Umowa

Numer umowy 4/2016
Data zawarcia 2016-02-22
Okres
obowiązywania umowy
do 2016-03-31
Kontrahent Lidia Jakubowska
Przedmiot

Umowa o dzieło. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Gimnazjum nr 61, zgodnej z wymogami Rozporządzenia MSWiA z dnia 07-06-2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej...

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 3500,00 PLN
Organizacja Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-05-22 12:06:22.0