Umowa

Numer umowy 548/18
Data zawarcia 2018-09-14
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-12-31
Kontrahent Robican s.c.
Przedmiot

Dzierżawa kopiarki

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 0,04 PLN
Organizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-17 12:51:44.0