Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-11-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zbigniew Plenzler Zibioffice:

Nadzór inwestorski prac remontowych

wartość: 3500 PLN
2019-11-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sieszchuła:

Remont dachu warsztatów szkolnych

wartość: 223070,56 PLN
2019-10-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Anna Olszewska-Szymanowska:

Opracowanie autorskie SIWZ

wartość: 1845 PLN
2019-09-23 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
PR9 Sp. z o. o.:

Wynajem pomieszczenia

wartość: 3044.25 PLN
2019-09-20 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Piotr Osiadły:

Wynajmem pomieszczenia.

wartość: 2435,40 PLN
2019-09-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Satel Dominik:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 805 PLN
2019-09-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2019-09-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 2875 PLN
2019-09-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej "SPECMED" B. Stopczyńska-Waszak:

Użyczenie pomieszczenia

wartość: 0 PLN
2019-08-29 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Tomczak Katering:

Wynajem pomieszczenia

wartość: 12300 PLN
2019-08-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 415 PLN
2019-08-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Jaroszewski Janusz:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy.

wartość: 667,80 PLN
2019-08-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Mirosław Hajek:

Za wykonanie mocowania czujników ecas.

wartość: 415 PLN
2019-08-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Jaroszewski Janusz:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy.

wartość: 667,80 PLN
2019-08-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Marzec Henryk:

Za wykonanie mocowania wentyla.

wartość: 1240 PLN
2019-08-12 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Grzegorz Staszewski Zakład Ogólnobudowlany:

Remont pomieszczenia szkoły

wartość: 15759 PLN
2019-08-05 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Baranowski Maciej:

Malowanie osłon grzejników, ławek.

wartość: 2061 PLN
2019-08-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 575 PLN
2019-08-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1265 PLN
2019-07-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1495 PLN
2019-07-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Satel Dominik:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 2645 PLN
2019-07-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1150 PLN
2019-07-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Grzegorz Staszewski Zakład Ogólnobudowlany:

Malowanie pomieszczeń szkoły

wartość: 8872,54 PLN
2019-06-27 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Vemat Automaty Żywnościowe Mateusz Mazur:

Autmowaty żywnościowe

wartość: 32103 PLN
2019-06-24 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Wielkopolska Dystrybucja Wody:

Dystrybutor wody

wartość: 2627,28 PLN
2019-06-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajko Ryszard:

Za spawanie i szlifowanie detali

wartość: 1070 PLN
2019-06-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Jaroszewski Janusz:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy.

wartość: 667,8 PLN
2019-06-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajek Mirosław:

Za wykonanie mocowania czujników ecas.

wartość: 415 PLN
2019-06-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 555 PLN
2019-06-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Marzec Henryk:

Za wykonanie mocowania wentyla.

wartość: 1240 PLN
2019-06-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Satel Dominik:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 805 PLN
2019-06-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2019-06-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 2415 PLN
2019-06-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Leszek Raczkiewicz:

Naprawa placu manewrowego,remont garaży

wartość: 3710 PLN
2019-06-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Kwaśniewski Zygmunt:

Remont hali Warsztatów Szkolnych

wartość: 2750 PLN
2019-06-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Gościański Andrzej:

Remont hali Warsztatów Szkolnych

wartość: 2750 PLN
2019-05-31 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Ośrodek Szkoolenia Kierowców Zbigniew Lenzner:

Plac manewrowy i sala wykładowa

wartość: 21088,44 PLN
2019-05-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Jaroszewski Janusz:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy.

wartość: 667,8 PLN
2019-05-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajek Mirosław:

Za wykonanie mocowania czujników ecas.

wartość: 415 PLN
2019-05-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 620 PLN
2019-05-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Marzec Henryk:

Za wykonanie mocowania wentyla.

wartość: 1860 PLN
2019-05-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Marcin Jajor:

Powierzchnia reklamowa - Baner

wartość: 1500 PLN
2019-05-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Satel Dominik:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2019-05-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2019-05-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 2760 PLN
2019-04-11 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajko Ryszard:

Za spawanie i szlifowanie deta.

wartość: 1070 PLN
2019-04-11 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Jaroszewski Janusz:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy.

wartość: 667,8 PLN
2019-04-11 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajek Mirosław:

Za wykonanie mocowania czujników ecas.

wartość: 415 PLN
2019-04-11 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 550 PLN
2019-04-11 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Marzec Henryk:

Za wykonanie mocowania wentyla.

wartość: 620 PLN
2019-04-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Satel Dominik:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 805 PLN
2019-04-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1035 PLN
2019-04-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Za badania techniczne samochodów

wartość: 2760 PLN
2019-03-28 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zbigniewem Plenzler ZibiOffice:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

wartość: 1845 PLN
2019-03-28 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
P.H.U Inter-Bud Przemysław Grabowski:

Remont dachu sali gimnastycznej

wartość: 58121,41 PLN
2019-03-18 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna:

Wynajem pomieszczeń

wartość: 147,60 PLN
2019-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Jaroszewski Janusz:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy.

wartość: 667,80 PLN
2019-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajek Mirosław:

Za wykonanie mocowania czujników ecas.

wartość: 415 PLN
2019-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 535 PLN
2019-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Marzec Henryk:

Za wykonanie mocowania wentyla.

wartość: 620 PLN
2019-03-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Leszek Raczkiewicz:

Rekultywacja terenów zielonych-planowanie skarpy.

wartość: 2340 PLN
2019-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Satel Dominik:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1035 PLN
2019-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2019-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Za badania techniczne samochodów

wartość: 2875 PLN
2019-02-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Jaroszewski Janusz:

Za wykonanie młotków bezpieczeństwa.

wartość: 670 PLN
2019-02-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajek Mirosław:

Za wykonanie mocowania czujników ecas.

wartość: 415 PLN
2019-02-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 485 PLN
2019-02-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Marzec Henryk:

Za wykonanie mocowania wentyla.

wartość: 620 PLN
2019-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Rybacka Iwona:

Tolerancja Samochodówka-uczniowie przeciw dyskryminacji.

wartość: 475 PLN
2019-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Szmidt Marcin:

Tolerancja Samochodówka-uczniowie przeciw dyskryminacji.

wartość: 475 PLN
2019-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Kowalczykiewicz Aleksandra:

Kompetencje mechanika samochodowego na rynku europejskim

wartość: 256,66 PLN
2019-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Przyborowska Katarzyna:

Kompetencje mechanika samochodowego na rynku europejskim

wartość: 256,66 PLN
2019-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Potocka Elżbieta:

Kompetencje mechanika samochodowego na rynku europejskim

wartość: 256,66 PLN
2019-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Satel Dominik:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2019-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2019-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 2760 PLN
2019-01-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Jaroszewski Janusz:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy.

wartość: 667,80 PLN
2019-01-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajek Mirosław:

Za wykonanie mocowania czujników ecas.

wartość: 415 PLN
2019-01-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 485 PLN
2019-01-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Marzec Henryk:

Za wykonanie mocowania wentyla.

wartość: 868 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Satel Dominik:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1380 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1035 PLN
2019-01-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Za badania techniczne samochodów

wartość: 2645 PLN
2018-12-12 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
RKBUD Rafał Kulesza:

Docieplenie stropodachu w budynku hali warsztatów

wartość: 45272,31 PLN
2018-12-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajko Ryszard:

Za spawanie i szlifowanie detali

wartość: 800 PLN
2018-12-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Jaroszewski Janusz:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy

wartość: 667,80 PLN
2018-12-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajek Mirosław:

Za wykonanie mocowania czujników ecas

wartość: 415 PLN
2018-12-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego

wartość: 485 PLN
2018-12-06 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Marzec Henryk:

Za wykonanie mocowania wentyla

wartość: 1240 PLN
2018-12-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Marcina Drajera:

Wynajem sali gimnastycznej

wartość: 774,90 PLN
2018-12-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Zglinicki Lech:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 690 PLN
2018-12-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Satel Dominik:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 575 PLN
2018-12-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Stachowiak Krzysztof:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1725 PLN
2018-11-30 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
P4 Sp. z o.o.:

Wynajem powierzchni.

wartość: 0 PLN
2018-11-27 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Mikołaj Ewiak:

Wynajem sali gimnastycznej.

wartość: 2361,60 PLN
2018-11-13 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
RKBUD Rafał Kulesza:

Wymiana świetlika dachowego

wartość: 74542,52 PLN
2018-11-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Kwaśniewski Zygmunt:

Remont hali

wartość: 1375 PLN
2018-11-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Gościański Andrzej:

Remont hali

wartość: 2060 PLN
2018-11-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Hajko Ryszard:

Za spawanie i szlifowanie detali

wartość: 800 PLN
2018-11-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Jaroszewski Janusz:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy

wartość: 667,80 PLN