Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2024-05-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Wykonanie mocowania wentyla Solaris

wartość: 680 PLN
2024-05-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Królikowski Robert:

Wykonie mocowania wentyla ECAS

wartość: 544 PLN
2024-05-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Badania techniczne samochodów oraz wykonanie młotka bezpieczeństwa.

wartość: 1322 PLN
2024-05-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Badania techniczne samochodów

wartość: 1650 PLN
2024-04-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonanie młotka bezpieczeństwa

wartość: 680 PLN
2024-04-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Królikowski Robert:

Za mocowanie czujnika ECAS

wartość: 544 PLN
2024-04-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Za badania techniczne samochodów

wartość: 1650 PLN
2024-04-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za badania techniczne samochodów, wykonanie klucza wielofunkcyjnego i młotka bezpieczeństwa

wartość: 1472 PLN
2024-03-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Wykonanie młotka bezpieczeństwa, spawanie wspornika pneumatyki przegubu.

wartość: 674,00 PLN
2024-03-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Królikowski Robert:

Wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 544 PLN
2024-03-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Badania techniczne oraz wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 1472 PLN
2024-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Badania techniczne

wartość: 1800 PLN
2024-02-12 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Waldemar Woźniak:

Malowanie zaplecza, położenie wykładziny i listew przypodłogowych.

wartość: 1424 PLN
2024-02-12 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Maciej Baranowski:

Malowanie zaplecza, położenie wykładziny i listew przypodłogowych.

wartość: 1424 PLN
2024-02-07 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Królikowski Robert:

Wykonanie mocowania czujnika ECAS oraz klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 544 PLN
2024-02-07 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Wykonanie młotków bezpieczeństwa.

wartość: 816 PLN
2024-02-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Badania techniczne

wartość: 900 PLN
2024-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Badania techniczne samochodów oraz wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 2520 PLN
2024-01-17 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Wykonanie młotka bezpieczeństwa oraz mocowania wentyla.

wartość: 680 PLN
2024-01-17 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Królikowski Robert:

Wykonanie mocowania czujnika ECAS.

wartość: 544 PLN
2024-01-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Badania techniczne oraz wykonanie osłony nagrzewnicy.

wartość: 1620 PLN
2024-01-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Kosmowski Dariusz:

Wsparcie i szkolenie merytoryczne w obsłudze programów płacowych.

wartość: 2400 PLN
2024-01-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Ruszczyńska Beata:

Wsparcie i szkolenie merytoryczne w obsłudze programów księgowych.

wartość: 1200 PLN
2024-01-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Badania techniczne

wartość: 1950 PLN
2023-12-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Królikowski Robert:

Wykonanie klucza wielofunkcyjnego

wartość: 544 PLN
2023-12-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Badania techniczne

wartość: 1050 PLN
2023-12-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Badania techniczne oraz wykonanie młotka bezpieczeństwa.

wartość: 872 PLN
2023-12-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonane młotka bezpieczeństwa Solaris

wartość: 544 PLN
2023-11-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Bogdan Pieszak:

Wykonanie skrzynki suportowej tokarki TUM25B

wartość: 570 PLN
2023-11-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Wykonanie mocowania wentyla oraz młotka bezpieczeństwa.

wartość: 680 PLN
2023-11-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Królikowski Robert:

Wykonanie czujnika ECAS oraz klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 544 PLN
2023-11-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Raczkiewicz Leszek:

Prace remontowe na terenie warsztatów.

wartość: 1424 PLN
2023-11-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Andrzej Cykowiak:

Prace remontowe na terenie warsztatów.

wartość: 1424 PLN
2023-11-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Andrzej Gościański:

Prace remontowe na terenie warsztatów

wartość: 1424 PLN
2023-11-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Basania techniczne samochodów.

wartość: 1650 PLN
2023-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Badania techniczne samochodów, wykonanie młotka bezpieczeństwa.

wartość: 1620 PLN
2023-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Arkadiusz Borach:

Administrowanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń, tworzenie bazy danych użytkowników, identyfikacja kart dostępu do systemu, backup danych, weryfikacja użytkowników w systemie, konfigurowanie i monitorowanie.

wartość: 5140,00 PLN
2023-10-16 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Wykonanie mocowania wentyla oraz młotka bezpieczeństwa

wartość: 680 PLN
2023-10-16 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Królikowski Robert:

Wykonanie mocowania czujnika ECAS oraz klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 544 PLN
2023-10-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Badania techniczne samochodów

wartość: 1200 PLN
2023-10-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Badania techniczne samochodów

wartość: 2100 PLN
2023-09-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Wykonanie mocowania wentyla oraz młotaka bezpieczeństwa

wartość: 680 PLN
2023-09-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Królikowski Robert:

Wykonanie mocowania czujnika ECAS

wartość: 680 PLN
2023-09-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Raczkiewicz Leszek:

Wykonanie istalacji sprężonego powietrza oraz wentylacji grawitacyjnej.

wartość: 1424 PLN
2023-09-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Badania techniczne samochodów

wartość: 900 PLN
2023-09-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Badania techniczne samochodów

wartość: 2100 PLN
2023-08-17 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Wykonanie osłon nagrzewnicy

wartość: 678 PLN
2023-08-17 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Królikowski Robert:

Wykonanie mocowania czujnika ECAS

wartość: 680 PLN
2023-08-16 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Raczkiewicz Leszek:

Przebudowa przejścia na korytarzu warsztatów

wartość: 855 PLN
2023-08-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Szkódliński Łukasz:

Wymiana instalacji sprężonego powietrza

wartość: 370 PLN
2023-07-17 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Wykonanie klucza wielofunkcyjnego

wartość: 272 PLN
2023-07-17 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Wykonanie młotka bezpieczeństwa

wartość: 816 PLN
2023-07-17 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Robert Królikowski:

Wykonnie mocowania czujnika ecas

wartość: 680 PLN
2023-07-11 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zibioffice Zbigniew Plenzler:

Nadzór budowlany do umowy nr 5/S/2023

wartość: 2091 PLN
2023-07-11 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Markbud Marek Kacperowski:

Remont pomieszczenia - sala wykładowa w budynku Zespołu Szkół Samochodowych inż. Tadeusza Tańskiego położonego przy ul. Zamenhofa 142 w Poznaniu

wartość: 137476,26 PLN
2023-07-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1500 PLN
2023-07-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Stachowiak:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1500 PLN
2023-06-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
L:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego

wartość: 408 PLN
2023-06-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonanie mocowania wentyla

wartość: 816 PLN
2023-06-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Robert Królikowski:

Za wykonanie mocowania czujnika ecas

wartość: 680 PLN
2023-06-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zibioffice Zbigniew Plenzler:

Nadzór inwestorski do umowy nr 3/S/2023

wartość: 3075 PLN
2023-06-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Termo-Dek Roman Bartczak, Andrzej Markowski:

Remont dachu warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych inż. Tadeusza Tańskiego położonej przy ul. Zamenhofa 142 w Poznaniu

wartość: 199716,76 PLN
2023-06-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1200 PLN
2023-06-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Stachowiak:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1800 PLN
2023-05-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego

wartość: 408 PLN
2023-05-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonanie mocowania wentyla

wartość: 544 PLN
2023-05-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Robert Królikowski:

Za wykonanie mocowania czujnika ecas

wartość: 408 PLN
2023-05-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1050 PLN
2023-05-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Stachowiak:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1650 PLN
2023-04-17 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za wykonanie młotków bezpieczeństwa

wartość: 272 PLN
2023-04-17 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy

wartość: 457 PLN
2023-04-17 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Robert Królikowski:

Za wykonanie mocowania czujnika ecas

wartość: 408 PLN
2023-04-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1200 PLN
2023-04-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Stachowiak:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1350 PLN
2023-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za wykonanie młotków bezpieczeństwa

wartość: 270 PLN
2023-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy

wartość: 403 PLN
2023-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Robert Królikowski:

Za wykonanie mocowania czujnika ecas

wartość: 408 PLN
2023-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1500 PLN
2023-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Stachowiak:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1950 PLN
2023-02-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za wykonanie młotków bezpieczeństwa

wartość: 405 PLN
2023-02-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonanie mocowania wentyla

wartość: 680 PLN
2023-02-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Robert Królikowski:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego

wartość: 680 PLN
2023-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1035 PLN
2023-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Stachowiak:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1265 PLN
2023-01-12 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Danuta Drozda:

Wsparcie merytotyczne w obsł. programu płacowego.

wartość: 350 PLN
2023-01-12 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za wykonanie młotków bezpieczeństwa

wartość: 270 PLN
2023-01-12 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonanie młotków bezpieczeństwa

wartość: 405 PLN
2023-01-12 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Robert Królikowski:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego

wartość: 405 PLN
2023-01-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2023-01-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Stachowiak:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1495 PLN
2022-12-07 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Danuta Drozda:

Wsparcie merytotyczne w obsł. programu płacowego.

wartość: 875 PLN
2022-12-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy

wartość: 444 PLN
2022-12-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonanie mocowania wentyla

wartość: 952 PLN
2022-12-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Robert Królikowski:

Za wykonanie mocowania czujnik ecas

wartość: 680 PLN
2022-12-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Stachowiak:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1035 PLN
2022-12-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 575 PLN
2022-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy

wartość: 272 PLN
2022-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonanie młotków bezpieczeństwa

wartość: 540 PLN
2022-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Robert Królikowski:

Za wykonanie mocowania czujnik ecas

wartość: 542 PLN
2022-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1035 PLN