Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-09-14 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Animar Bartosz Chabowski:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 20887,00 PLN
2021-09-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Pro-Line Szymon Borowski:

Umowa na obsługę logistyczną 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 29800,00 PLN
2021-09-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Konsorcjum firm: Concept Trade Biuro Handlowo-Usługowe i CT Sport Sp. z o.o.:

Umowa na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji boiska sportowego przy ul. Chojnickiej 34 w P-niu

wartość: 174000,00 PLN
2021-09-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sport Evolution Group sp. z o.o.:

Umowa na promocję miasta Poznania oraz POSiR podczas imprezy sportowej Gran Fondo

wartość: 26800,00 PLN
2021-09-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aquanet SA:

Umowa na określenie wzajemnych świadczeń w ramach 13. PKO Poznań Półmaratanu

wartość: 2000,00 PLN
2021-09-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
SET. Service Expo Team S.C.:

Umowa na wykonanie prac obejmujących wykonanie bram startu i mety, wyklejanie ścian zabudowy targowej, dostawę i montaż wykładziny, budowe wejść do stref startowych na potrzeby 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 44600,00 PLN
2021-09-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Technika/Aerotechnika:

Umowa na wykonanie i dostawę medali odlewanych wraz ze wstążką dla uczestników 13. PKO Poznań Półmaraton

wartość: 42000,00 PLN
2021-09-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ewa Szpot sp. z o.o.:

Umowa na określenie warunków współpracy w zakresie organizacji i promocji 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 3846,00 PLN
2021-09-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MOME.PL Agencja Promocyjna Kamil Biegański:

Umowa na realizację promocyjnych materiałów filmowych na potrzeby 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 12300,00 PLN
2021-09-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Monika Andruszka-Oleksa Aqua Sport mgr Monika Andruszka-Oleksa:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Chwiałka

wartość: 50070,00 PLN
2021-09-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Magdalena Siewert:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności polegających na obsłudze kasjerskiej na Lodowisku Chwiałka

wartość: 13200,00 PLN
2021-09-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rafał Benski:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności polegających na obsłudze szlifierni oraz obsłudze technicznej na Lodowisku Chwiałka

wartość: 16000,00 PLN
2021-09-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Robert Guderski:

Umowa zlecenie na remont łazieniek na oddziale MOS

wartość: 3000,00 PLN
2021-09-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Radosław Książkiewicz:

Umowa zlecenie na wykonanie remontu na oddziale MOS

wartość: 3000,00 PLN
2021-09-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grawerbus Michał Foryś:

Umowa na grawerowanie medali dla biegaczy 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 1500,00 PLN
2021-09-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Rataje

wartość: 13181,60 PLN
2021-09-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jakub Sterczyński:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 8646,00 PLN
2021-09-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Body And Soul Małgorzata Świgoń-Siejek:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 26130,00 PLN
2021-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Władysław Graczyk:

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na d realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka"

wartość: 2000,00 PLN
2021-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zbigniew Nadolski "ZIBI SPORT":

Umowa na loordynację i pozyskanie zawodników do elity biegaczy 13. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 5100,00 PLN
2021-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
KOBI s.c.:

Umowa na wykonanie, dostawę i montaż lady do sekretariatu Dyrekcji

wartość: 13155,30 PLN
2021-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agnieszka Albrecht:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Chwiałka

wartość: 28080,00 PLN
2021-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Radzicki Sławomir Nauka i Doskonalenie Pływania i Samoobrona:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Chwiałka

wartość: 74880,00 PLN
2021-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Arkasport Arkadiusz Flaum:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Winogrady, Pływalnia Miejska Rataje

wartość: 32360,00 PLN
2021-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Arkasport Arkadiusz Flaum:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Winogrady

wartość: 16629,00 PLN
2021-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Alicja Ferchmin zdrowo na sportowo:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na Pływalni Miejskiej Atlantis

wartość: 25000,00 PLN
2021-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wielkopolska Telewizja Kablowa sp. z o.o.:

Umowa na określenie zasad i warunków współpracy dotyczącej promocji 13. PKO Poznań Półmaratonu 2021

wartość: 14950,00 PLN
2021-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Michał Rzeczkowski:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na Pływalni Chwiałka

wartość: 40560,00 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Martyna Burak:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 42735,00 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Weronika Stach:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 67905,00 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Norbert Szentner:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 5940,00 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna Wojtaszek:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 53997,00 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jakub Jędrzejewski:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 13035,00 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sebastian Bączyk:

Umowa zlecenia na bezpośrednią obsługę klienta na pływalni miejskiej Rataje, sprzedaż biletów, obsługę kasy fiskalnej, przyjmowanie zapisów na zajęcia

wartość: 15000,00 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Light On Krzysztof Bogumił Pilarczyk:

Umowa na wykonanie oświetlenia parkowego dla kompleksu Rusałka w Poznaniu oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonywanych robót

wartość: 56722,42 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Centrum Szkoleń Amelicaro Maciej Pawłowski:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 19670,00 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Swimdoktor Rafał Witczak:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 20592,00 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dexter Jacek Skowroński:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 19516,00 PLN
2021-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Swimdoktor Rafał Witczak:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 82965,00 PLN
2021-08-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wiktoeia Aleksandra Walczak:

Umowa zlecenie na obsługę klienta na pływalni miejskiej Rataje

wartość: 15000,00 PLN
2021-08-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mieczysław Kopydłowski:

Umowa zlecenie na utrzymanie w pelnej sprawności instalacji i urządzeńelektrycznych oraz urządzeń basenowych na pływalni krytej Winogrady

wartość: 20000,00 PLN
2021-08-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paula Mikosz:

Umowa zlecenie na obsługę klienta na pływalni miejskiej Rataje

wartość: 15000,00 PLN
2021-08-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna Gruszczyńska:

Umowa zlecenie na bezpośrednią obsługę klienta na plywalni miejskiej Rataje, sprzedaż biletów, obsługa kasy fiskalnej, przyjmowanie zapisów na zajęcia zorganizowane dla dzieci i młodzieży oraz seniorów

wartość: 15000,00 PLN
2021-08-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Szymon Michalik:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 27423,00 PLN
2021-08-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maxsport Maksymilian Tutka:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 58977,00 PLN
2021-08-26 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maciej Waliński:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 44253,00 PLN
2021-08-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Cieślik:

Umowa zlecenie na obsługę hali sportowej w byłym ośrodku policyjnym w Kiekrzu położonym w Poznaniu przy ul. Chojnickiej 35

wartość: 12000,00 PLN
2021-08-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sportfolio Sp. z o.o.:

Umowa na określenie wzajemnych świadczeń w ramach Amatorskich Mistrzostw Poznania w biegu 1 MILA

wartość: 2000,00 PLN
2021-08-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Arkasport Arkadiusz Flaum:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Rataje, Pływalnia Miejska Winogrady

wartość: 416029,00 PLN
2021-08-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Solarspot sp. z o. o.:

Umowa na wykonanie roboty budowlanej polegajacej na montazu instalacji fotowoltaicznej na budynku głównym Oddziału Rataje

wartość: 81180,00 PLN
2021-08-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Archenika sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegające na przygotowaniu placu pod eventy wraz z rozbiórką pięciu budynków  zlokalizowanych przy ul. Komandoria 5 w Poznaniu

wartość: 24000,00 PLN
2021-08-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna Kornecka-Wieczorek "Aqua Sport":

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Chwiałka

wartość: 17160,00 PLN
2021-08-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mariusz Woźniak Usługi Sportowo-Rekreacyjne:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Chwiałka

wartość: 36457,20 PLN
2021-08-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dariia Antonova:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 36575,00 PLN
2021-08-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krystain Langner:

Umowa zlecenie na obsługę klientów i obiektów sportowych i rekreacyjnych Oddziału Rataje

wartość: 13000,00 PLN
2021-08-20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rafał Grudziński:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Miejska Atlantis

wartość: 25740,00 PLN
2021-08-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Milczyński Maciej Szkoła Pływania Milczyński:

Umowa na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiekcie Pływalnia Chwiałka

wartość: 59482,80 PLN
2021-08-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Toya Design Tomasz Wojtkowiak:

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem-budowa slipu wraz z drogą dojazdową"

wartość: 40650,00 PLN
2021-08-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Volvox Consultung Bartłomiej Czauderna:

Umowa na przeprowadzenie audytu

wartość: 21000,00 PLN
2021-08-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Centrum Mercury Piotr Wojtczyk:

Umowa na sukcesywną dostawę środków do utrzymania czystości

wartość: 277350,83 PLN
2021-08-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
JAKOT:

Umowa na wykonanie modernizacji hali basenowej w zakresie wymiany pieca do sauny

wartość: 9700,00 PLN
2021-08-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zygmunt Waśkowski:

Umowa zlecenie na wykonanie koncepcji badań wielkopolskiego rynku biegowego

wartość: 9500,00 PLN
2021-08-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Tomasz Hajduk:

Umowa zlecenie na czynności porządkowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu Pływalni Miejskiej Winogrady

wartość: 11000,00 PLN
2021-08-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MHSPORT:

Umowa na przeprowadzenie 10 zajęć Aqua Aerobiku na terenie pływalni letniej w Parku Kasprowicza

wartość: 3000,00 PLN
2021-08-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Pomost Iso 2011 sp. z o.o.:

Umowa na opracowanie koncepcji projektowych, pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, zgód i zezwoleń dla zadania inwestycyjnego "Plaża w Kiekrzu przy ul. ks. E. Nawrota"

wartość: 24000,00 PLN
2021-08-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Fundacja "Europejskie Forum Sztuki":

Umowa na kompleksowe zorganizowanie cyklu koncertów, które będą stanowiły element programu festiwalu "Na Falach"

wartość: 205150,00 PLN
2021-08-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mateusz Kujawa:

Umowa zlecenie na czynności pomocy kuchennej polegające na dbałości o porządek w kuchni , obieraniu warzyw, zmywaniu naczyń, przygotowaniu Sali oraz porządkowaniu Sali w Restauracji Rycerska

wartość: 4515,00 PLN
2021-08-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Julia Łukowska:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności w charakterze kelnerki polegające na obsłudze gościa indywidualnego oraz grupowego, dbałości o porządek na Sali restauracyjnej w Restauracji Rycerska

wartość: 4695,00 PLN
2021-07-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Metalzbyt-Hurt sp. z o. o.:

Umowa na sukcesywna dostawę farb, artykułów malarskich i impregnatów

wartość: 37398,71 PLN
2021-07-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wojciech Charoński:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z obsługą techniczną maszyn i urządzeń zlokalizowanych w obiekcie bowlingu w Oddziale Rataje w Poznaniu, os. Piastowskie 106 a

wartość: 20000,00 PLN
2021-07-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Imercon Sp. Z o.o.:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji rurociągów zimnej wody na trybunie I Stadionu Miejskiego

wartość: 255000,00 PLN
2021-07-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Euromobil Sp. z o.o.:

Umowa na zakup wózków inwalidzkich plażowych -2szt

wartość: 15554,00 PLN
2021-07-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Michał Wlazik:

Umowa zlecenie na obsługę: kasy fiskalnej, terminali wydających bilety, terminali płatniczych, komputera, barier wjazdowych i wyjazdowych, obsługa klientów parkingu i Bula Parku, przyjmowanie opłat parkingowych i wydawanie paragonów fiskalnych, robienie zestawień z kasy fiskalnej, wystawionych faktur, celem prawidłowego funkcjonowania obiektów oraz na drobne prace porządkowo-techniczne w miejscu wykonywania umowy

wartość: 5000,00 PLN
2021-07-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przemysław Toboła:

Umowa zlecenie na obsługę parkingu oraz Bula Parku na Oddziale Malta

wartość: 5000,00 PLN
2021-07-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mikołaj Dudziak:

Umowa zlecenie na obsługę parkingu oraz Bula Parku na Oddziale Malta

wartość: 5000,00 PLN
2021-07-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zbigniew Osinski:

Umowa na wykonanie 10 szt. stóp betonowych pod pawilon socjalno-magazynowy na terenie OW Strzeszynek

wartość: 1389,00 PLN
2021-07-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Splash Zone Michał Kramer:

Umowa najmu zestawu Wibit Aqua Track

wartość: 4200,00 PLN
2021-07-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mateusz Kujawa:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności pomocy kuchennej

wartość: 4515,00 PLN
2021-07-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna:

Porozumienie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną na rabaty dla posiadaczy Poznańskiej Karty Turystycznej oraz wydanie przewodnika. 

wartość: 500,00 PLN
2021-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Nazarii Prokopchuk:

Umowa zlecenie na obsługę maszyny do pielęgnacji lodu oraz na obsługę techniczną na Lodowisku im. Witalisa Ludwiczaka

wartość: 21600,00 PLN
2021-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grzegorz Szymkiewicz:

Umowa zlecenie w charakterze kucharza w Oddziale Zaplecze Sportowe - Restauracja Rycerska

wartość: 5125,00 PLN
2021-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dawid Śliwa:

Umowa zlecenie na obsługę wypożyczalni i świadczenia usług ostrzenia łyżew na Lodowisku Chwiałka

wartość: 17100,00 PLN
2021-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kacper Szymkowiak:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności polegających na obsłudze szlifierni (ostrzenie i naprawa łyżew) oraz obsłudze technicznej na Lodowisku Chwiałka

wartość: 21600,00 PLN
2021-07-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wieslaw Schade:

Umowa zlecenie w charakterze kelnera w Oddziale Zaplecze Sportowe - Restauracja Rycerska

wartość: 4500,00 PLN
2021-06-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Vitalii Slabenko:

Umowa zlecenie na wykonanie czynności polegających na obsłudze szlifierni (ostrzenie i naprawa łyżew) oraz obsłudze technicznej na Lodowisku im. Witalisa Ludwiczaka 

wartość: 20520,00 PLN
2021-06-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paula Mikosz:

Umowa zlecenie na bezpośrednią obsługę klienta, sprzedaż biletów, obsługa kasy fiskalnej

wartość: 10000,00 PLN
2021-06-30 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mieczysław Kopydłowski:

Umowa zlecenie na utrzymanie w pełnej sprawności instalacji i urządzeń elektrycznych oraz urządzeń basenowych na pływalni letniej w Parku Kasprowicza

wartość: 12000,00 PLN
2021-06-29 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Adam Knop:

Umowa zlecenie na przeprowadzenie warsztatów z nauki i doskonalenia jazdy na rolkach i wrotkach

wartość: 3900,00 PLN
2021-06-28 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
DIsport Izabela Dylewska-Światowiak:

Umowa na przeprowadzenie 4 wycieczek kajakowych w ramach Akcji Lato 2021

wartość: 6341,47 PLN
2021-06-25 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grimar sp. z o. o.:

Umowa na zaprojektowanie i wykoanie roboty budowlanej w zakresie budowy kortu tenisowego na terenie Oddzialu Rataje

wartość: 550000,00 PLN
2021-06-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Veolia Energia Poznań S.A.:

Umowa na dostarczenie ciepła dla boiska piłkarskiego przy ul. Droga Dębińska

wartość: 0,00 PLN
2021-06-24 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna Gruszczyńska:

Umowa zlecenie na obsługę klienta, sprzedaż biletów, obsługę kasy fiskalnej

wartość: 10000,00 PLN
2021-06-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Hotel G.E. Poznań Sp. z o.o.:

Umowa na zapewnienie noclegów oraz wyżywienia dla sędziów 97. PZLA Mistrzostw Polski

wartość: 3913,89 PLN
2021-06-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.:

Umowa najmu przez POSiR Sali Saffron w restauracji GardenCity mieszczącej się w MTP wraz z cateringiem

wartość: 14652,18 PLN
2021-06-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Łukasz Panfil:

Umowa zlecenie na przedstawienie w studio internetowyjm KP Sport sylwetki sportowców biorących udział w Grand Prix

wartość: 3700,00 PLN
2021-06-23 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
M&K Med:

Umowa na przygotowanie, zorganizowanie i zrealizowanie zabezpieczenia medycznego oraz przeprowadzenie z zakresu profilaktyki przeciw uzależnieniom z elementami podstawowych  wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników półkolonii letnich

wartość: 14850,00 PLN
2021-06-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mateusz Cyrulewski:

Umowa zlecenie na obsługę klientów i obiektów sportowych i rekreacyjnych Oddziału Rataje

wartość: 20000,00 PLN
2021-06-22 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
KPS Edificio sp. z o. o.:

Umowa najmu części nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na składowanie materiałów preizolowanych

wartość: 3912,50 PLN
2021-06-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Orbis S.A.:

Umowa na USŁUGI HOTELOWE ZAKWATEROWANIE GOŚCI ORAZ USŁUGI GASTRONOMICZNE HOTEL MERCURE POZNAŃ CENTRUM W CZASIE 97 PZLA MISTRZOSTWA POLSKI

wartość: 28078,05 PLN
2021-06-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sebastian Bączyk:

Umowa zlecenie na bezpośrednią obsługę klienta na pływalni letniej w Parku Kasprowicza ul. Jarochowskiego 5-5a w Poznaniu

wartość: 10000,00 PLN