Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-08-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
P.P.H.U. Juliusz Szymanowski:

Umowa na zaprojektowanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na części dachu hali sportowej C

wartość: 228000,00 PLN
2022-08-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Hanna Łucka:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności pomocniczych w dziale Finansowo-Ekonomicznym

wartość: 6000,00 PLN
2022-08-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marcin Rembowski KOLAŻ:

Umowa na montaz i demontaż stojaków z oznaczeniem km oraz innych tablic na trasie 21. Poznań Maratonu

wartość: 7000,00 PLN
2022-07-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Lilianna Wiśniewska:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą sanitarną stadionu podczas 39.PZLA Mistrzostw Polski U23

wartość: 1470,00 PLN
2022-07-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grzegorz Kantorski:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługa konkurencji na płycie stadionu podczas 39.PZLA Mistrzostw Polski U23

wartość: 1470,00 PLN
2022-07-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grimar sp. z o.o.:

Umowa na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji hali przy ul. Chojnickiej - wymiana poszycia dachowego

wartość: 198000,00 PLN
2022-07-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wojciech Gryglaszewski Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego:

Umowa na opracowanie analizy opłacalności inwestycji dotyczącej hali sportowej

wartość: 9000,00 PLN
2022-07-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Łukasz Panfil:

Umowa zlecenie na prowadzenie spikerki w czasie trwania 39. PZLA Mistrzostw Polski U23

wartość: 5400,00 PLN
2022-07-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kuba Borsa:

Umowa zlecenia na obsługę logistyczną 39. PZLA Mistrzostw Polski U23

wartość: 3000,00 PLN
2022-07-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kwartz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej i jej wykonanie w kompleksie Chwiałka

wartość: 164424,30 PLN
2022-07-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Arkasport Arkadiusz Flaum:

Prowadzenie zajęć na Pływalni Miejskiej Winogrady

wartość: 449840,00 PLN
2022-07-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu:

Umowa na obsługę sędziowską 39. PZLA Mistrzostw Polski U23

wartość: 23120,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Andrzej Krukowski:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie strefy parkingu dla zmotoryzowanych oraz koordynacja pracy agencji ochrony i wolontariuszy podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 980,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Gronostaj:

Umowa zlecenie na ustawienie infrastruktury na stadionie lekkoatletycznym w związku z organizacją 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 2880,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Beata Król:

Umowa zlecenie na obsługę sanitarną i sprzątanie stadionu i pomieszczeń stadionu podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 2380,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Justyna Bieniasz-Szczepańska:

Umowa zlecenie na przygotowanie pakietów startowych dla zawodnikow oraz obsługę biura zawodów w związku z organizacją 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1470,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Filip Borowiak:

Umowa zlecenie na przygotowanie pakietów startowych i obsługę biura zawodów w związku z organizacją 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1470,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ewelina Czerwińska:

Umowa zlecenie na przygotowanie pakietów startowych dla zawodnikow oraz obsługę biura zawodów w związku z organizacją 39. PZLA Mistrzostw Polsk

wartość: 1470,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Karolina Kaszub-Tokarska:

Umowa zlecenie na pakowanie pakietów startowych, aranżację i koordynację namiotu dla gości podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1470,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kinga Haremska:

Umowa zlecenie na obsługę biura zawodów oraz koordynacja wydawania odzieży dla obsługi podczas 39.  PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1260,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maria Konwińska:

Umowa zlecenie na aranżację i koordynację punktu akredytacji dla gości, wydawanie akredytacji dla VIP podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1260,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Magdalena Musioł:

Umowa zlecenie na obsługę konkurencji na płycie stadionu podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 980,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Justyna Pieńkowska:

Umowa zlecenie na pakowanie pakietów startowych, aranżacja i koordynacja namiotu dla gości podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1470,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Honorata Wojtala:

Umowa zlecenie na pakowanie pakietów startowych, aranżacja i koordynacja namiotu dla gości podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1260,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Filip Waligóra:

Umowa zlecenie na pakowanie pakietów startowych, aranżacja i koordynacja namiotu dla gości podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1260,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maciej Kobylacki:

Umowa zlecenie na pakowanie pakietów startowych, aranżacja i koordynacja namiotu dla gości podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 980,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paweł Mateja:

Umowa zlecenie na ustawienie infrastruktury na stadionie podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 960,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paweł Siekierski:

Umowa zlecenie na ustawienie infrastruktury na stadionie lekkoatletycznym podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 2880,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dariusz Radzimski:

Umowa zlecenie na ustawienie infrastruktury na stadionie lekkoatletycznym podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1440,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agnieszka Brzezińska:

Umowa zlecenie na przygotowanie pakietów starowych dla zawodników, aranżację i koordynację punktu akredytacji dla mediów i sędziów w związku z organizacją 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1470,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Natalia Necelman-Brzezińska:

Umowa zlecenie na aranżację biura zawodów, koordynację ceremonii zakończenia mityngu podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1260,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rafał Mortka:

Umowa zlecenie na transport lodu w kostkach na stadion, koordynację kontroli antydopingowej podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1440,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Bartłomiej Daniłowski:

Umowa zlecenie na ustawienie infrastruktury na stadionie lekkoatletycznym w związku z organizacją 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 3360,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Anna Plenzler:

Umowa zlecenie na przygotowanie pakietów startowych dla zawodników, aranżację i koordynację punktu akredytacji dla zawodników i trenerów podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1470,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aneta Perz:

Umowa zlecenie na przygotowanie pakietów startowych dla zawodników, obsługa biura zawodów podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1470,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mikołaj Nowakowski:

Umowa zlecenie na koordynację pracy agencji ochrony i pracowników POSiR, informowanie slużb bezpieczeństwa o niebezpieczeństwach podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1600,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zbysław Jankowski:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie strefy wjazdu dla zmotoryzowanych oraz koordynacja pracy agencji ochony i wolontariuszy podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1400,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Błażej Daracz:

Umowa zlecenie na aranżację i koordynację strefy Mixzone, współpraca przy organizacji dekoracji zawodników podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1680,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Małgorzata Grzybowska:

Umowa zlecenie na przygotowanie pakietów startowych, koordynację punktu akredytacji dla gości, wydawanie akredytacji VIP podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1330,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna Jańczak-Ćwiklińska:

Umowa zlecenie na aranżację biura prasowego podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1680,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jan Łuczak:

Umowa zlecenie na obsługę konkurencji na płycie stadionu podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 980,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agnieszka Stachowiak:

Umowa zlecenie na aranżację biura zawodów, koordynację ceremonii zakończenia zawodów i dekoracja zawodników podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1260,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ewa Kania:

Umowa zlecenie na pakowanie pakietów startowych, aranżację i koordynację call room podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1470,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marta Michalska:

Umowa zlecenie na pakowanie pakietów startowych, aranżacja i koordynacja call room podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1470,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Yuliya Mariushchenko:

Umowa zlecenie na czynności związane z obsługą konkurencji na płycie stadionu podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 980,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Karolina Kaszub-Tokarska:

Umowa zlecenie na pakowanie pakietów startowych, aranżację i koordynację namiotu dla gości podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1470,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maria Konwińska:

Umowa zlecenie na aranżację i koordynację punktu akredytacji dla gości, wydawanie akredytacji dla VIP podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1260,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Filip Borowiak:

Umowa zlecenie na przygotowanie pakietów startowych i obsługę biura zawodów w związku z organizacją 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1470,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kobylacki Maciej:

Umowa zlecenie na pakowanie pakietów startowych, aranżacja i koordynacja namiotu dla gości podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 980,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Waligóra Filip:

Umowa zlecenie na pakowanie pakietów startowych, aranżacja i koordynacja namiotu dla gości podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1260,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Magdalena Musioł:

Umowa zlecenie na obsługę konkurencji na płycie stadionu podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 980,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Justyna Bieniasz-Szczepańska:

Umowa zlecenie na przygotowanie pakietów startowych dla zawodnikow oraz obsługę biura zawodów w związku z organizacją 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1470,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Justyna Pieńkowska:

Umowa zlecenie na pakowanie pakietów startowych, aranżacja i koordynacja namiotu dla gości podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1470,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kinga Haremska:

Umowa zlecenie na obsługę biura zawodów oraz koordynacja wydawania odzieży dla obsługi podczas 39.  PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1260,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wojtala Honorata:

Umowa zlecenie na pakowanie pakietów startowych, aranżacja i koordynacja namiotu dla gości podczas 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1260,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ewelina Czerwińska:

Umowa zlecenie na przygotowanie pakietów startowych dla zawodnikow oraz obsługę biura zawodów w związku z organizacją 39. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 1470,00 PLN
2022-07-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Clight Dariusz Maćkowiak:

Umowa na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego: Modernizacja oświetlenia boiska sportowego stadionu MOS

wartość: 24000,00 PLN
2022-07-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Katarzyna Konrady:

Umowa zlecenie na sprawowanie funkcji kierownika wypoczynku w ramach Akcji Lato 2022

wartość: 1575,00 PLN
2022-07-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Tomasz Kusznierów Architektura:

Umowa na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego: Budowa zadaszonego kompleksu boisk do siatkówki plażowej wraz z zapleczem

wartość: 102000,00 PLN
2022-07-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marcin Wrotyński:

Umowa zlecenie na promowanie sportu i lekkoatletyki

wartość: 9000,00 PLN
2022-07-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Martyna Galant:

Umowa zlecenie na promowanie sportu i lekkoatletyki

wartość: 9000,00 PLN
2022-07-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka:

Umowa zlecenie na promowanie sportu i lekkoatletyki

wartość: 9000,00 PLN
2022-07-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Nicole Wojczyńska:

Umowa zlecenie w charakterze kelnerki w restauracji Rycerska

wartość: 4290,00 PLN
2022-07-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agnieszka Jańska PPHU Graf-Tech:

Umowa na dostawę i montaż dwóch klimatyzatorów w budynku Oddziału Rataje

wartość: 7500,00 PLN
2022-07-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Bartosz Jędrzejewski:

Umowa zlecenie na czynności związane z utrzymaniem czystości obiektów na terenie Oddziału Malta

wartość: 3000,00 PLN
2022-07-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MinusMedia Adam Ciereszko:

Umowa na wykonanie zdjęć z 39.PZLA Mistrzostw Polski U23 oraz 21. Poznań Maratonu

wartość: 10700,00 PLN
2022-07-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mikołaj Nowak:

Umowa zlecenie na obsługę urządzeń biurowych oraz prace przy organizacji 39 PZLA Mistrzostwach Polski U23

wartość: 9900,00 PLN
2022-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Julia Marszałek:

Umowa zlecenie na obsługę klienta na Oddziale Chwiałka

wartość: 6300,00 PLN
2022-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Michalina Aniukiewicz:

Umowa zlecenie - obsługa klienta na Oddziale Chwiałka

wartość: 6300,00 PLN
2022-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Vitali Slabenko:

Umowa zlecenie na obsługę kasjerską na Lodowisku Chwiałka

wartość: 25200,00 PLN
2022-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Katarzyna Januła:

Umowa zlecenia na obsługę klienta na Oddziale Chwiałka

wartość: 8400,00 PLN
2022-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Nazarii Prokopchuk:

Umowa zlecenie - obsługa maszyny do pielęgnacji lodu na Lodowisku CH

wartość: 18900,00 PLN
2022-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aquanet S.A.:

Umowa na określenie wzajemnych świadczeń w ramach 21. Poznań Maratonu

wartość: 7000,00 PLN
2022-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marcelina Obecna:

Umowa zlecenie na obsługę kasjerską na Lodowisku Chwiałka

wartość: 6300,00 PLN
2022-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Anna Pieszyk:

Umowa zlecenie na obsługę kasjerską na Lodowisku Chwiałka

wartość: 6300,00 PLN
2022-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kacper Szymkowiak:

Umowa zlecenie na obsługę szlifierni i wypożyczalni na Lodowisku Chwiałka

wartość: 25200,00 PLN
2022-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Adrian Toboła:

Umowa zlecenie na obsługę wypożyczalni na Lodowisku Chwiałka

wartość: 18900,00 PLN
2022-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Weronika Koziej:

Umowa zlecenie na obsługę wypożyczalni na Lodowisku Chwiałka

wartość: 18900,00 PLN
2022-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Olaf Cierzniewski:

Umowa zlecenie na obsługę maszyny do pielęgnacji lodu na Lodowisku Chwiałka

wartość: 8400,00 PLN
2022-06-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paulina Mikołajczuk:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności inspicjenta w czasie trwania w Poznaniu 39. PZLA Mistrzostw Polski U23

wartość: 1750,00 PLN
2022-06-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Euro-Bus Anna Banaszczyk Euro-Bus:

Umowa na usługę przewozu uczestników wycieczek organizowanych w ramach Akcji Lato 2022

wartość: 11700,00 PLN
2022-06-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krystian Langner:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z obsługą obiektów sportowo-rekreacyjnych Oddziału Rataje

wartość: 10500,00 PLN
2022-06-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mateusz Cyrulewski:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z obsługą obiektów sportowo-rekreacyjnych Oddziału Rataje

wartość: 14500,00 PLN
2022-06-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jan Kałużny:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z obsługą obiektów sportowo-rekreacyjnych Oddziału Rataje

wartość: 5500,00 PLN
2022-06-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zofia Karolak:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z obsługą obiektów sportowo-rekreacyjnych Oddziału Rataje

wartość: 6500,00 PLN
2022-06-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Gabriela Laskowska:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z obsługą obiektów sportowo-rekreacyjnych Oddziału Rataje

wartość: 4500,00 PLN
2022-06-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Eliasz Niewiadomski:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z obsługą obiektów sportowo-rekreacyjnych Oddziału Rataje

wartość: 16000,00 PLN
2022-06-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Pola Laskowska:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z obsługą obiektów sportowo-rekreacyjnych Oddziału Rataje

wartość: 10500,00 PLN
2022-06-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Kałużny:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z obsługą obiektów sportowo-rekreacyjnych Oddziału Rataje

wartość: 10500,00 PLN
2022-06-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marek Wrześniewski:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności koordynatora ds. transportu autobusami MPK w czasie trwania w Poznaniu lekkoatletycznych Mistrzostw Polski U23

wartość: 2800,00 PLN
2022-06-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
DIsport Izabela Dylewska-Światowiak:

Umowa na przeprowadzenie 3 wycieczek kajakowychw ramach Akcji Lato 2022

wartość: 4085,37 PLN
2022-06-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Witold Albiński:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności inspicjenta w czasie trwania w Poznaniu 39. PZLA Mistrzostw Polski U23

wartość: 1750,00 PLN
2022-06-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
„SCHINDLER POLSKA” Sp. z o. o.:

Umowa na modernizację dwóch dźwigów osobowych w zakresie wymiany drzwi przystankowych na Stadionie Miejskim w Poznaniu

wartość: 97000,00 PLN
2022-06-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Swimdoktor Rafał Witczak:

Umowa na przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na Pływalni Atlantis

wartość: 675358,00 PLN
2022-06-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aqua Sport Poznań Hanna Andruszka:

Umowa na przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na Pływalni Chwiałka

wartość: 308918,00 PLN
2022-06-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Julia Łukowska:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności w charakterze kelnerki

wartość: 4950,00 PLN
2022-06-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Splash Zone Michał Kramer:

Umowa najmu, montaż i demontaż zestawu WIBIT AQUA TRACK

wartość: 990,00 PLN
2022-06-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
JerSport Damian Jerszyński:

Umowa na zajęcia rekreacyjno-sportowe na Pływalni Rataje

wartość: 115864,00 PLN
2022-06-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sportplus.pl Sp. z o. o.:

Umowa na dostawę materacy ochronnych na ściany hali sportowej

wartość: 14122,00 PLN
2022-06-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mome.pl Agencja Promocyjna Kamil Biegański:

Umowa na realizację promocyjnych materiałów filmowych na potrzeby 39.PZLA Mistrzostw Polski w Lekkeij Atletyce U23

wartość: 11100,00 PLN