00 PLN
2019-12-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mateusz Cyrulewski:

Umowa zlecenie na czynności obsługi kortów oraz boisk do siatkówki plażowej

wartość: 10000,00 PLN
2019-12-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marta Michalska:

Umowa zlecenie na obsługę recepcji Golęcin Noclegi

wartość: 7500,00 PLN
2019-12-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Emilia Mikołajczak:

Umowa zlecenie na sprzątanie pokoi w obiekcie POSiR Golęcin Noclegi

wartość: 10000,00 PLN
2019-12-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Garmond Press S.A.:

Umowa o systematyczną dostawę prasy do POSiR

wartość: 3935,28 PLN
2019-12-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS:

Umowa licencyjna na publiczne odtwarzanie utworów w lokalach POSiR

wartość: 8305,61 PLN
2019-12-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Anna Pogorzelec:

Umowa zlecenie na sprzątanie pokoi w obiekcie POSiR Golęcin Noclegi

wartość: 10000,00 PLN
2019-12-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Natalia Stachowiak:

Umowa zlecenie na sprzątanie pokoi w obiekcie POSiR Golęcin Noclegi

wartość: 10000,00 PLN
2019-12-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sklepy Komfort S.A.:

Umowa na sprzedaż i dostawę sztucznej trawy na obiekt przy ul. Warmińskiej

wartość: 16079,92 PLN
2019-12-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Hasan Events Witold Król s.c.:

Umowa na sprzedaż i dostawę wykładziny typu welur

wartość: 13680,00 PLN
2019-12-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stadtraum Systems Sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie robót budowlanych komunikacji pieszej przy wjeździe na parking na terenie Oddziału Chwiałka

wartość: 35611,65 PLN
2019-12-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kompoz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Umowa na dostawę i montaż klimatyzatorów na potrzeby Oddziłu Golęcin

wartość: 16300,00 PLN
2019-12-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Artur Sobczas „SIS” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe:

Umowa na dostawę 800 sztuk boi dla Toru Regatowego Malta

wartość: 16800,00 PLN
2019-12-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wa-Art Biuro Projektowe i Obsługi Inwestycji:

Umowa kupna dokumentacji projektowej bud. Administracyjno-hotelowego w Oddziale Golęcin

wartość: 1860,00 PLN
2019-12-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aedmax.pl Sp. z o.o.:

Umowa na dostarczenie 16 sztuk defibrylatorów, zestawów ratowniczych oraz kluczy pediatrycznych

wartość: 61440,00 PLN
2019-12-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Julia Michniewicz:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na Lodowisku Malta, sprzedaż biletów, obsługa sprzętu nagłaśńiejącego, wystawianie faktur

wartość: 12000,00 PLN
2019-12-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Związek Artystów Wykonawców „Stoart”:

Umowa generalna o korzystanie z praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie

wartość: 11201,74 PLN
2019-11-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
HARDSOFT-TELEKOM Jarosław Kaźmierczak:

Umowa na dostawę sprzętu komputerowego z akcesoriami, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego A4 kolor

wartość: 110869,00 PLN
2019-11-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Tetiana Savchenko:

Umowa zlecenie w charakterze pomocy kuchennej w Restauracji Rycerska Oddział Zaplecze Sportowe

wartość: 1140,00 PLN
2019-11-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marzena Grześkowiak:

Umowa zlecenie w charakterze kelnera w Restauracji Rycerska Oddział Zaplecze Sportowe

wartość: 3135,00 PLN
2019-11-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Beata Kaczmarska „Integra” - Biuro Obsługi Imprez:

Umowa na przygotowanie programu artystycznego i przedstawienie go podczas imprezy sportowo-rekreacyjnej "Puchar 5 milionów"

wartość: 3619,00 PLN
2019-11-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA Sp. z o.o.:

Umowa na ochronę imprez masowych organizowanych przez POSiR, w szczególności półmaraton i maraton

wartość: 461931,42 PLN
2019-11-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Gordon Garden Architektura Krajobrazu Renata Jarzyniewska:

Umowa na prace pielęgnacyjne w zieleni, usunięcie drzew i nasadzenia zastępcze na nieruchomościach przy ul. Warmińskiej 1 oraz Chojnickiej 35

wartość: 78820,00 PLN
2019-11-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kram-Eco Sp. z o.o.:

Umowa na usunięcie drzew i nasadzenia zastępcze na oddziałach Malta i Rataje

wartość: 120800,00 PLN
2019-11-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zonex Sp. z o.o.:

Umowa na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie oraz montaż stojaka rowerowego z zadaszeniem na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Sportowego.

wartość: 32357,72 PLN
2019-11-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Andrzej Górny Górny A.T.:

Umowa na dostawę 2 szt. siłowników pneumatycznych do Oddziału Malta

wartość: 6277,46 PLN
2019-11-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
IDAR Sp. z o.o.:

Umowa na zakup Melexu dla Oddziału Rataje

wartość: 32900,00 PLN
2019-11-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Justyna Roszak:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na Lodowisku Malta, sprzedaż biletów, obsługa kasy, wystawianie faktur, obsługa nagłośnienia

wartość: 10000,00 PLN
2019-11-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agencja Ochronu „Pewność” Sp. z o.o:

Umowa na ochronę stałych i sezonowych obiektów POSiR

wartość: 1352910,90 PLN
2019-11-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Projekt Parking Sp. z o.o.:

Umowa na dostawę i montaż urządzeń samoobsługowego, płatnego systemu parkingowego na terenie Oddziału Chwiałka

wartość: 124990,00 PLN
2019-11-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Nabucho Jacek Kaczmarek:

Umowa na montaż płyty lodowiska na terenie Oddziału Malta

wartość: 18000,00 PLN
2019-11-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Media Ster Paweł Bentkowski:

Umowa na naprawę telebimów oraz ich zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi na Stadionie Miejskim w Poznaniu

wartość: 24600,00 PLN
2019-11-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ekos Poznań Sp. z o.o.:

Umowa na usunięcie zużytego złoża filtracyjnego na pływalni w Parku Kasprowicza

wartość: 8000,00 PLN
2019-11-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mateusz Śpiączka:

Umowa zlecenie na obsługę urządzeń biurowych, prace w magazynie związane z organizacją Półmaratonu i Maratonu

wartość: 7000,00 PLN
2019-11-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Adrianna Lis:

Umowa zlecenie na bezpośrednią obsługę klienta na basenie Os. Piastowskie 55a - sprzedaż biletów, obsługa kasy, szatni, recepcji, baru

wartość: 6000,00 PLN
2019-10-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marcin Olejniczak:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na Lodowisku Malta,odświeżanie lodu, ostrzenie łyżew, czynności porządkowe

wartość: 6000,00 PLN
2019-10-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Panda BHP Ewa Agacińska:

Umowa zlecenie na kompleksową obsługę w zakresie BHP oraz ochrony ppoż.

wartość: 1100,00 PLN
2019-10-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MWS Małgorzata Panas:

Umowa na dostawę rejestratora IP NOVUS na potrzeby Campingu Malta w Poznaniu

wartość: 19800,00 PLN
2019-10-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Patryk Waleriańczyk:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na Lodowisku Malta, sprzedaż biletów, obsługa kasy, wystawianie faktur, przygotowywanie rapartów tygodniowych i zestawień dot. godzin pracy

wartość: 15000,00 PLN
2019-10-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Steinplex Sp. z o.o.:

Umowa na remont pomieszczeń w budynku głównym Oddziału Malta ul. Wiankowa 3

wartość: 266100,07 PLN
2019-10-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mikołaj Dudziak:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą rolby, punktu ostrzenia łyżew, szatni i wypożyczalni, agragatu, sprzątanie, odśnieżanie, czyszczenie i suszenie łyżew

wartość: 15000,00 PLN
2019-10-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mateusz Ławniczak:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na Lodowisku Malta,odświeżanie lodu, ostrzenie łyżew, czynności porządkowe

wartość: 11000,00 PLN
2019-10-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Wróblewski:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na Lodowisku Malta,odświeżanie lodu, ostrzenie łyżew, czynności porządkowe

wartość: 10000,00 PLN
2019-10-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dawid Sobczak:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na Lodowisku Malta, sprzedaż biletów, obsługa kasy, wystawianie faktur

wartość: 10000,00 PLN
2019-10-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maciej Kurzawa:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na Lodowisku Malta,odświeżanie lodu, ostrzenie łyżew, czynności porządkowe

wartość: 9000,00 PLN
2019-10-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jakub Szydzik:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na Lodowisku Malta,odświeżanie lodu, ostrzenie łyżew, czynności porządkowe

wartość: 14000,00 PLN
2019-10-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marta Michalska:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na Lodowisku Malta,odświeżanie lodu, ostrzenie łyżew, czynności porządkowe

wartość: 11000,00 PLN
2019-10-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przemysław Toboła:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na Lodowisku Malta, sprzedaż biletów, obsługa kasy, wystawianie faktur, raportów

wartość: 15000,00 PLN
2019-10-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krzysztof Zieliński:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na Lodowisku Malta,odświeżanie lodu, ostrzenie łyżew, czynności porządkowe

wartość: 14000,00 PLN