Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2023-11-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wiesław Schade:

Umowa zlecenie na na przygotowanie sali, obsługę gości oraz uporządkowanie sali po imprezach okolicznościowych w Oddziale Zaplecze Sportowe w Restauracji Rycerska

wartość: 4500 PLN
2023-11-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wiesław Schade:

Umowa zlecenie na na przygotowanie sali, obsługę gości oraz uporządkowanie sali po imprezach okolicznościowych w Oddziale Zaplecze Sportowe w Restauracji Rycerska

wartość: 4500 PLN
2023-11-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Eugeniusz Rybka:

Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w Dziale DI polegających na segregowaniu koszulek, toreb, ulotek informcyjnych, kopert itp.

wartość: 200 PLN
2023-11-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Baspol Sp. z o.o.:

Umowa na zakup i dostawę nowego wózka basenowego do transportu osób niepełnosprawnych JOB dla Pływalni Atlantis w Poznaniu

wartość: 11880 PLN
2023-11-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Polskie Pojemniki Sp. z o.o.:

Umowa na dostarczenie i zamontowanie fabrycznie nowych pojemników półpodziemnych i wolnostojących, do selektywnej zbiórki odpadów z dolnym systemem opróżniania

wartość: 322260 PLN
2023-11-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Cleanenergy Sp. z o.o.:

Umowa na inaktywację fosforu oraz azotu w oparciu o innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem konsorcjów mikroorganizmów oraz sporządzenie sprawozdania końcowego

wartość: 36900 PLN
2023-11-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wirtuozi Smaków Monika Kordalska:

Umowa na przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla pracowników technicznych Oddziału Golęcin

wartość: 30508,92 PLN
2023-11-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dawid Sobczak:

Umowa zlecenie na wykonywanie czynności na Lodowisku Malta w Poznaniu

wartość: 14000 PLN
2023-10-27 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Fundacja Wspólny Nurt:

Umowa na rozbudowę budynku świetlicy na terenie Campingu Strzeszynek położonego w Poznaniu przy ul. Koszalińskiej 32

wartość: 125000 PLN
2023-10-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Alem Merisimoy Niguse:

Umowa zlecenie na poprowadzenie grupy zawodników na określony czas podczas 22. Poznań Maratonu

wartość: 19100 PLN
2023-10-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marceli Banach:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie odcinka trasy 22. Poznań Maraton

wartość: 840 PLN
2023-10-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mateusz Stachowiak:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie odcinka trasy 22. Poznań Maraton

wartość: 350 PLN
2023-10-21 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Arkadiusz Gardzielewski:

Umowa zlecenie na poprowadzenie grupy biegaczy na określony czas do 15 km pod czas 22. Poznań Maraton

wartość: 3685,71 PLN
2023-10-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stowarzyszeniem KS Tri Tour:

Umowa na promocję kultury biegowej w Polsce

wartość: 18450 PLN
2023-10-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aleksander Hatłas:

Umowa zlecenie na prowadzenie na motocyklu zawodników na wózkach 22. Poznań Maratonu

wartość: 614,29 PLN
2023-10-19 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dominik Czerwiński:

Umowa zlecenie na prowadzenie na motocyklu zawodników na wózkach 22. Poznań Maratonu

wartość: 614,29 PLN
2023-10-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Karolina Nadolska:

Umowa zlecenie na prowadzenie prelekcji dla zawodników oraz profesjonalnego pod względem sportowym komentowania transmisji w telewizji podczas trwania 22. Poznań Maratonu

wartość: 2703,30 PLN
2023-10-16 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.:

Umowa na określenie wzajemnych świadczeń w ramach 22. Poznań Maratonu

wartość: 7453,8 PLN
2023-10-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o.:

Umowa na określenie wzajemnych świadczeń Stron w ramach współpracy przy 22. Poznań Maratonie

wartość: 5054,40 PLN
2023-10-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o.:

Umowa na określenie wzajemnych świadczeń w ramach współpracy przy 22. Poznań Maratonie

wartość: 41210,82 PLN
2023-10-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maciej Bauer:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie odcinka trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 840 PLN
2023-10-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Leszek Ellmann:

Umowa zlecenie na    zabezpieczenie odcinka trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 840 PLN
2023-10-12 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Olga Napierała:

Umowa zlecenie na pakowanie i wydawanie numerów i pakietów  startowych, pomoc przy zawodnikach elity na mecie 22. Poznań Maratonu

wartość: 1925 PLN
2023-10-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Amanda Nowak:

Umowa zlecenie na sprzedaż usług na lodowisku Malta (wypożyczenie chodzików, łyżew, szafek, kasków, ostrzenie łyżew) oraz sprzedaż biletów, karnetów, lekcji nauki jazdy na lodowisku za pomocą komputerowego programu kasowego, pobieranie opłat od klientów lodowiska, wystawianie faktur klientom lodowiska, udzielanie informacji o zasadach i godzinach funkcjonowania obiektu, obsługę sprzętu nagłaśniającego

wartość: 11000 PLN
2023-10-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agata Bródka:

Umowa zlecenie na obsługę gości oraz dbałość o porządek w kuchni, obieraniu warzyw, zmywaniu naczyń, przygotowaniu sali w Restauracji Rycerska w Poznaniu

wartość: 6075 PLN
2023-10-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Iwo Teszner:

Umowa zlecenie na obsługę rolby na lodowisku Malta, pielęgnację tafli lodowiska, obsługę agregatu, obsługę punktu ostrzenia łyżew na terenie obiektu Lodowisko Malta oraz sprzątanie i wyrzucanie śmieci, odśnieżanie, czyszczenie i suszenie łyżew  na terenie Lodowiska Malta, wraz z obsługą szatni i wypożyczalni łyżew

wartość: 20000 PLN
2023-10-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maksymilian Chojna:

Umowa zlecenie na obsługę rolby na lodowisku Malta, pielęgnację tafli lodowiska, obsługę agregatu, obsługę punktu ostrzenia łyżew na terenie obiektu Lodowisko Malta oraz sprzątanie i wyrzucanie śmieci, odśnieżanie, czyszczenie i suszenie łyżew  na terenie Lodowiska Malta, wraz z obsługą szatni i wypożyczalni łyżew

wartość: 20000 PLN
2023-10-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Bartosz Jędrzejewski:

Umowa zlecenie na obsługę rolby na lodowisku Malta, pielęgnację tafli lodowiska, obsługę agregatu, obsługę punktu ostrzenia łyżew na terenie obiektu Lodowisko Malta oraz sprzątanie i wyrzucanie śmieci, odśnieżanie, czyszczenie i suszenie łyżew  na terenie Lodowiska Malta, wraz z obsługą szatni i wypożyczalni łyżew

wartość: 26000 PLN
2023-10-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Martyna Błażek:

Umowa zlecenie na obsługę rolby na lodowisku Malta, pielęgnację tafli lodowiska, obsługę agregatu, obsługę punktu ostrzenia łyżew na terenie obiektu Lodowisko Malta oraz sprzątanie i wyrzucanie śmieci, odśnieżanie, czyszczenie i suszenie łyżew  na terenie Lodowiska Malta, wraz z obsługą szatni i wypożyczalni łyżew

wartość: 25000 PLN
2023-10-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maciej Kurzawa:

Umowa zlecenie na obsługę rolby na lodowisku Malta, pielęgnację tafli lodowiska, obsługę agregatu, obsługę punktu ostrzenia łyżew na terenie obiektu Lodowisko Malta oraz sprzątanie i wyrzucanie śmieci, odśnieżanie, czyszczenie i suszenie łyżew  na terenie Lodowiska Malta, wraz z obsługą szatni i wypożyczalni łyżew

wartość: 12000 PLN
2023-10-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Michał Wlazik:

Umowa zlecenie na obsługę rolby na lodowisku Malta, pielęgnację tafli lodowiska, obsługę agregatu, obsługę punktu ostrzenia łyżew na terenie obiektu Lodowisko Malta oraz sprzątanie i wyrzucanie śmieci, odśnieżanie, czyszczenie i suszenie łyżew  na terenie Lodowiska Malta, wraz z obsługą szatni i wypożyczalni łyżew

wartość: 33000 PLN
2023-10-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Mikołaj Dudziak:

Umowa zlecenie na obsługę rolby na lodowisku Malta, pielęgnację tafli lodowiska, obsługę agregatu, obsługę punktu ostrzenia łyżew na terenie obiektu Lodowisko Malta oraz sprzątanie i wyrzucanie śmieci, odśnieżanie, czyszczenie i suszenie łyżew  na terenie Lodowiska Malta, wraz z obsługą szatni i wypożyczalni łyżew

wartość: 18000 PLN
2023-10-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krzysztof Zieliński:

Umowa zlecenie na sprzedaż usług na lodowisku Malta (wypożyczenie chodzików, łyżew, szafek, kasków, ostrzenie łyżew) oraz sprzedaż biletów, karnetów, lekcji nauki jazdy na lodowisku za pomocą komputerowego programu kasowego, pobieranie opłat od klientów lodowiska, wystawianie faktur klientom lodowiska, udzielanie informacji o zasadach i godzinach funkcjonowania obiektu, obsługę sprzętu nagłaśniającego

wartość: 20000 PLN
2023-10-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krzysztof Wasiński:

Umowa zlecenie na sprzedaż usług na lodowisku Malta (wypożyczenie chodzików, łyżew, szafek, kasków, ostrzenie łyżew) oraz sprzedaż biletów, karnetów, lekcji nauki jazdy na lodowisku za pomocą komputerowego programu kasowego, pobieranie opłat od klientów lodowiska, wystawianie faktur klientom lodowiska, udzielanie informacji o zasadach i godzinach funkcjonowania obiektu, obsługę sprzętu nagłaśniającego

wartość: 11000 PLN
2023-10-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Przemysław Toboła:

Umowa zlecenie na sprzedaż usług na lodowisku Malta (wypożyczenie chodzików, łyżew, szafek, kasków, ostrzenie łyżew) oraz sprzedaż biletów, karnetów, lekcji nauki jazdy na lodowisku za pomocą komputerowego programu kasowego, pobieranie opłat od klientów lodowiska, wystawianie faktur klientom lodowiska, udzielanie informacji o zasadach i godzinach funkcjonowania obiektu, obsługę sprzętu nagłaśniającego

wartość: 18000 PLN
2023-10-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
QUEST FOOD sp. z o.o.:

Umowa sponsoringu na przekazanie przez sponsora produktów marki COCONAUT pod nazwą Cocoffee celem ich wykorzystania w związku z organizowaniem 22. Poznań Maratonu

wartość: 29199,8 PLN
2023-10-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Błażej Daracz:

Umowa zlecenie na organizację startu i finiszu zawodników Maratonu oraz zawodników Poznań Five, organizację i koordynację biegów dla dzieci i młodzieży w trakcie 22. Poznań Maratonu

wartość: 1295 PLN
2023-10-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Karol Szlecht:

Umowa zlecenie na prowadzenie i obsługę social mediów 22. Poznań Maratonu

wartość: 2457,14 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.:

Umowa na równoczesne organizowanie przez POSiR 22. Poznań Maratonu i przez MTP Targów Sportowych Poznań Run Expo oraz organizację działań promocyjno-reklamowych

wartość: 41037,72 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ryszard Kijak:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie odcinka trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 840 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jakub Pacanowski:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 840 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Volodymyr Makhotin:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie odcinka trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 840 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paweł Mateja:

Umowa zlecenie na koordynację zabezpieczenia odcinka trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 1080 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Gos:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie odcinka trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 840 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krzysztof Kamiński:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 840 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agnieszka Kucharska:

Umowa zlecenie na pakowanie pakietów, pomoc przy biegach dla dzieci i młodzieży, koordynacje punktu żywieniowego na trasie biegu 22. Poznań Maraton

wartość: 1575 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Honorata Wojtala:

Umowa zlecenie na obsługę punktu informacji biura zawodów podczas 22. Poznań Maratonu

wartość: 1295 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ryszard Weręża:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie odcinka trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 840 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Filip Waligóra:

Umowa zlecenie na odbiór i zwrot samochodów partnera motoryzacyjnego, transport zawodników i gości na/z lotniska, transport zawodników elity na trening, obsluga samochodu czołówki elity kobiet na trasie biegu 22. Poznań Maraton

wartość: 2100 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Kamil Szulc:

Umowa zlecenie na koordynację zabezpieczenia odcinka trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 1080 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agnieszka Stachowiak:

Umowa zlecenie na pakowanie numerów i pakietów startowych, obsługe punktu informacji biura zawodów, obsługę Biura Akredytacji, weryfikację i opiekę nad gośćmi w strefie Vip podczas 22. Poznań Maratonu

wartość: 1800 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Robert Sieradzki:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie odcinka trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 840 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wioletta Sieradzka:

Umowa zlecenie na sprzątanie punktów żywieniowych na trasie  i mecie biegu 2. Poznań Maraton

wartość: 420 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paweł Siekierski:

Umowa zlecenie na zapewnienie bezpieczeństwa na trasie biegu 22. Poznań Maraton

wartość: 2700 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dariusz Radzimski:

Umowa zlecenie na odbiór i zwrot samochodów partnera motoryzacyjnego, transport zawodników i gości na/z lotnisko, prowadzenie samochodu dla kontuzjowanych zawodników elity na trasie biegu 22. Poznań Maraton

wartość: 2380 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Anna Plenzler:

Umowa zlecenie na pakowanie i wydawanie numerów i pakietów startowych, koordynację punktu żywieniowego na trasie biegu 22. Poznań Maraton

wartość: 1750 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Justyna Pieńkowska:

Umowa zlecenie na pomoc przy biegach dla dzieci i młodziezy, koordynację punktu żywieniowego na trasie biegu 22. Poznań Maraton

wartość: 805 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jarosław Pesta:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie odcinka trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 840 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Aneta Perz:

Umowa zlecenie na pakowanie i wydawanie numerów i pakietów startowych, koordynację depozytów dla zawodników podczas 22. Poznań Maratonu

wartość: 1820 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Paweł Pawełczyk:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie odcinka trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 840 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Tomasz Pajchrowski:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie odcinka trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 840 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Natalia Necelman-Brzezińska:

Umowa zlecenie na obsługę stanowiska do wydawania i sprzedaży koszulek dla biegaczy, przygotowanie strefy dekoracji na scenie głównej na mecie, przeprowadzenie ceremonii dekoracji zawodników 22. Poznań Maratonu

wartość: 1295 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Andrii Nahorniak:

Umowa zlecenie na pakowanie i wydawanie numerów i pakietów startowych, pomoc przy zawodnikach elity na mecie 22. Poznań Maratonu

wartość: 1820 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Magdalena Musioł:

Umowa zlecenie na pakowanie i wydawanie numerów i papkietów startowych, pomoc przy biegach dla dzieci i mlodzieży podczas 22. Poznań Maratonu

wartość: 1645 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rafał Mortka:

Umowa zlecenie ma odbiór i zwrot  samochodów partnera motoryzacyjnego, transport zawodników i gości na/z lotniska, transport zawodników elity na trening, obsługę samochodu czołówki elity mężczyzn na trasie biegu

wartość: 2380 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maciej Młodzik:

Umowa zlecenie na koordynację biegów dla dzieci i młodzieży, spikerkę na trasie biegu 22. Poznań Maraton

wartość: 1120 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marta Michalska:

Umowa zlecenie na obsługę stanowiska do wydawania i sprzedaży koszulek dla biegaczy, pomoc przy zdjęciach zawodników z ramką na mecie biegu

wartość: 1295 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Klaudia Michalak:

Umowa zlecenie na pakowanie numerów i pakietów startowych, pomoc przy biegach dla dzieci i młodzieży, koordynację punktu żywieniowego na trasie biegu 22. Poznań Maraton

wartość: 1400 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dorota Maćkowiak:

Umowa zlecenie na organizację strefy aktywności podczas 22. Poznań Maratonu

wartość: 1680 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Michał Krzyżański:

Umowa zlecenie na koordynację zabezpieczenia odcinka trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 1080 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sandra Kuźma:

Umowa zleceni na pakowanie i wydawanie numerów i pakietów startowych, pomoc przy biegach dla dzieci i młodzieży podczas 22. Poznań Maratonu

wartość: 1575 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sławomir Kortus:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie odcinka trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 840 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Katarzyna Kołaczkowska-Szcześniak:

Umowa zlecenie na pakowanie numerów i pakietów startowych, obsługę punktu informacji biura zawodów, koordynacja punktu żywieniowego na trasie biegu 22. Poznań Maraton

wartość: 1505 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maria Konwińska:

Umowa zlecenie na obsługę punktu informacji biura zawodów, przygotowanie strefy dekoracji oraz przeprowadzenie ceremonii dekoracji zawodników w dniu zawodów 22. Poznań Maraton

wartość: 1480 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Malwina Konieczna-Adler:

Umowa zlecenie na pakowanie i wydawanie numerów i pakietów startowych podczas 22. Poznań Maratonu

wartość: 1645 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Maciej Kobylacki:

Umowa zlecenie na odbiór i zwrot samochodów partnera motoryzacyjnego, transport zawodników i gości na/z lotniska, prowadzenie samochodu z sędzią głównym biegu 22. Poznań Maraton

wartość: 980 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Olga Kijewska-Ratajczak:

Umowa zlecenie na pakowanie i wydawanie numerów i pakietów startowych, koordynacja punktu żywieniowego na trasie biegu, pomoc przy biegach dla dzieci i młodzieży podczas 22. Poznań Maratonu

wartość: 1645 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Beata Major:

Umowa zlecenie na sprzątanie punktów żywieniowych na trasie i mecie biegu 22. Poznań Maraton

wartość: 420 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jacek Łapawa:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie odcinka trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 840 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Tomasz Lewandowicz:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie odcinka trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 840 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Karolina Kaszub-Tokarska:

Umowa zlecenie na opiekę nad zawodnikami biegu 22. Poznań Maraton

wartość: 1540 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ewa Kania:

Umowa zlecenie na pakowanie i wydawanie numerów i pakietów startowych, pomoc przy biegach da dzieci i młodzieży, pomoc przy zawodnickach elity na mecie biegu 22. Poznań Maratonu

wartość: 1645 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Magdalena Giera:

Umowa zlecenie na pakowanie i wydawanie numerów i pakietów startowych, koordynacja punktu żywieniowego na mecie biegu 22. Poznań Maratonu

wartość: 1575 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna Gidaszewska:

Umowa zlecenie na pakowanie i wydawanie numerów i pakietów startowych, koordynacje punktu żywieniowego na trasie biegu 22. Poznań Maratonu

wartość: 1575 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Damian Gędziorowski:

Umowa zlecenie na wydawanie odzieży dla pracowników biegu, przygotowanie umów z zawodnikami elity, obsługę samochodu czołówki elity mężczyzn na trasie biegu, obsługę stanowiska kontroli antydopingowej, pomoc przy biegach dla dzieci i młodzieży podczas 22, Poznań Maratonu

wartość: 1400 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agnieszka Doroszkiewicz:

Umowa zlecenie na aranżację biura prasowego, pakowanie upominków do pakietów VIP oraz dziennikarzy, dbanie o czystość i porządek w biurze prasowym, obsługę dziennikarzy, gości oraz VIPów w biurze prasowycm podczas 22. Poznań Maratonu

wartość: 2030 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Bartłomiej Daniłowski:

Umowa zlecenie na odbiór i zwrot samochodów partnera motoryzacyjnego, transport zawodników i gości na/z lotnisko, prowadzenie samochodu dla kontuzjowanych zawodników elity na trasie biegu 22. Poznań Maraton

wartość: 2625 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Ewelina Czerwińska:

Umowa zlecenie na pakowanie i wydawanie numerów i pakietów startowych, koordynację punktu żywieniowego na trasie biegu 22. Poznań Maratonu

wartość: 1575 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Leszek Bryza:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie odcinka trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 840 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krzysztof Burdziński:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie odcinka trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 840 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Agnieszka Brzezińska:

Umowa zlecenie na pakowanie numerów i pakietów startowych, obsługę Biura Akredytacji, weryfikację i opiekę nad gośćmi w strefie VIP

wartość: 1645 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Filip Borowiak:

Umowa zlecenie na przygotowanie pakietów startowych dla zawodnikóiw i gości, współpraca ze sztabem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo biegu 22. Poznąń Maraton

wartość: 2280 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Justyna Bieniasz-Szczepańska:

Umowa zlecenie na pakowanie i wydawanie numerów i pakietów startowych, pomoc przy zawodnikach elity na mecie 22. Poznań Maratonu

wartość: 2080 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Anna Bącler:

Umowa zlecenie na pakowanie i wydawanie pakietów startowych, pomoc przy zawodnikach elity na mecie 22. Poznań Maratonu

wartość: 1645 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dawid Banach:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie odcinka trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 840 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Krzysztof Kałużny:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 840 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Marcin Kaliszan:

Umowa zlecenie na pakowanie i wydawanie numerów i pakietów startowych, pomoc przy zawodnikach elity na mecie, pomoc przy biegach dla dzieci i młodzieży podczas 22. Poznań Maratonu

wartość: 2360 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Danuta Jessa:

Umowa zlecenie na przyjmowanie opłat startowych, wystawianie faktur, obsługę i udzielanie informacji w Biurze Zawodów, wydawanie pakietów startowych, pomoc przy zawodnikach elity na mecie 22. Poznań Maratonu

wartość: 1295 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna Jańczak-Ćwiklińska:

Umowa zlecenie na aranżację biura prasowego, pakowanie upominków do pakietów VIP oraz dziennikarzy, dbanie o czystość i porządek w biurze prasowym, obsługa dziennikarzy, gości i VIPów w biurze prasowym podczas 22. Ponznań Maratonu

wartość: 2280 PLN
2023-10-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Józef Janik:

Umowa zlecenie na zabezpieczenie odcinka trasy 22. Poznań Maratonu

wartość: 840 PLN