Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2015-01-28 Urząd Miasta Poznania
FLORA DECORATION: Aranżacja/wystrój Sali Ślubów oraz pomieszczeń gdzie odbierane są oświadczenia woli np. o wstąpieniu w związek małżeński, uznaniu ojcostwa, powrocie do poprzednio noszonego nazwiska.
wartość: 3793 PLN
2015-01-28 Urząd Miasta Poznania
AM CAPITAL SP.Z O.O.WIELKOPOLSKA DYSTRYBUCJA WODY SP.K.: woda w butlach oraz najem 35 szt.urządzeń do dystrybucji wody
wartość: 18498,06 PLN
2015-01-28 Urząd Miasta Poznania
CENTRUM ADMINISTRACJI I BIZNESU ALICJA LASZKIEWICZ: udział 2 pracowników Fn w szkoleniu pt. "Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych"
wartość: 460 PLN
2015-01-28 Urząd Miasta Poznania
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU: udział 4 pracowników UMP w szkoleniu dla kadry kierowniczej Urzedu Miasta Poznania
wartość: 2880 PLN
2015-01-28 Urząd Miasta Poznania
CZAPLUK-NET P.C. MACIEJ: Świadczenie usług utrzymania z elementami serwisu technicznego portalu internetowego o nazwie "Wielkopolska Platforma Innowacyjna"
wartość: 19334,95 PLN
2015-01-27 Urząd Miasta Poznania
AMB INTERNATIONAL ANDRZEJ BESZ: zamówienie na wydruk zaproszeń na uroczystość 73. rocznicy Akcji Bollwerk
wartość: 239,85 PLN
2015-01-27 Urząd Miasta Poznania
DAXER DAWID KRUŚ: poduszka do datownika
wartość: 38,04 PLN
2015-01-27 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKA TELEWIZJA KABLOWA SP.Z O.O: EMISJA 128 SPOTÓW W TELEWIZJI wtk - WYBORY DO RAD OSIEDLI , BILLBOARD
wartość: 15409,44 PLN
2015-01-27 Urząd Miasta Poznania
RODAN SP. Z O.O.: papier biały
wartość: 109,18 PLN
2015-01-27 Urząd Miasta Poznania
RODAN SP. Z O.O.: papier ozdobny biały, gładki
wartość: 49,5 PLN
2015-01-27 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁADY TECHNIKI BIUROWEJ INFOBIUROTECHNIKA SP. Z O.O.: rolki offsetowe do kalkulatory
wartość: 110,7 PLN
2015-01-27 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁADY TECHNIKI BIUROWEJ INFOBIUROTECHNIKA SP. Z O.O.: taśmy
wartość: 1476 PLN
2015-01-27 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁADY TECHNIKI BIUROWEJ INFOBIUROTECHNIKA SP. Z O.O.: toner
wartość: 976,62 PLN
2015-01-27 Urząd Miasta Poznania
ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.: artykuły drogeryjne
wartość: 220 PLN
2015-01-27 Urząd Miasta Poznania
P.W. AKUBAT SYSTEM-H.KUROWIAK, P.RUTKOWSKI SP.J.: latarki LED
wartość: 600 PLN
2015-01-27 Urząd Miasta Poznania
KUBIX: usunięcie usterek wod-kan w budynkach UMP: pl.Kolegiacki 17, ul.3 Maja 46, ul Gronowa 20 oraz ul.Gronowa 22a,b
wartość: 3948,3 PLN
2015-01-27 Urząd Miasta Poznania
"ZBIGMA"ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY ZBIGNIEW MAĆKOWIAK: wykonanie regału stalowego z półkami na papier oraz 16 szt.podpórek do akt
wartość: 2959,38 PLN
2015-01-27 Urząd Miasta Poznania
SPOŁEM GASTRONOMICZNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW: ciasta (wypieki)-aneks wydłuża czas trwania umowy do 30.04.2015 r.
wartość: 0 PLN
2015-01-26 Urząd Miasta Poznania
ALLIANZ TUIR ALLIANZ POLSKA S.A.: aneks do polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 000-14-430-05902547
wartość: 67507 PLN
2015-01-26 Urząd Miasta Poznania
PROJEKT PARKING SERVICE SP. Z O.O: najem dla UMP 20 miejsc parkingowych na parkingu buforowym przy ul.Chwaliszewo
wartość: 6800 PLN
2015-01-26 Urząd Miasta Poznania
AMB INTERNATIONAL ANDRZEJ BESZ: zamówienie na wydruk zaproszeń na uroczystość 70 rocznicy zakończenia neiemickiej okupacji i walk o Poznań
wartość: 247,23 PLN
2015-01-26 Urząd Miasta Poznania
DAXER DAWID KRUŚ: Zamówienie na zakup artykułów biurowych niezbędnych do działania Powiatowych Komisji Lekarskich Nr 1 i 2 w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w 2015r.
wartość: 252,41 PLN
2015-01-26 Urząd Miasta Poznania
RODAN SP. Z O.O.: Zamówienie na zakup papierów ksero A4 i A3 niezbędnych do działania Powiatowych Komisji Lekarskich Nr 1 i 2 w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w 2015r.
wartość: 280,12 PLN
2015-01-26 Urząd Miasta Poznania
ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.: Zamówienie na zakup chemii gospodarczej niezbędnych do działania Powiatowych Komisji Lekarskich Nr 1 i 2 w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w 2015r.
2015-01-26 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁADY TECHNIKI BIUROWEJ INFOBIUROTECHNIKA SP. Z O.O.: Zamówienie na zakup tonerów do drukarek niezbędnych do działania Powiatowych Komisji Lekarskich Nr 1 i 2 w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w 2015r.
wartość: 1692,48 PLN
2015-01-26 Urząd Miasta Poznania
CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.: WYDRUK PRÓBNY NOWYCH PROPOZYCJI LISTOWNIKA PMP
wartość: 73,8 PLN
2015-01-26 Urząd Miasta Poznania
MAG-DAL MAGDALENA KRZEMIŃSKA: tablica metalowa koloru czerwonego, znaki koloru białego
wartość: 705 PLN
2015-01-26 Urząd Miasta Poznania
LIDO-ART LIDIA SCHUSTER: znicz duży szklany z pokrywą
wartość: 400 PLN
2015-01-26 Urząd Miasta Poznania
SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI "DEDAL" BARTOSZ DECOWSKI: udział p. H. Janowicz w szkoleniu pt. "Zadania oświatowe samorządu gminnego"
wartość: 290 PLN
2015-01-26 Urząd Miasta Poznania
OWAL S.C.: udział 2 pracowników ZSS w szkoleniu pt. "Przykłady procedur kontrolnych związanych z zasadami polityki rachunkowości"
wartość: 620 PLN
2015-01-26 Urząd Miasta Poznania
REGIONALNY INSTYTUT SZKOLEŃ SAMORZĄDOWYCH: udział 2 pracowników GN w szkoleniu pt. "Pomoc publiczna udzielana przez gminy - nowe wzory formularza i zaświadczenia o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie" w dn. 10.02.2015r.
wartość: 600 PLN
2015-01-26 Urząd Miasta Poznania
KC CONSULTING JERZY WAWRYSZCZUK: dzierżawa i serwis 2 sztuk laserowych urządzeń wielofunkcyjnych,monochromatycznych A-4 Kyocera Mita M-3540idn
wartość: 21456,12 PLN
2015-01-26 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO: Umowa KO/07/2014 wykonania opinii o poprawności operatu szacunkowego z 24.07.2014r. jako podastawy aktualizacji opłaty z tyt. uw nieruchomości położonej w Poznaniu, ul. Sławińska/Perzyńska
wartość: 6240 PLN
2015-01-23 Urząd Miasta Poznania
FEDERACJA KSW, MARSZAŁKOWSKA 56, 00-545 WARSZAWA: współpracy w zakresie promocji imprezy Gala KSW Genesis Poznań
wartość: 80000 PLN
2015-01-23 Urząd Miasta Poznania
KOMPUTRONIK S.A.: etui z funkcją ładowania bezprzewodowego do Samsunga S5
wartość: 169,9 PLN
2015-01-23 Urząd Miasta Poznania
STUDIO-B STUDIO REKLAMY: wydruk biuletynu osiedlowego
wartość: 1400 PLN
2015-01-23 Urząd Miasta Poznania
PPUH "HYGEA": odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych z Poradni Zakładowej UMP
wartość: 216 PLN
2015-01-22 Urząd Miasta Poznania
ALLIANZ TUIR ALLIANZ POLSKA S.A.: aneks do polisy ubezpieczenia majątkowego przedsiębiorstw nr 000-14-002-00119832
wartość: 25463 PLN
2015-01-22 Urząd Miasta Poznania
P.H.U. ZRÓB TO SAM A. GRODZKI: materiały stolarskie(płyta wiórowa,sklejka,konfirmaty,wózki do drzwi,zawiasy,prowadnice,płyta HDF,taśma PCV)
wartość: 3321 PLN
2015-01-21 Urząd Miasta Poznania
USI SPÓŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA: EKSPOZYCJA PLAKATÓW DOT. UCZESTNICZENIA W WYBORACH DO RAD OSIEDLI
wartość: 1230 PLN
2015-01-21 Urząd Miasta Poznania
FIRMA KLEMENS ARTYKUŁY SZEWSKIE I KALETNICZE: igła tapicerska
wartość: 147,6 PLN
2015-01-21 Urząd Miasta Poznania
TASIEMKA HANNA WIŚNIOWSKA: tasiemka bawełniana
wartość: 230 PLN
2015-01-21 Urząd Miasta Poznania
ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.: worki do niszczarki, worki do śmieci
wartość: 395,6 PLN
2015-01-21 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH: doładowanie karty Strefy Płatnego Parkowania
wartość: 250 PLN
2015-01-21 Urząd Miasta Poznania
NESTLE POLSKA S.A.: spieniacz do mleka
wartość: 621 PLN
2015-01-21 Urząd Miasta Poznania
WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA: zakup publikacji na potrzeby 70. rocznicy zakończernia walk o Poznań
wartość: 1160 PLN
2015-01-21 Urząd Miasta Poznania
GASTRO-KRÓLSCY I GEBRU SPÓŁKA JAWNA: zamówienie usługi cateringowej
wartość: 2016 PLN
2015-01-20 Urząd Miasta Poznania
BANK PEKAO S.A.: Aneks do umowy Kredytu Nr 2011/58/BSP. Na podst.§9 ust 2 i 3 umowy Kredytobiorca uprawniony jest do wcześniejszej spłaty. Wdniu 30.12.2014 Kredytobiorca dokonał wcześniejszej spłaty w kwocie 3.000.000,00 zł. wprowadzono niniejszym aneksem zmiany harmonogramu spłat
2015-01-20 Urząd Miasta Poznania
PERFEKT S.C. MARIA DEMBINA, GRZEGORZ DEMBINA: udrożnienie oraz płukanie poziomów kanalizacji w budynku przy ul.Libelta 16/20
wartość: 615 PLN
2015-01-20 Urząd Miasta Poznania
PERFEKT S.C. MARIA DEMBINA, GRZEGORZ DEMBINA: udrożnienie zapchanego poziomu kanalizacji w budynku przy pl.Kolegiackim 17
wartość: 615 PLN
2015-01-20 Urząd Miasta Poznania
SM "JEŻYCE": Współorganizacja ze SM Jeżyce Akcji Zima dla Dzieci z terenu Osiedla Sołacz
wartość: 1500 PLN
2015-01-20 Urząd Miasta Poznania
OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ: Cesja wierzytelności
wartość: 221,18 PLN
2015-01-20 Urząd Miasta Poznania
SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA: Ubezpieczenie pojazdów UMP w 2015 r.- aneksy(od nr 434100061585do nr 434100061592- 8szt.) do polisy generalnej POUG326/15/KOM/A zmieniają termin płatności z 22.01.2015 r. na 30.01.2015 r.
wartość: 0 PLN
2015-01-19 Urząd Miasta Poznania
AMS SPÓŁKA AKCYJNA: DRUK I EKSPOZYCJA PLAKATÓW BILLBOARD ORAZ CITYlIGHT "WYBIERZ SIĘ!" - WYBORY DO RAD OSIEDLI
wartość: 1476 PLN
2015-01-19 Urząd Miasta Poznania
UNIVERSUM SPÓŁDZIELNIA PRACY: Utrzymanie kwater i grobów wojennych zlokalizowanych na terenie cmentarzy komunalnych m. Poznania - Miłostowo i Junikowo....
wartość: 70000 PLN
2015-01-19 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "ELEKTRODOM" JANINA PLENZLER: worki do odkurzacza-dofinansowanie
wartość: 45 PLN
2015-01-19 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "ELEKTRODOM" JANINA PLENZLER: czajnik bezprzewodowy Zelmer Crystal
wartość: 1080 PLN
2015-01-19 Urząd Miasta Poznania
APTEKA POD BIAŁYM ORŁEM: środki medyczne dla potrzeb NZOZ Poradnii Zakładowej
wartość: 1150 PLN
2015-01-19 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO PROMETHEUS: udział p. Z. Nadlewskiego w szkoleniu pt. "Prosument bez tajemnic"
wartość: 123 PLN
2015-01-19 Urząd Miasta Poznania
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA MEDUZA: Usługa konwoju depozytu bankowego z ING do PKO
wartość: 1230 PLN
2015-01-19 Urząd Miasta Poznania
LIFT UP-WINDY: Naprawa dźwigu w budynku UMP pl. Kolegiacki 17
wartość: 627,3 PLN
2015-01-19 Urząd Miasta Poznania
DAN-SERWIS DANIEL KAMZOL: Naprawa niesprawnego sprzętu biurowego znajdującego się w budynkach UMP
wartość: 1476 PLN
2015-01-19 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: Zasilenie 141 szt tPortmonetek
wartość: 19092,4 PLN
2015-01-19 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: Wykonanie kart Peka Firma
wartość: 5388 PLN
2015-01-19 Urząd Miasta Poznania
DAMOVO POLSKA SP.Z O.O: Udostępnienie 10 kompletnych licencji IVR Solidus na potrzeby obsługi połączen telefonicznych.
wartość: 19532,24 PLN
2015-01-16 Urząd Miasta Poznania
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób skazanych kierowanych do pracy na rzecz Miasta Poznania przez Areszt Śledczy w Poznaniu-Polisa nr HPC 32703022 -aneks zmienia termin płatności z 16.01.2015 r. na 30.01.2015 r.
wartość: 0 PLN
2015-01-16 Urząd Miasta Poznania
ZONTEK I WSPÓLNICY SP. K.: udział p. Alicji Stefanowskiej w kursie pt. "Warsztaty ABI - kontrola wewnętrzna, dokumentowanie ochrony danych osobowych"
wartość: 1180 PLN
2015-01-15 Urząd Miasta Poznania
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO: Zespół koszykówki mężczyzn ? AZS Politechnika Poznań
wartość: 39000 PLN
2015-01-15 Urząd Miasta Poznania
USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM JAROSŁAW BRYKARCZYK: wynajęcie podnośnika koszowego w celu zdemontowania oświetlenia z choinki stojącej na dziedzińcu UMP
wartość: 492 PLN
2015-01-15 Urząd Miasta Poznania
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA POZNANIANKA: Wykonanie prac malarskich wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu 115 w budynku UMP pl. Kolegiacji 17.
wartość: 4370 PLN
2015-01-15 Urząd Miasta Poznania
LIDO-ART LIDIA SCHUSTER: ikebana
wartość: 100 PLN
2015-01-15 Urząd Miasta Poznania
DAXER DAWID KRUŚ: tuba do przechowywania map regulowana
wartość: 30,75 PLN
2015-01-15 Urząd Miasta Poznania
TAURUS TRADING: rolki biletów do systemu Qmatic
wartość: 1728 PLN
2015-01-14 Urząd Miasta Poznania
GRUPA KAMERY.PL: uchwyt LCD
wartość: 350 PLN
2015-01-14 Urząd Miasta Poznania
ART-MAT SKLEP DLA PLASTYKÓW B. PATALAS, T. PATALAS S.C.: ramka, antyrama
wartość: 35,01 PLN
2015-01-14 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Centrum Fizjoterapii i Edukacji Paulina Wieczorek:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z tańców dla dzieci we wszystkich 8 grupach 1 x w tygodniu.

wartość: 700,00 PLN
2015-01-13 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD KONSERWACJI ZIELENI "BONSAI"S.C.: Prace interwencyjne na obiektach przekazanych Osiedlu Winiary do korzystania
wartość: 2800 PLN
2015-01-13 Urząd Miasta Poznania
GRUPA 18 FILIP BARTKOWIAK: zestaw map miasta Poznania
wartość: 130 PLN
2015-01-13 Urząd Miasta Poznania
CENTRUM ADMINISTRACJI I BIZNESU ALICJA LASZKIEWICZ: udział p. M. Jędrzejczaka w szkoleniu pt. "Administrator Bezpieczeństwa Informacji - przygotowanie do pełnienia funkcji w kontekście proponowanych zmian w statusie ABI wchodzących w życie w styczniu 2015r. Nowe spojrzenie na ochronę danych osobowych, praktyczne wskazówki i zalecenia"
wartość: 250 PLN
2015-01-13 Urząd Miasta Poznania
KSIĘGARNIA EKONOMICZNA KAZIMIERZ LEKI: zamówienie na zakup książki
wartość: 35 PLN
2015-01-13 Urząd Miasta Poznania
WYDAWNICTWO DĘBOGÓRA IRENA KIERNICKA: zamówienie na zakup książki
wartość: 70 PLN
2015-01-13 Urząd Miasta Poznania
BĘC ZMIANA SKLEP WIELOBRANŻOWY: zamówienie na zakup książki
wartość: 80 PLN
2015-01-13 Urząd Miasta Poznania
WYDAWNICTWO TAKO: zamówienie na zkup książki
wartość: 50 PLN
2015-01-13 Urząd Miasta Poznania
AGENT PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JAROSŁAW KACZMAREK: Zamówienie znaków opłaty sądowej dla potrzeb Biura Prawnego WGN UMP
wartość: 2998 PLN
2015-01-13 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Lidia Szygulska:

Prowadzenie zajęć z rytmiki dla dzieci we wszystkich 8 grupach 2 x w tygodniu.

wartość: 1738,30 PLN
2015-01-13 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
POLILINGUA Mateusz Melosik:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z j. angielskiego dla dzieci we wszystkich 8 grupach w przedszkolu.

wartość: 900,00 PLN
2015-01-12 Urząd Miasta Poznania
FIRMA TRANSPORTOWO- USŁUGOWA EWRO: wynajęcie samochodu ciężarowego w celu wywozu zbędnych mebli z ul.Gronowej do magazynu na ul.Marii Magdaleny
wartość: 738 PLN
2015-01-12 Urząd Miasta Poznania
IMPEL TECH SOLUTIONS SP. Z O.O.: Zabezpieczenie należytego wykonanie umowy w wysokości 5% wynagrodzenia tj 24 998,20 zł.Aneks nie zmienia kwoty umowy.
2015-01-12 Urząd Miasta Poznania
SAWA TAXI SP. Z O.O.: świadczenie usług przewozowych w formie bezgotówkowych przejazdów osób na terenie Miasta Stołecznego Warszawy
wartość: 799,5 PLN
2015-01-12 Urząd Miasta Poznania
DAXER DAWID KRUŚ: stojak na broszury
wartość: 49,2 PLN
2015-01-12 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁADY TECHNIKI BIUROWEJ INFOBIUROTECHNIKA SP. Z O.O.: toner do drukarek
wartość: 894,21 PLN
2015-01-12 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH: udział p. I. Kowalczyk w szkoleniu pt. "Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty - aplikacja SRPP i SHRIMP"
wartość: 246 PLN
2015-01-12 Urząd Miasta Poznania
ELSTAT ELŻBIETA STATUCKA: pianka do czyszczenia ekranów telefonów
wartość: 70 PLN
2015-01-12 Urząd Miasta Poznania
DARAS DARIUSZ OWCZARCZAK: owoce świeże
wartość: 150 PLN
2015-01-12 Urząd Miasta Poznania
CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.: ksero kolorowe mapy ze złożeniem
wartość: 230,01 PLN
2015-01-12 Urząd Miasta Poznania
RODAN SP. Z O.O.: skalówki
wartość: 60 PLN
2015-01-12 Urząd Miasta Poznania
ARTYKUŁY METALOWE-M.CEBULSKI: imadło obrotowe stołowe
wartość: 300 PLN
2015-01-12 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "ELEKTRODOM" JANINA PLENZLER: worki do odkurzacza Bosch GAS 25
wartość: 40 PLN
2015-01-10 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD KONSERWACJI ZIELENI "BONSAI"S.C.: interwencyjne porządkowanie terenów będących w zarządzie Osiedla
wartość: 2000 PLN
2015-01-09 Urząd Miasta Poznania
WINDEX ROMAN KOWALSKI: Wykonanie konserwacji urządzeń dźwigowych ? przejście dla pieszych pod torami linii kolejowej Warszawa ? Kunowice na cmentarz Miłostowo
wartość: 13284 PLN