Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2016-06-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 3795 PLN
2016-05-23 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Ośrodek Szkolenia Kierowców Zbigniew Lenzler:

Wynajem pomieszczenia i placu

wartość: 20435,40 PLN
2016-05-18 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. spawania detali

wartość: 3249 PLN
2016-05-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 460 PLN
2016-05-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.usł.motoryzacyjnych

wartość: 894 PLN
2016-05-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badań technicznych samochodów

wartość: 3680 PLN
2016-04-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie usł.motoryzac.

wartość: 800 PLN
2016-04-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badan technicznych samochodów

wartość: 1035 PLN
2016-04-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badań technicznych samochodów

wartość: 3795 PLN
2016-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.usł.motoryzac.

wartość: 210,00 PLN
2016-03-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie pomoc.dydaktycznych

wartość: 2680,00 PLN
2016-03-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie stojaków pod silnik skrzynie bieg.

wartość: 1340,00 PLN
2016-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Fleet Center Sp. z o.o.:

Wynajem miejsca parkingowego.

wartość: 5904 PLN
2016-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badań technicznych samochodów

wartość: 920,00 PLN
2016-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badań technicznych samochodów

wartość: 4025,00 PLN
2016-02-16 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Nadzór prac związanych z realizacją projektu

wartość: 5000 PLN
2016-02-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badań technicznych samochodów

wartość: 575,00 PLN
2016-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badań technicznych samochodów

wartość: 2530,00 PLN
2016-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badań technicznych samochodów

wartość: 2185,00 PLN
2016-01-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Zajęcia fakultatywne z języka rosyjskiego.

wartość: 630 PLN
2016-01-07 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badań technicznych samochodów

wartość: 862,00 PLN
2016-01-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badań technicznych samochodów

wartość: 1035,00 PLN
2016-01-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badań technicznych samochodów

wartość: 2070,00 PLN
2016-01-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badań technicznych samochodów

wartość: 1725,00 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie zadania S9-Tłumaczenie materiałów.

wartość: 945 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie zadania 09-K2-Opracowanie wniosków i zaleceń dla zainteresowanych podmiotów w krajach UE.

wartość: 1536 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie zadania 07-K2-Opracowanie przewodnika wdrażania innowacyjnych metod nauczania.

wartość: 1920 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie zadania 05-K2-Opracowanie dokumentacji modeli nauczania.

wartość: 1160 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie zadania 04-K2-Budowa modeli nauczania.

wartość: 1492 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie zadania 05-K2-Opracowanie dokumentacji modeli nauczania.

wartość: 1160 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie zadania 04-K2-Budowa modeli nauczania.

wartość: 1492 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie zadania 03-K3-Opracowanie specyfikacji do modelu nauczania, współpraca z partnerami.

wartość: 950 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie zadania 05-K2-Opracowanie dokumentacji modeli nauczania.

wartość: 1160 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie zadania 04-K2-Budowa modeli nauczania.

wartość: 1492 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie zadania 02-K3-Opracowanie specyfiki funkcjonalnej, współpraca z partnerami.

wartość: 570 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie zadania S9- Tłumaczenie materiałów.

wartość: 945 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie zadania 08-K2-Opracowanie wniosków i zaleceń dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

wartość: 2048 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie zadania 07-K2-Opracowanie przewodnika wdrażania innowacyjnych metod nauczania.

wartość: 1920 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie zadania 05-K2-Opracowanie dokumentacji modeli nauczania.

wartość: 1160 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie zadania 04-K2-Budowa modeli nauczania.

wartość: 1492 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu

wartość: 2093 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie dokumentacji multimedialnych.

wartość: 1728 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie dokumentacji multimedialnych.

wartość: 1728 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wykonanie dokumentacji multimedialnych.

wartość: 1728 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Opracowanie i przygotowanie merytoryczne i organizacyjne spotkań z firmami motoryzacyjnymi.

wartość: 1570 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Opracowanie i przygotowanie merytoryczne i organizacyjne spotkań z firmami motoryzacyjnymi.

wartość: 1570 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Opracowanie i przygotowanie merytoryczne i organizacyjne spotkań z firmami motoryzacyjnymi.

wartość: 1570 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Opracowanie i przygotowanie merytoryczne i organizacyjne spotkań z firmami motoryzacyjnymi.

wartość: 1570 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Opracowanie i przygotowanie warsztatów tech.dla trenerów i nauczycieli z Poznania.

wartość: 1640 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Opracowanie i przygotowanie warsztatów tech.dla trenerów i nauczycieli z Poznania.

wartość: 1640 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Opracowanie i przygotowanie warsztatów tech.dla trenerów i nauczycieli z Poznania.

wartość: 1640 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Opracowanie i przygotowanie warsztatów tech.dla trenerów i nauczycieli z Poznania.

wartość: 1640 PLN
2016-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Opracowanie regulaminu, wprowadzanie danych na Platformy.

wartość: 2500 PLN