Umowa

Numer umowy 4/2021
Data zawarcia 2020-11-18
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-01-01 do 2021-12-31
Kontrahent osoba fizyczna
Przedmiot

Utrzymanie czystości w budynkach administwowanych przez ZLP przy ul. Ku Dębinie 2 

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 19200 PLN
Organizacja Zakład Lasów Poznańskich

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-03-09 20:04:24.0