Umowa

Numer umowy 5/2021/I
Data zawarcia 2021-07-09
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-07-09
Kontrahent Ryszard Michałowski
Przedmiot

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad nad robotami przy wykonaniu zamówienia pn. Remont pomieszczeń szkolnych i bufetu XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcąco im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego położonego przy ul. Drzymały 4/6 w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 2460,00 PLN
Organizacja XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-07-16 13:20:58.0