Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-07-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Mirosław Hajek:

Za wykonanie mocowań czujników ecas.

wartość: 274 PLN
2021-07-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Dominik Satel:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1495 PLN
2021-07-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1725 PLN
2021-07-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Stachowiak:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1840 PLN
2021-06-17 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 540 PLN
2021-06-17 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonanie młotków bezpieczeństwa i mocowań wentyla.

wartość: 1244,40 PLN
2021-06-17 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Robert Królikowski:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 705 PLN
2021-06-17 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Janusz Jaroszewski:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy.

wartość: 412,5 PLN
2021-06-17 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Mirosław Hajek:

Za wykonanie mocowań czujników ecas.

wartość: 274 PLN
2021-06-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Dominik Satel:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 805 PLN
2021-06-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2021-06-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Stachowiak:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 2875 PLN
2021-05-18 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 680 PLN
2021-05-18 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonanie młotków bezpieczeństwa i mocowań wentyla.

wartość: 1109,50 PLN
2021-05-18 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Robert Królikowski:

Za wykonanie mocowań czujników ecas.

wartość: 685 PLN
2021-05-18 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Janusz Jaroszewski:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy.

wartość: 412,5 PLN
2021-05-18 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Mirosław Hajek:

Za wykonanie mocowań czujników ecas.

wartość: 274 PLN
2021-05-18 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Stachowiak:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 2760 PLN
2021-05-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Dominik Satel:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2021-05-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2021-04-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Mirosław Hajek:

Za wykonanie mocowań czujników ecas.

wartość: 274 PLN
2021-04-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2021-04-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Dominik Satel:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 805 PLN
2021-04-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Stachowiak:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 2875 PLN
2021-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 411 PLN
2021-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonanie młotków bezpieczeństwa i mocowań wentyla.

wartość: 740 PLN
2021-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Robert Królikowski:

Za wykonanie mocowań czujników ecas.

wartość: 560 PLN
2021-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Janusz Jaroszewski:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy.

wartość: 412,5 PLN
2021-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 411 PLN
2021-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonanie młotków bezpieczeństwa i mocowań wentyla.

wartość: 1696,5 PLN
2021-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Robert Królikowski:

Za wykonanie mocowań czujników ecas.

wartość: 548 PLN
2021-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Janusz Jaroszewski:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy.

wartość: 412,5 PLN
2021-03-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Mirosław Hajek:

Za wykonanie mocowań czujników ecas.

wartość: 274 PLN
2021-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1035 PLN
2021-03-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Dominik Satel:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1035 PLN
2021-02-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Ryszard Hajko:

Za spawanie detali

wartość: 695,80 PLN
2021-02-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 137 PLN
2021-02-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonanie młotków bezpieczeństwa i mocowań wentyla.

wartość: 1934,60 PLN
2021-02-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Robert Królikowski:

Za wykonanie mocowań czujników ecas.

wartość: 680 PLN
2021-02-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Janusz Jaroszewski:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy.

wartość: 412,5 PLN
2021-02-10 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Mirosław Hajek:

Za wykonanie mocowań czujników ecas.

wartość: 137 PLN
2021-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2021-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Dominik Satel:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2021-02-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Stachowiak:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 2760 PLN
2021-01-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 410 PLN
2021-01-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonanie młotków bezpieczeństwa.

wartość: 820 PLN
2021-01-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Robert Królikowski:

Za wykonanie mocowań czujników ecas.

wartość: 820 PLN
2021-01-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Janusz Jaroszewski:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy.

wartość: 412,5 PLN
2021-01-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Mirosław Hajek:

Za wykonanie mocowań czujników ecas.

wartość: 274 PLN
2021-01-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2021-01-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Dominik Satel:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2021-01-04 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Stachowiak:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 2530 PLN
2021-01-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Stachowiak:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 3220 PLN
2020-12-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Ryszard Hajko:

Za spawanie detali.

wartość: 876 PLN
2020-12-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Mirosław Hajek:

Za wykonanie mocowań czujników ecas.

wartość: 410 PLN
2020-12-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Robert Królikowski:

Za wykonanie mocowań czujników ecas.

wartość: 549 PLN
2020-12-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonanie młotków bezpieczeństwa.

wartość: 549 PLN
2020-12-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Janusz Jaroszewski:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy.

wartość: 412,5 PLN
2020-12-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 410 PLN
2020-12-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Waldemar Woźniak:

Malowanie tynku mozaikowego 

wartość: 545 PLN
2020-12-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Maciej Baranowski:

Malowanie tynku mozaikowego 

wartość: 545 PLN
2020-12-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Dominik Satel:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 575 PLN
2020-12-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 690 PLN
2020-12-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Stachowiak:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1955 PLN
2020-11-16 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonanie młotków bezpieczeństwa.

wartość: 1638 PLN
2020-11-16 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Janusz Jaroszewski:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy.

wartość: 412,5 PLN
2020-11-16 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego.

wartość: 410 PLN
2020-11-16 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 460 PLN
2020-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Dominik Satel:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1495 PLN
2020-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Stachowiak:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 2645 PLN
2020-11-02 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Arkadiusz Borach:

Administrowanie systemem e-learmingowym.

wartość: 4100 PLN
2020-10-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Ryszard Hajko:

Za spawanie detali.

wartość: 878,39 PLN
2020-10-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Mirosław Hajek:

Za wykonanie oprzyrządowania do tokarek.

wartość: 275 PLN
2020-10-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Robert Królikowski:

Za wykonanie mocowań czujników ecas.

wartość: 406,80 PLN
2020-10-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Maciej Baranowski:

Malowanie pomieszczenia przy holu szkoły.

wartość: 480 PLN
2020-10-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Waldemar Woźniak:

Malowanie pomieszczenia przy holu szkoły.

wartość: 480 PLN
2020-10-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Robert Królikowski:

Za wykonanie mocowań czujników ecas

wartość: 412 PLN
2020-10-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Henryk Marzec:

Za wykonanie mocowania wentyla

wartość: 624 PLN
2020-10-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonanie młotków bezpieczeństwa.

wartość: 408 PLN
2020-10-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Janusz Jaroszewski:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy

wartość: 412,5 PLN
2020-10-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Stachowiak:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 3105 PLN
2020-10-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 690 PLN
2020-10-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Dominik Satel:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1265 PLN
2020-09-16 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Robert Królikowski:

Za wykonanie mocowań czujników ecas

wartość: 556,2 PLN
2020-09-16 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Ryszard Hajko:

Za spawanie detali.

wartość: 582 PLN
2020-09-16 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonanie młotków bezpieczeństwa

wartość: 544 PLN
2020-09-16 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Janusz Jaroszewski:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy

wartość: 409,5 PLN
2020-09-16 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Ostrzenie i regulacja nożyc 

wartość: 410 PLN
2020-09-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Michał Szczepaniak:

Naprawa nożyc gilotynowych

wartość: 400 PLN
2020-09-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Dominik Satel:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 920 PLN
2020-09-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1035 PLN
2020-09-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Stachowiak:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 3105 PLN
2020-08-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Mirosław Hajek:

Za wykonanie mocowań czujników

wartość: 204 PLN
2020-08-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Sławomir Pokrant:

Za wykonanie młotków bezpieczeństwa

wartość: 958,64 PLN
2020-08-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Janusz Jaroszewski:

Za wykonanie osłon nagrzewnicy

wartość: 558,6 PLN
2020-08-14 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego

wartość: 680 PLN
2020-08-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Dominik Satel:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 2185 PLN
2020-08-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Lech Zglinicki:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 575 PLN
2020-08-03 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Stachowiak:

Za badania techniczne samochodów.

wartość: 1955 PLN
2020-07-15 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Henryk Marzec:

Za wykonanie mocowania wentyla

wartość: 738 PLN