Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-06-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.:

Umowa na określenie wzajemnych świadczeń stron w ramach współpracy podczas cyklu turniejów Chwiałka Volley 2020 - vouchery dla uczestników

wartość: 3000,00 PLN
2020-06-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Metrolog Sp. z o.o.:

Umowa na modernizację węzła cieplnego na terenie oddziału Rataje os. Piastowskie 106A

wartość: 64350,00 PLN
2020-06-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.:

Umowa na wykonywanie badań wody w 5 kąpieliskach miejskich

wartość: 3597,00 PLN
2020-06-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
GÓRAMI Firma Handlowo Usługowa Marta Górecka:

Umowa na dostawę 250 ton piasku wraz z rozładunkiem i rozplantowaniem nay Smoczej nad Jeziorem Kierskim

wartość: 15000,00 PLN
2020-06-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Proskos Sp. z o.o.:

Umowa na określenie wzajemnych świadczeń stron w ramach współpracy podczas cyklu turniejów Chwiałka Volley 2020

wartość: 500,00 PLN
2020-06-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Greenskip Alicja Żwawiak:

Umowa na usługi sprzątania Pływalni Miejskiej Atlantis

wartość: 159312,00 PLN
2020-05-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aquanet Laboratorium Spółka z o.o.:

Umowa na badania wody na pywalniach POSiR Atlantis, Kasprowicza, Rataje, Chwiałka

wartość: 33515,10 PLN
2020-05-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Redopol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Umowa na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki na terenie Oddziału Rataje

wartość: 88000,00 PLN
2020-05-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mediatis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa:

Umowa na wykonanie przeglądów budowlanych obiektów zarządzanych przez POSiR

wartość: 62080,00 PLN
2020-05-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wodne Ochotnicze Pogotowie Rachunkowe Województwa Wielkopolskiego:

Umowa na świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpielisku Malta

wartość: 45076,50 PLN
2020-05-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Spółka Jawna T & J Tyrakowski, Jachnik:

Umowa zakupu oleju opałowego lekkiego dla Oddziału Golęcin 80000 litrów

wartość: 160000,00 PLN
2020-05-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ratownictwo Wodne Filip Orłowski:

Umowa na świadczenie usług ratownictwa wodnego na pływalni odkrytej w Parku Kasprowicza

wartość: 78851,52 PLN
2020-05-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wodne Ochotnicze Pogotowie Rachunkowe Województwa Wielkopolskiego:

Umowa na świadczenie usług ratownictwa wodnego na pływalni odkrytej Chwiałka

wartość: 134280,00 PLN
2020-05-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wodne Ochotnicze Pogotowie Rachunkowe Województwa Wielkopolskiego:

Umowa na świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpieliskach Krzyżowniki, Kiekrz, Strzeszynek, Rusałka

wartość: 71280,00 PLN
2020-05-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rafamarina Anna Szymczyk:

Umowa na świadczenie usług w zakresie stałego utrzymywania prawidłowego stanu higieniczno-sanitarnego toalet ogólnodostępnych na kąpieliskach Strzeszynek, Krzyżowniki, Rusałka

wartość: 53980,00 PLN
2020-05-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Green Center Polska Sp. z o.o.:

Umowa na naprawę uszkodzonego słupka szlabanu na terenie Oddziału Atlantis Os. Stefana Batorego

wartość: 5027,50 PLN
2020-05-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Fretless Łukasz Łagoda:

Umowa na wykonanie wymiany instalacji sanitarnej 80 m bieżących z wykonaniem wykopu, częściową wymianą gruntu i wykonaniem komór studni na terenie Oddziału Rataje

wartość: 40227,00 PLN
2020-05-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Prote Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie badań gruntu i wód gruntowych w zakresie występowania metali ciężkich

wartość: 39400,00 PLN
2020-04-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa:

Umowa na wynajem przenośnych toalet, objęcie ich usługą serwisowania oraz serwisowanie pawilonu drewnianego - toalety leśnej

wartość: 40000,00 PLN
2020-04-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krzysztof Król, Witold Król dział. W formie spółki SET.Service Expo Team s.c.:

Umowa na wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniu magazynowym POSiR ul. Spychalskiego 34

wartość: 11505,00 PLN
2020-04-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Konsorcjum firm Firma Handlowo-Usługowa MAR-EKO Mariusz Dolniak, grupa Astra Plus sp. z o.o.:

Umowa na usługę sprzątania i utrzymywania w czystości powierzchni zewnętrznych utwardzonych i zielonych na terenie kompleksu Malta

wartość: 305555,50 PLN
2020-04-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Garte Spółka z o.o. Spółka komandytowa:

Umowa na usługi pielęgnacji zieleni wokół pływalni Oddział Atlantis

wartość: 35366,22 PLN
2020-04-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Firma Handlowo Usługowa Górami Marta Górecka:

Umowa na pielęgnację terenów zielonych, koszenie trawy, odchwaszczanie, przycinanie krzewów na terenie Oddziału Malta oraz Campingu Malta

wartość: 1631317,80 PLN
2020-04-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Normax Janusz Norkiewicz:

Umowa na modernizację pomieszczeń w budynku administracyjnym POSiR Oddział Golęcin ul. Warmińska 1

wartość: 499898,00 PLN
2020-04-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Olikato Bud Tomasz Bąk:

Umowa na realizację usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń w bud. Administracyjnym Oddziału Golęcin

wartość: 4800,00 PLN
2020-04-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Waldemar Kajoch WA-art Biuro Projektowe i Obsługi Inwestycji:

Umowa na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zad. Inwestycyjnego "Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym, Oddział Golęcin, Poznań ul. Warmińska 1""

wartość: 10500,00 PLN
2020-04-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Carum Jolanta Strzyżewska:

Umowa na wykonanie opracowania pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy węzła cieplnego na terenie Oddziału Rataje

wartość: 3700,00 PLN
2020-04-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Antoni Urbański GASTROPOL:

Umowa na usługę cateringową podczas imprezy Chwiałka Volley

wartość: 9250,00 PLN
2020-04-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Antoni Urbański GASTROPOL:

Umowa na usługę cateringową podczas imprezy Spartakiada Seniorów

wartość: 5800,00 PLN
2020-04-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Antoni Urbański GASTROPOL:

Umowa na realizację usług cateringowych dla uczestników imprez organizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

wartość: 43200,00 PLN
2020-04-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Muchos Patatos Sp. z o.o.:

Umowa na realizację usług cateringowych dla uczestników imprez organizowanych w Ośrodku Rataje

wartość: 64800,00 PLN
2020-04-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Leszek Gzyl:

Umowa na przedsezonowe przygotowanie 3 ziemnych zewnętrznych kortów na terenie Oddziału Rataje

wartość: 6900,00 PLN
2020-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
RODO-S Anna Kolecka:

Umowa na uporządkowanie i przeniesienie archiwum zakładowego do nowej lokalizacji

wartość: 20000,00 PLN
2020-03-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Hydrograf S.C.:

Umowa na wykonanie badania echosondą, tyczką i łatą geodezyjną głębokości jeziora Maltańskiego

wartość: 4500,00 PLN
2020-03-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
PRB ADAM Sp. z o.o. Sp. K.:

Umowa na remont pomieszczeń Oddziału Malta oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót

wartość: 75211,60 PLN
2020-03-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kancelaria Patentowa Kazimierz Skrzypczak:

Umowa na kompleksowe przygotowanie zgłoszenia i rejestrację dwóch słowno-graficznych znaków Towarowych

wartość: 3000,00 PLN
2020-03-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
HYDROGRAF S.C.:

Umowa na wykonanie pomiarów barymetrycznych w obrębie kąpielisk Rusałka i Krzyżowniki

wartość: 3850,00 PLN
2020-03-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie rekultywacji wód powierzchniowych Jeziora Maltańskiego, monitoringu jakości wody

wartość: 61000,00 PLN
2020-03-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Olikato Bud Tomasz Bąk:

Umowa na realizację usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji hali sportowej przy ul. Chojnickiej 35

wartość: 4800,00 PLN
2020-03-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego Hydroprojekt Poznań Sp. z o.o.:

Umowa na sporządzenie operatu wodnoprawnego w zakresie usług wodnych polegających na wprowadzeniu oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do skanalizowanego odcnika cieku Szklarka

wartość: 3400,00 PLN
2020-03-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
GOTIX W. H. Gotowicz:

Umowa na sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej

wartość: 80712,40 PLN
2020-03-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Struktum SJ Sp z o.o.:

Umowa na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji hali sportowej przy ul. Chojnickiej

wartość: 567478,86 PLN
2020-03-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Damart Damian Smelczyński:

Umowa na dostawę i montaż betonowego stołu do gry w piłkarzyki na terenie OW Strzeszynek

wartość: 9162,00 PLN
2020-03-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
TODO Jakub Kawa:

Umowa na sukcesywne dostawy materiałów reklamowych na potrzeby POSiR

wartość: 70207,95 PLN
2020-03-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Budmal Zakład Usług Technicznych Piotr Piskorski:

Umowa na wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na ulicach Poznania na czas trwania imprezy Wings for Life

wartość: 65000,00 PLN
2020-03-11 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zygmunt Mieloszyk Meliopoz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe:

Umowa na wykonanie serwisu automatycznego nawadniania Oddział Malta

wartość: 12000,00 PLN
2020-03-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Greenskip Alicja Żwawiak:

Umowa na wykonanie usługi sprzątania Pływalni Atlantis

wartość: 25000,00 PLN
2020-03-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Monika Adamska:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności obsługi Lodowiska na Lodowisku Chwiałka

wartość: 7200,00 PLN
2020-03-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Foxter Group Sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie pomiaru czasu dla uczestników Memoriału Bronisława Szwarca, Sztafetowych Biegów Przełajowych

wartość: 9285,60 PLN
2020-03-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
WC Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Events spółka komandytowa:

Umowa na dostawę i przygotowanie do użytku toalet przenośnych na potrzeby 13 PKO Poznań Półmaratonu oraz 21. PKO Poznań Maratonu

wartość: 44314,56 PLN
2020-03-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Bartłomiej Sulima-Skórka:

Umowa zlecenie na prowadzenie grupowej nauki pływania

wartość: 7500,00 PLN
2020-03-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Amelia Bobowska:

Umowa zlecenie na prowadzenie zajęć fitness

wartość: 7000,00 PLN
2020-03-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Martyna Burak:

Umowa zlecenie na prowadzenie grupowej nauki pływania

wartość: 7500,00 PLN
2020-03-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Hojnart Kazimierz Hojna:

Umowa na prowadzenie imprez muzycznych na Lodowisku Malta wraz z obsługą konferansjerską

wartość: 10000,00 PLN
2020-03-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Icerunners Rollrunners Sp. z o.o.:

Umowa na prowadzenie szkółki jazdy na łyżwach na lodowisku POSiR Malta

wartość: 15000,00 PLN
2020-02-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wizja Multimedia sp. z o.o.:

Umowa na wynajęcie, transport, montaż, demontaż ekranów LED i monitorów LCD na potrzeby 13 PKO Poznań Półmaratonu oraz 21. PKO Poznań Maratonu

wartość: 28000,00 PLN
2020-02-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Domtel-Sport Grzegorz Lipiński:

Umowa na wykonanie pomiaru czasu dla uczestników Poznań Athletics Grand Prix

wartość: 18000,00 PLN
2020-02-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
STS-2 Tomasz Kurkowski Maciej Kwiatkowski spółka cywilna:

Umowa na wykonanie pomiaru czasu dla uczestników 13 PKO Poznań Półmaratonu i 21 PKO Poznań Maratonu

wartość: 198550,00 PLN
2020-02-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Łukasz Kubera EKO-ŁAD:

Umowa na opróżnianie nieczystości płynnych bytowych z terenu OW Krzyżowniki, ul. Nad Jeziorem 21 oraz wywozu ich do stacji zlewnej

wartość: 5000,00 PLN
2020-02-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Calesco Spółka Akcyjna:

Umowa na nadzór, obsługę, serwis i konserwacje instalacji c.o., c.w. oraz kotłowni olejowych w Oddziale Golęcin

wartość: 4182,00 PLN
2020-02-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GARDEN Robert Gawel:

Umowa na pielęgnację boisk trawiastych na terenie Oddziału Golęcin

wartość: 47613,00 PLN
2020-02-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Fortitudo Katarzyna Flont:

Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu profesjonalnego kontaktu z klientami dla pracowników POSiR

wartość: 15000,00 PLN
2020-02-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
METPO SERWIS Paweł Popławski:

Umowa na wynajem, transport, montaż, trybun składanych dla widowni Półmaratonu i Maratonu

wartość: 24000,00 PLN
2020-02-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marcin Rembowski KOLAŻ:

Umowa na montaż i demontaż tablic oraz stojaków na trasie 13 PKO Poznań Półmaratonu i 21 PKO Poznań Maratonu

wartość: 9400,00 PLN
2020-02-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stary Browar Sp. z o.o.:

Umowa na montaż i demontaż podestów dla rozgrzewki oraz fotoreporterów oraz najem i obsługę nagłośnienia na potrzeby 13 PKO Poznań Półmaratonu oraz 21. PKO Poznań Maratonu

wartość: 69000,00 PLN
2020-02-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Guardt System Jakub Arndt:

Umowa na dostawę oraz instalację monitoringu wizyjnego na Stadionie Miejskim

wartość: 321500,00 PLN
2020-02-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Artur Kujawiński:

Umowa zlecenie na pozyskanie i koordynację 27 pacemakerów na trasie 13. PKO Poznań Półmaraton

wartość: 2000,00 PLN
2020-02-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Justyna Lewandowska:

Umowa zlecenie w charakterze kelnerki-pomocy kuchennej w restauracji Rycerska Oddział Zaplecze Sportowe

wartość: 3700,00 PLN
2020-02-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Piskorski BUDMAL Zakład Usług Technicznych:

Umowa na przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu i wdrożenie jej na ulicach Poznania podczas 13.PKO Poznań Półmaraton

wartość: 38500,00 PLN
2020-02-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
TODO Jakub Kawa:

Umowa na sukcesywne dostawy koszulek bawełnianych okolicznościowych na imprezy sportowe organizowane przez POSiR

wartość: 30487,50 PLN
2020-02-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grupa Ventus Sp. z o.o.:

Umowa na dostawę koszulek technicznych dla biegaczy półmaratonu i maratonu

wartość: 396000,00 PLN
2020-02-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grupa Ventus Sp. z o.o.:

Umowa na dostawę koszulek technicznych dla zawodników Chwiałka Volley 2020

wartość: 7480,00 PLN
2020-02-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MKSport Organizacja Imprez sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie 2 przeglądów wraz z czyszczeniem koszy systemu odprowadzania wody na Stadionie Miejskim

wartość: 33900,00 PLN
2020-02-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MEDIA CHECK POINT Sp. z o.o.:

Umowa na dostawę worków bawełnianych dla biegaczy półmaratonu i maratonu

wartość: 123000,00 PLN
2020-02-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agora SA:

Umowa na ustalenie zasad i warunków współpracy w ramach Półmaratonu i Maratonu - publikacja reklam i branding

wartość: 31300,00 PLN
2020-02-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna Kubisiak:

Umowa zlecenie na czynności kancelaryjne, układanie, kompletowanie dokumentów

wartość: 3200,00 PLN
2020-02-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:

Umowa na licencję na odtworzenie i wykonanie utworów w ramach 13 PKO Poznań Maratonu

wartość: 430,00 PLN
2020-02-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Termy Maltańskie Sp. z o.o.:

Umowa na ustalenie wzajemnych praw i obowiązków oraz warunków wzajemnych rozliczeń wynikłych z umowy o sposobie korzystania z nieruchomości wspólnej

wartość: 4752.00 PLN
2020-02-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Tempish Polska Spółka z o.o.:

Umowa na dostawę i montaż szlifirki-ostrzałki do ostrzenia łyżew na Lodowisko Chwiałka

wartość: 25597,00 PLN
2020-02-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Terravita Spółka z o.o.:

Umowa na wzajemne świadczenia stron w ramach Akcji Walentynkowej POSiR

wartość: 1290,00 PLN
2020-02-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rodan Spółka z o.o.:

Umowa na sukcesywną dostawę artykułów biurowych do POSiR

wartość: 62000,00 PLN
2020-02-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grupa Abet Spółka z o.o.:

Umowa na usunięcie roślinności z brzegów zbiornika Malta wraz z właściwym zagospodarowaniem pokosu

wartość: 18000,00 PLN
2020-02-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aquanet SA:

Umowa na wzajemne świadczenia stron w ramach 13. PKO Półmaratonu i 21. PKO Poznań Maratonu, dostarczenie wody pitnej, kubeczków papierowych

wartość: 6000,00 PLN
2020-02-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jakub Jakubiak:

Umowa zlecenie na obsługę kortów tenisowych oraz boisk do siatkówki plażowej

wartość: 10000,00 PLN
2020-02-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna Gruszczyńska:

Umowa zlecenie na bezpośrednią obsługę klienta na pływalni krytej Rataje, os. Piastowskie 55A

wartość: 18000,00 PLN
2020-02-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Gabinet Osteopatii i fizjoterapii dr hab. Sławomir Marszałek:

Umowa na zapewnienie i koordynację zespołów masażystów na mecie Półmaratonu oraz przy punktach odżywiania

wartość: 11000,00 PLN
2020-02-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marcin Nowak:

Umowa zlecenie w charakterze kelnera w restauracji Rycerska Oddział Zaplecze Sportowe

wartość: 3700,00 PLN
2020-02-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marianna Pikul:

Umowa zlecenie na wprowadzanie faktur do systemu elektronicznego obiegu faktur

wartość: 7500,00 PLN
2020-02-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Magdalena Foterek:

Umowa zlecenie w charakterze kelnerki w restauracji Rycerska Oddział Zaplecze Sportowe

wartość: 3700,00 PLN
2020-02-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kancelaria Radców Prawnych Ciach, Rogulski społka partnerska:

Umowa na reprezentowanie POSiR w postępowaniu sądowym przed Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce

wartość: 6150,00 PLN
2020-02-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paulina Mendowska:

Umowa zlecenie na sprawowanie funkcji wychowawcy wypoczynku podczas półkolonii zimowych w ramach Akcji Zima 2020

wartość: 1350,00 PLN
2020-02-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zakłąd Usług Pralniczych JKM Jerzy Klotzki:

Umowa na usługę prania bielizny pościelowej, zasłon, firan, ręczników, obrusów, koców, pokrowców, poduszek, kołder na potrzeby Oddziałów ZS, Golęcin i Rataje

wartość: 101000,00 PLN
2020-01-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mariusz Borowski:

Umowa zlecenie na czynności związane z organizację 13 PKO Poznań Półmaratonu - nadzór nad wykonaniem umów przez firmy logistyczne, ustawianie infrastruktury mety, biura zawodów, stref

wartość: 4650,00 PLN
2020-01-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zbigniew Walczak:

Umowa zlecenie w charakterze kelnera w restauracji Rycerska Oddział Zaplecze Sportowe

wartość: 3700,00 PLN
2020-01-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
INFODRUK Zakład Poligraficzny, A. Przybylski, A.Rodak, W. Ziółkowski Spółka Jawna:

Umowa na dostawę numerów startowych dla zawodników półmaratonu, maratonu i Grand Prix Poznania w LA

wartość: 21000,00 PLN
2020-01-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Daria Preiss:

Umowa zlecenie w zakresie ratownictwa wodnego na basenie krytym Chwiałka

wartość: 3200,00 PLN
2020-01-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Centrum Sp. z o.o.:

Umowa na przegląd serwisowy silników zaburtowych Yamaha na potrzeby Oddziału Malta

wartość: 9200,00 PLN
2020-01-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jacek Trzeciak „JTC” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe:

Umowa na usługi programistyczne w zakresie autorskiego oprogramowania webowego przeznaczonego do obsługi masowych imprez biegowych  i administrowania platformą Oktawawe

wartość: 140000,00 PLN
2020-01-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jacek Trzeciak „JTC” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe:

Umowa na usługę bieżącej obsługi informatycznej POSiR

wartość: 437000,00 PLN
2020-01-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kamena Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Umowa na dostawę wody pitnej i urządzeń dystrybucyjnych na potrzeby POSiR

wartość: 27100,00 PLN