Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-09-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agnieszka Grzegorzewska:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z pakowaniem i wydawaniem pakietów startowych, wydawaniem gadżetów dla kibiców, kontrolą wydawania medali

wartość: 1170,00 PLN
2021-09-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Fundacja Runsport:

Umowa na pozyskanie i skoordynowanie wolontariuszy potrzebnych przy organizacji 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 8700,00 PLN
2021-09-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Makro Cash and Carry Polska SA:

Umowa na zapewnienie POSiR napojów izotonicznych na potrzeby 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 7627,10 PLN
2021-09-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marcin Kaliszan:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z logistyką przy organizacji 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 2300,00 PLN
2021-09-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Czanieckie Makarony sp. z o.o.:

Umowa na przekazanie paczek makaronu oraz dostarczenie ich na teren MTP

wartość: 14268,24 PLN
2021-09-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Centrum Obsługi Biznesu sp. z o.o.:

Umowa na udostępnienia pokojów ze śniadaniem w ramach współpracy przy 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 3105,00 PLN
2021-09-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zakład Produkcyjno-Usługowy GOTIX W H Gotowicz:

Umowa na sukcesywną dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej

wartość: 332601,75 PLN
2021-09-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
STS-2:

Umowa na wykonanie pomiaru czasu, w tym dostarczenie transponderów, dla uczestników 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 90000,00 PLN
2021-09-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
"Fawor" Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska:

Umowa na określenie warunków współpracy w zakresie organizacji i promocji 13. PKO Poznań Maraton

wartość: 18686,50 PLN
2021-09-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Gabinet Osteopatii i Fizjoterapii dr hab. Sławomir Marszałek:

Umowa na określenie wzajemnych świadczeń w ramach 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 3000,00 PLN
2021-09-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wielkopolska Przychodnia Sportowo-Lekarska Sp. z o.o.:

Umowa na realizację usługi kompleksowego zabezpieczenia medycznego oraz przeprowadzenia badań antydopingowych podczas 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 47270,00 PLN
2021-09-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Michał Rybka:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z pomocą licencjonowanemu atesterowi przy atestacji trasy 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 2200,00 PLN
2021-09-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MinusMedia Adam Ciereszko:

Umowa na wykonanie zdjęć w formie reportażu z wydarzenia 13. PKO Poznań Półmaraton

wartość: 11100,00 PLN
2021-09-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Celina Kontek-Szczygielska:

Umowa zlecenia na wykonanie czynności związanych z poprowadzeniem rozgrzewki dla biegaczy 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 1700,00 PLN
2021-09-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
EMIDA Sp. z o.o.:

Umowa na zapewnienie oprawy muzycznej, obsługi DJ oraz spikerskiej na potrzeby 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 17000,00 PLN
2021-09-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MKSport Organizacja Imprez:

Umowa na przegląd membrany dachowej na Stadionie Miejskim w Poznaniu, opracowania protokołu z przeglądu i sporządzenie kosztorysu koniecznych napraw

wartość: 28900,00 PLN
2021-09-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dorota Dubel:

Umowa zlecenie w charakterze pomocy kuchennej

wartość: 4945,00 PLN
2021-09-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Michał Podeszwa:

Umowa zlecenie na informowaniu mieszkańców o utrudnieniach w ruchu związanych z 13. PKO Poznań Półmaratonem

wartość: 1500,00 PLN
2021-09-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Bąk Tomasz Marcin OLIKATO-BUD:

Umowa na usługę inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: modernizacja boiska sportowego przy ul Chojnickiej

wartość: 2400,00 PLN
2021-09-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grzegorz Hałasik:

Umowa zlecenie na przeprowadzenie konferencji prasowej 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 500,00 PLN
2021-09-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o.:

Umowa na usługę sprzątania wzdłuż trasy 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 21400,00 PLN
2021-09-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stan-Bruk-Brukarstwo Tadeusz Stańczyk:

Umowa na wykonanie przebudowy nawierzchni i rozbiórki budynku w ramach zadania "Przebudowa pływalni letniej wraz z zagodpodarowaniem terenu kompleksu Chwiałka" oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót

wartość: 565358,00 PLN
2021-09-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Tomasz Gieżyński:

Umowa zlecenie na czynności związane z informowaniem mieszkańców o utrudnieniach w ruchu związanych z organizacją 13. PKO Poznań Półmaraton

wartość: 3000,00 PLN
2021-09-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Łukasz Panfil:

Umowa zlecenie na bycie spikerem na biegach dla dzieci 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 1900,00 PLN
2021-09-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Katarzyna Leszczyńska:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z obsługą depozytów dla biegacz 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 1400,00 PLN
2021-09-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zdzisław Śnieżyński:

Umowa zlecenie na czynności związane z zabezpieczeniem odcinka trasy 13. PKO Poznań Maratonu

wartość: 400,00 PLN
2021-09-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Julia Łukowska:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności w charakterze kelnerki

wartość: 4515,00 PLN
2021-09-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o. o.:

Umowa na zabezpieczenie wejść do byłych szatni i naprawy uszkodzonych ogrodzeń wokół stadionu im. E. Szyca, ul. Olimpijska

wartość: 64066,00 PLN
2021-09-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Principles Sp. z o.o.:

Umowa zapewnienia objęcia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Montaż Paneli Fotowoltaicznych w obrębie budynku Oddziału Rataje Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, Os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

wartość: 2500,00 PLN
2021-09-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:

Umowa na zorganizowanie w Poznaniu na terenie i w okolicy MTP, imprezy 13. PKO Poznań Półmaraton

wartość: 430,00 PLN
2021-09-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marcin Rembowski KOLAŻ:

Umowa na montaż i demontaż stojaków z oznaczeniem km oraz innych tablic na trasie 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 3750,00 PLN
2021-09-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
METPO SERWIS Paweł Popławski:

Umowa wynajmu, transportu, montażu i demontażu jednej trybuny składanej dla widowni, zapewniającej miejsca siedzące dla 450 osób na potrzeby 13. PKO Poznań Maraton

wartość: 17500,00 PLN
2021-09-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wiktoria Mamej:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na Pływalni Miejskiej Atlantis

wartość: 40953,00 PLN
2021-09-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
KKS Lech Poznań SA:

Umowa na określenie wzajemnych świadczeń w ramach 13. PKO Poznań Półmaraton

wartość: 4400,00 PLN
2021-09-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wizja Multimedia sp. z o. o.:

Umowa na wynajęcie, transport, montaż, demontaż oraz obsługę sprzętu na potrzeby 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 17000,00 PLN
2021-09-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stary Browar Sp. z o.o.:

Umowa najmu, montażu i demontażu podestów do rozgrzewki i dla fotoreporterów oraz najmu i obsługi nagłośnienia startu i mety na potrzeby  organizacji 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 25800,00 PLN
2021-09-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Trendee sp. z o.o.:

Umowa na wynajem, montaż i demontaż namiotu na potrzeby 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 7250,00 PLN
2021-09-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wiktoria Mamej:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na Pływalni Miejskiej Atlantis

wartość: 40953,00 PLN
2021-09-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Animar Bartosz Chabowski:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 20887,00 PLN
2021-09-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Pro-Line Szymon Borowski:

Umowa na obsługę logistyczną 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 29800,00 PLN
2021-09-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Konsorcjum firm: Concept Trade Biuro Handlowo-Usługowe i CT Sport Sp. z o.o.:

Umowa na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji boiska sportowego przy ul. Chojnickiej 34 w P-niu

wartość: 174000,00 PLN
2021-09-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aquanet SA:

Umowa na określenie wzajemnych świadczeń w ramach 13. PKO Poznań Półmaratanu

wartość: 2000,00 PLN
2021-09-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
SET. Service Expo Team S.C.:

Umowa na wykonanie prac obejmujących wykonanie bram startu i mety, wyklejanie ścian zabudowy targowej, dostawę i montaż wykładziny, budowe wejść do stref startowych na potrzeby 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 44600,00 PLN
2021-09-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Technika/Aerotechnika:

Umowa na wykonanie i dostawę medali odlewanych wraz ze wstążką dla uczestników 13. PKO Poznań Półmaraton

wartość: 42000,00 PLN
2021-09-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ewa Szpot sp. z o.o.:

Umowa na określenie warunków współpracy w zakresie organizacji i promocji 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 3846,00 PLN
2021-09-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MOME.PL Agencja Promocyjna Kamil Biegański:

Umowa na realizację promocyjnych materiałów filmowych na potrzeby 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 12300,00 PLN
2021-09-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Monika Andruszka-Oleksa Aqua Sport mgr Monika Andruszka-Oleksa:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Chwiałka

wartość: 50070,00 PLN
2021-09-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Magdalena Siewert:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności polegających na obsłudze kasjerskiej na Lodowisku Chwiałka

wartość: 13200,00 PLN
2021-09-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rafał Benski:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności polegających na obsłudze szlifierni oraz obsłudze technicznej na Lodowisku Chwiałka

wartość: 16000,00 PLN
2021-09-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Robert Guderski:

Umowa zlecenie na remont łazieniek na oddziale MOS

wartość: 3000,00 PLN
2021-09-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Radosław Książkiewicz:

Umowa zlecenie na wykonanie remontu na oddziale MOS

wartość: 3000,00 PLN
2021-09-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grawerbus Michał Foryś:

Umowa na grawerowanie medali dla biegaczy 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 1500,00 PLN
2021-09-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Rataje

wartość: 13181,60 PLN
2021-09-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jakub Sterczyński:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 8646,00 PLN
2021-09-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Body And Soul Małgorzata Świgoń-Siejek:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 26130,00 PLN
2021-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Władysław Graczyk:

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na d realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka"

wartość: 2000,00 PLN
2021-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zbigniew Nadolski "ZIBI SPORT":

Umowa na loordynację i pozyskanie zawodników do elity biegaczy 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 5100,00 PLN
2021-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
KOBI s.c.:

Umowa na wykonanie, dostawę i montaż lady do sekretariatu Dyrekcji

wartość: 13155,30 PLN
2021-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agnieszka Albrecht:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Chwiałka

wartość: 28080,00 PLN
2021-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Radzicki Sławomir Nauka i Doskonalenie Pływania i Samoobrona:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Chwiałka

wartość: 74880,00 PLN
2021-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Arkasport Arkadiusz Flaum:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Winogrady, Pływalnia Miejska Rataje

wartość: 32360,00 PLN
2021-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Arkasport Arkadiusz Flaum:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Winogrady

wartość: 16629,00 PLN
2021-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Alicja Ferchmin zdrowo na sportowo:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na Pływalni Miejskiej Atlantis

wartość: 25000,00 PLN
2021-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wielkopolska Telewizja Kablowa sp. z o.o.:

Umowa na określenie zasad i warunków współpracy dotyczącej promocji 13. PKO Poznań Półmaratonu 2021

wartość: 14950,00 PLN
2021-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Michał Rzeczkowski:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na Pływalni Chwiałka

wartość: 40560,00 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Martyna Burak:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 42735,00 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Weronika Stach:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 67905,00 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Norbert Szentner:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 5940,00 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna Wojtaszek:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 53997,00 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jakub Jędrzejewski:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 13035,00 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sebastian Bączyk:

Umowa zlecenia na bezpośrednią obsługę klienta na pływalni miejskiej Rataje, sprzedaż biletów, obsługę kasy fiskalnej, przyjmowanie zapisów na zajęcia

wartość: 15000,00 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Light On Krzysztof Bogumił Pilarczyk:

Umowa na wykonanie oświetlenia parkowego dla kompleksu Rusałka w Poznaniu oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonywanych robót

wartość: 56722,42 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Centrum Szkoleń Amelicaro Maciej Pawłowski:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 19670,00 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Swimdoktor Rafał Witczak:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 20592,00 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dexter Jacek Skowroński:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 19516,00 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Swimdoktor Rafał Witczak:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 82965,00 PLN
2021-08-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wiktoeia Aleksandra Walczak:

Umowa zlecenie na obsługę klienta na pływalni miejskiej Rataje

wartość: 15000,00 PLN
2021-08-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mieczysław Kopydłowski:

Umowa zlecenie na utrzymanie w pelnej sprawności instalacji i urządzeńelektrycznych oraz urządzeń basenowych na pływalni krytej Winogrady

wartość: 20000,00 PLN
2021-08-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paula Mikosz:

Umowa zlecenie na obsługę klienta na pływalni miejskiej Rataje

wartość: 15000,00 PLN
2021-08-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna Gruszczyńska:

Umowa zlecenie na bezpośrednią obsługę klienta na plywalni miejskiej Rataje, sprzedaż biletów, obsługa kasy fiskalnej, przyjmowanie zapisów na zajęcia zorganizowane dla dzieci i młodzieży oraz seniorów

wartość: 15000,00 PLN
2021-08-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Szymon Michalik:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 27423,00 PLN
2021-08-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maxsport Maksymilian Tutka:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 58977,00 PLN
2021-08-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maciej Waliński:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 44253,00 PLN
2021-08-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Cieślik:

Umowa zlecenie na obsługę hali sportowej w byłym ośrodku policyjnym w Kiekrzu położonym w Poznaniu przy ul. Chojnickiej 35

wartość: 12000,00 PLN
2021-08-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sportfolio Sp. z o.o.:

Umowa na określenie wzajemnych świadczeń w ramach Amatorskich Mistrzostw Poznania w biegu 1 MILA

wartość: 2000,00 PLN
2021-08-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Arkasport Arkadiusz Flaum:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Rataje, Pływalnia Miejska Winogrady

wartość: 416029,00 PLN
2021-08-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Solarspot sp. z o. o.:

Umowa na wykonanie roboty budowlanej polegajacej na montazu instalacji fotowoltaicznej na budynku głównym Oddziału Rataje

wartość: 81180,00 PLN
2021-08-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Archenika sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegające na przygotowaniu placu pod eventy wraz z rozbiórką pięciu budynków  zlokalizowanych przy ul. Komandoria 5 w Poznaniu

wartość: 24000,00 PLN
2021-08-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna Kornecka-Wieczorek "Aqua Sport":

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Chwiałka

wartość: 17160,00 PLN
2021-08-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mariusz Woźniak Usługi Sportowo-Rekreacyjne:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Chwiałka

wartość: 36457,20 PLN
2021-08-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dariia Antonova:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 36575,00 PLN
2021-08-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krystain Langner:

Umowa zlecenie na obsługę klientów i obiektów sportowych i rekreacyjnych Oddziału Rataje

wartość: 13000,00 PLN
2021-08-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rafał Grudziński:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 25740,00 PLN
2021-08-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Milczyński Maciej Szkoła Pływania Milczyński:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Chwiałka

wartość: 59482,80 PLN
2021-08-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Toya Design Tomasz Wojtkowiak:

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem-budowa slipu wraz z drogą dojazdową"

wartość: 40650,00 PLN
2021-08-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Volvox Consultung Bartłomiej Czauderna:

Umowa na przeprowadzenie audytu

wartość: 21000,00 PLN
2021-08-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Centrum Mercury Piotr Wojtczyk:

Umowa na sukcesywną dostawę środków do utrzymania czystości

wartość: 277350,83 PLN
2021-08-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
JAKOT:

Umowa na wykonanie modernizacji hali basenowej w zakresie wymiany pieca do sauny

wartość: 9700,00 PLN
2021-08-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zygmunt Waśkowski:

Umowa zlecenie na wykonanie koncepcji badań wielkopolskiego rynku biegowego

wartość: 9500,00 PLN
2021-08-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Tomasz Hajduk:

Umowa zlecenie na czynności porządkowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu Pływalni Miejskiej Winogrady

wartość: 11000,00 PLN