Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-01-04 Zespół Żłobków Nr 2
Zakład Produkcyjno Usługowy J.H.M Michalak:

Konserwacja instalacji c.o i c.w oraz węzła cieplnego

wartość: 5904,00 PLN
2017-01-04 Zespół Żłobków Nr 2
Maria Kostka Wach:

Wykonanie badań wstępnych, kontrolnych, okresowych oraz do celów sanitarno - epidemiologicznych

wartość: 4400,00 PLN
2017-01-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:

Umowa licencyjna O/Zaplecze Sportowe.

wartość: 3252,00 PLN
2017-01-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Wykonanie redakcji i adjustacji tekstów.

wartość: 6040 PLN
2017-01-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Opracowanie koncepcji i scenariusza wystawy.

wartość: 3500 PLN
2017-01-04 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Usługi Poligraficzne Mariola Koga:

Pieczątki

wartość: 147,60 PLN
2017-01-03 Urząd Miasta Poznania
TSP INSTYTUT SP. Z O.O.: Wykonanie kompleksowego harmonogramu realizacji projektu w ramach poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania wraz z dokumentacją.
wartość: 8610 PLN
2017-01-03 Urząd Miasta Poznania
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. J.STRUSIA Z ZOL SP ZOZ: umowa dotacji celowej dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia na realizację zadania polegającego na standaryzacji szpitala (wymiana centrali telefonicznej)
wartość: 300000 PLN
2017-01-03 Urząd Miasta Poznania
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. J.STRUSIA Z ZOL SP ZOZ: umowa dotacji celowej dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia na realizację zadania polegającego na utworzeniu Oddziału Dziennej Rehabilitacji Medycznej
wartość: 2700000 PLN
2017-01-03 Urząd Miasta Poznania
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. J.STRUSIA Z ZOL SP ZOZ: umowa dotacji celowej dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia na realizację zadania Zakupy inwestycyjne
wartość: 1450000 PLN
2017-01-03 Urząd Miasta Poznania
DBBB MUSIC JAKUB DOMAŃSKI: Umowa dot. udziału hejnalisty podczas Spotkania Noworocznego PMP
wartość: 250 PLN
2017-01-03 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TWÓRCZOŚCI KRZYSZTOFA KOMEDY ASTIGMATIC: umowa z wykonawcą koncertu w ramach Spotkania Noworocznego prezydenta 2017
wartość: 5000 PLN
2017-01-03 Przedszkole Nr 70 "Słoneczna Chatka"
KREATURA KATARZYNA GÓRCZYŃSKA, 60-349 POZNAŃ, UL. J. OSTROROGA 2/3:

PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNO-RUCHOWYCH DLA 4 GRUP PRZEDSZKOLNYCH

wartość: 600,00 PLN
2017-01-03 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
POLILINGUA Mateusz Melosik:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z j. angielskiego we wszystkich 8 grupach 1 x w tygodniu.

wartość: 1520,00 PLN
2017-01-03 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. A. Zatoń ul. Szczuczyńskiej 20 64-500 Szamotuły:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 750,00 PLN
2017-01-03 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych inż. Sergiusz Brzostowicz:

Wykonanie wyciągów z wykazu zmian danych ewidencyjnych

wartość: 615,00 PLN
2017-01-03 Zarząd Dróg Miejskich
GEO-ART2 Usługi Geodezyjno - Kartograficzne, inż. Dominik Kwiatkowski:

Wykonanie wyciągów z wykazu zmian danych ewidencyjnych dot.   01/06/81/1,82/1,83/1,90/3,90/4,98/1 oraz 01/12/14/3,28/1, 75/1, 80/1      

wartość: 9225,00 PLN
2017-01-03 Zarząd Dróg Miejskich
RE.ES Adrianna Szarafińska:

operat szacunkowy dla 52.34.1/22,  21.07. 51/3, 50/8, 50/6

wartość: 3690 PLN
2017-01-03 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
ALPHA Tomasz Zaremba:

doradztwo w zakresie kontroli zarządczej

wartość: 1476,00 PLN
2017-01-03 Zarząd Transportu Miejskiego
Info-Com So. z o.o.:

abonament na korzystanie z dedykowanego serwera www.ztm.poznan.pl oraz kont poczty elektronicznej

wartość: 4797,00 PLN
2017-01-03 Zarząd Transportu Miejskiego
Administracja Domu Grottgera 16:

Umowa ustanowienia prawa przechodu i przejazdu

wartość: 590,40 PLN
2017-01-03 Zarząd Transportu Miejskiego
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”:

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wartość: 4560,00 PLN
2017-01-03 Przedszkole Nr 121
Grupa MAC S.A.:

Zakup uchwytu uniwersalnego do tablicy multimedialnej

wartość: 225,00 PLN
2017-01-03 Przedszkole Nr 121
Grupa MAC S.A.:

Zakup laptopa do tablicy multimedialnej

wartość: 1367,10 PLN
2017-01-03 Przedszkole Nr 121
Grupa MAC S.A.:

Zakup kabla zasilającego

wartość: 82,90 PLN
2017-01-03 Przedszkole Nr 121
Grupa MAC S.A.:

Zestaw głośników do tablicy multimedialnej

wartość: 350,10 PLN
2017-01-03 Przedszkole Nr 121
Grupa MAC S.A.:

Zakup tablicy multimedialnej

wartość: 2789,10 PLN
2017-01-03 Przedszkole Nr 121
Aquanet S. A.:

Dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków

wartość: 0 PLN
2017-01-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Związek Producentów Audio-Video ZPAV:

Umowa z tytułu odtwarzania fonogramów i wideogramów muzycznych oraz artystycznych wykonań utworów muzycznych.

wartość: 7467,91 PLN
2017-01-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Związek Producentów Audio-Video ZPAV:

Umowa generalna z tytułu odtwarzania fonogramów i wideogramów muzycznych.

wartość: 4366,80 PLN
2017-01-03 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Fundacja e-szkoła- Poznan:

Usługa zawiazana z administracją, utrzymaniem w ruchu, opieka serwisowąinfrastruktury dostepowej do Intrnetu i sieci lokalnej WI-FI.

wartość: 307,50 PLN
2017-01-03 Zespół Szkół Nr 5
Małgorzata Lipiak:

Sprzątanie szkoły.

wartość: 294,00 PLN
2017-01-03 Zespół Szkół Nr 5
Beata Cudak:

Sprzątanie szkoły.

wartość: 294,00 PLN
2017-01-03 Zespół Szkół Nr 5
Bożena Jóźwiak:

Sprzątanie szkoły.

wartość: 294,00 PLN
2017-01-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Tel-Poż-System"ISKRA" Sp. z o.o.:

Konserwacja oraz wynikające z eksploatacji naprawy instalacji systemu oddymiania

wartość: 307,50 PLN
2017-01-03 Usługi Komunalne
Usługi Wet. Jakub Golec ul. Bnińska 40 61-023 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 750,00 PLN
2017-01-03 Straż Miejska Miasta Poznania
Miasto Poznań Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

Protokół z przekazania - przejęcia części budynku nr 102 położonym przy ul. Głogowskiej 26 w Poznaniu.

wartość: 0,00 PLN
2017-01-03 Poznańskie Centrum Świadczeń
PHU ZBIGNIEW SPYCHAŁA:

prowadzenie spraw bezpieczeństwa pożarowego

wartość: 9840,00 PLN
2017-01-03 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Firma DORAN, Andrzej Barski:

montaż rolet w salach lekcyjnych.

wartość: 3760,00 PLN
2017-01-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 1150 PLN
2017-01-03 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o.:

Serwisowanie i konserwacja urządzeń i instalacji branży sanitarnej w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu

wartość: 97908,00 PLN
2017-01-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
WC Serwis Sp. z o. o. Sp. k.:

Umowa najmu i obsługi serwisowej toalet przenośnych na O/Golęcin.

wartość: 1368,00 PLN
2017-01-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o. o.:

Umowa na sporządzenie dokumentacji dotyczącej rozbiórki betonowych schodów znajdujących się na kąpielisku Malta oraz konstrukcji betonowych.

wartość: 4500,00 PLN
2017-01-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych "LEX":

Usługi z zakresu ochrony osób i mienia w obiekcie Bramy Poznania.

wartość: 446094,74 PLN
2017-01-03 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Wydawnictwo GALL Olgierd Graca:

Zakup publikacji

wartość: 89,00 PLN
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
PILLER ANNA: Zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
TESZNER ROBERT: Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
FRĄCKOWIAK SYLWIA: zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
MAŁEK-PUEPER MAŁGORZATA: zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
KRÓLAK IZABELLA: zwrot ksztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
SKITEK ROZALIA: zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
ORZECHOWSKA MONIKA: zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
JAGSCH JOANNA: zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
INEA S.A.: Usługi telekomunikacyjne szczegółowo określone w załączniku nr 1 do Umowy abonenckiej
wartość: 3690 PLN
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH: Comiesięczne dostarczanie serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych.
wartość: 967,8 PLN
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA PHU "MEDUZA" WŁODZIMIERZ KACZOROWSKI: Monitoring systemu alarmowego w budynku przy ul. Głogowskiej 35 w Poznaniu - IK Pireus
wartość: 590,4 PLN
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
CENTRUM KULTURY ZAMEK: umowa z CK "Zamek" ws. najmu sali na spotkanie Noworoczne 2017
wartość: 9655,5 PLN
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
JAMROZIK AGNIESZKA: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
PIWNICKA AGNIESZKA: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
WIŚNIEWSKA EWA: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
CZADERSKA MONIKA: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
LUBIŃSKI PRZEMYSŁAW: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
BOBROWSKI ŁUKASZ: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
JAWOROWICZ AGNIESZKA: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
PATAN MONIKA: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
FRYŚ MAGDALENA: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
ROŻNOWSKA MARZENA: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
ROŻNOWSKA MARZENA: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD KONSERWACJI ZIELENI "BONSAI"S.C.: utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych Osiedla Strzeszyn w roku 2017
wartość: 69984 PLN
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH BARTOSZ RAKOCZY I KRZYSZTOF BUKOWSKI SP. J.: "Działania wspierające zadania w zakresie ochrony środowiska" - prowadzenie bieżących konsultacji prawnych wraz z wydawaniem opinii, ekspertyz w zakresie przepisów ochrony środowiska
wartość: 12988,8 PLN
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA EKOPROGNOZA: "Ochrona powietrza w Poznania- Ochrona powietrza - Likwidacja źródeł niskiej emisji w Poznaniu" - ekoprognoza PM10 - opracowanie modelu i abonament danych
wartość: 13000 PLN
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD KONSERWACJI ZIELENI "BONSAI"S.C.: utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych Osiedla Winiary w 2017 r.
wartość: 28965,6 PLN
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD KONSERWACJI ZIELENI "BONSAI"S.C.: utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych Osiedla Wola w 2017 r.
wartość: 23976 PLN
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
GRUBA KATARZYNA: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
WOŹNIAK JAROSŁAW: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
RAJCZEWSKA MAGDALENA: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁADY USŁUGOWE ZACHÓD SP. Z O.O.: umowa na czyszczenie makiety wypukłej "Stary Rynek"
wartość: 7380 PLN
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
AQUANET S.A.: dostawa wody na plac przy ul. Krokusowej
wartość: 300 PLN
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
PILLER ANNA: Zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
TESZNER ROBERT: Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
CHICIAK-REGEL ANNA: Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE DZIENNY OŚRODEK REHABILITACJI "BARTEK": zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
SKARBEK-TECŁAW KRYSTYNA: zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "OTWARTE DRZWI": zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOS ZAWSZE RAZEM: zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE NA TAK: zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
FRĄCKOWIAK SYLWIA: zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
GŁOWSKA KINGA: zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
JAGSCH JOANNA: zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
RAJCHELT-KŁOS IZABELA: zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
KOLMER BEATA: zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
KOWALSKI JACEK: zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
LUDWICZAK DANUTA: zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
OFIERZYŃSKA-LUTY DOROTA: zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
SZCZEPANKIEWICZ MAŁGORZATA: zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
ORZECHOWSKA MONIKA: zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
KRÓLAK IZABELLA: zwrot ksztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
MAŁEK-PUEPER MAŁGORZATA: zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
SKITEK ROZALIA: zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego
2017-01-02 Urząd Miasta Poznania
WABERSKA ANNA: zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego