Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2015-06-08 Urząd Miasta Poznania
AGORA SA: ogłoszenie w Gazecie Wyborczej-WGN
wartość: 17,22 PLN
2015-06-08 Urząd Miasta Poznania
COPY POINT SP. Z O.O.: powielanie wielkoformatowych map w kolorze
wartość: 1598,3 PLN
2015-06-08 Urząd Miasta Poznania
SPRINT ZAKŁAD POLIGRAFICZNY ST. I M.GROBELNIAK, M.KOCZOROWSKA: wydruk wielkoformatowych plakatów zewnętrznych w kolorze
wartość: 129,15 PLN
2015-06-08 Urząd Miasta Poznania
ADESCO SP.ZO.O.: umowa użyczenia sprzętu Exadata x4
wartość: 0 PLN
2015-06-08 Urząd Miasta Poznania
LIDO-ART LIDIA SCHUSTER: bukiet róż
wartość: 60 PLN
2015-06-08 Urząd Miasta Poznania
TUR ZAKŁAD USŁUGOWY GRZEGORZ GŁĘBOCKI: NAGŁOSNIENIE UROCZYSTOŚCI W RAMACH OBCHODÓW 59. ROCZNICY POWSTANIA POZNAŃSKIEGO CZERWCA `56
wartość: 5000 PLN
2015-06-08 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKA PRZYCHODNIA SPORTOWO-LEKARSKA SPÓŁKA Z O.O.: ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE UROCZYSTOŚCI 59. ROCZNICY POWSTANIA POZNAŃSKIEGO CZERWCA `56
wartość: 520 PLN
2015-06-08 Urząd Miasta Poznania
AUDYTEL S.A.: Przygotowanie przetargów i aststy w trakcie postępowań na grupowy zakup energii....
wartość: 25534,8 PLN
2015-06-08 Urząd Miasta Poznania
ATRIUM JM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA: wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej adaptacji mieszkania zlokalizowanego w budynku przy pl.Wolności 14/12
wartość: 14514 PLN
2015-06-08 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA LOKALNEGO WSPARCIA KULTURY AITWAR: realizacja zadania publicznego z obszaru Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, pn. "Baśni bajanie- ze słowiańskiej duszy".
wartość: 4700 PLN
2015-06-08 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE NA RZECZ MŁODYCH TWÓRCÓW V.I.T.R.I.O.L.: realizacja zadania publicznego z obszaru Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, pn. "Dbaj o zdrowie"
wartość: 14976 PLN
2015-06-08 Urząd Miasta Poznania
MOTOPART DARIUSZ NAPIERAŁA: Umowa na przykrycie czterech studzienek przy ul. Świętojańskiej - obr. Komandoria, ark. 05, dz. 9/11
wartość: 1940 PLN
2015-06-08 Urząd Miasta Poznania
FUB FIRMA WIELOBRANŻOWA MARIA ŁAŻEWSKA: Umowa o dzieło - wykonanie kosztorysu inwestorskiego na prowadzenie rozbiórki budynku hangarowego oraz wywozu i utylizacji mas gruntu zmieszanego z gruzem na nieruchomości położonej w Poznaniu, ul. Św. Rocha/Kórnicka, obr. Rataje, ark. 21, dz. 4, 5, 6, 6, 7 i 8/1
wartość: 2000 PLN
2015-06-08 Urząd Miasta Poznania
WIKA BŁAŻEJ WOJDAK: Umowa - wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem WGN UMP
wartość: 99510 PLN
2015-06-08 Urząd Miasta Poznania
WIKA BŁAŻEJ WOJDAK: Umowa - wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem WGN UMP
wartość: 76215 PLN
2015-06-08 Urząd Miasta Poznania
WIKA BŁAŻEJ WOJDAK: Umowa - wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem WGN UMP
wartość: 229550 PLN
2015-06-08 Urząd Miasta Poznania
KRZYSZTOF PILCZYŃSKI: Umowa - wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem WGN UMP
wartość: 74692 PLN
2015-06-05 Urząd Miasta Poznania
AS POLITOWICZ S.C.: wynajęcie samochodu osobowego do przewozu pracowników Gabinetu Prezydenta do Warszawy
wartość: 1296 PLN
2015-06-05 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE AKADEMIA MYŚLI: ZORGANIZOWANIE PUNKTÓW KONSULTACYJNO-INFORMACYJNYCH WSPIERAJĄCYCH ETAP ZBIERANIA WNIOSKÓW DO PBO2016
wartość: 3075 PLN
2015-06-05 Urząd Miasta Poznania
LPRINT ŁUKASZ LINKE: WYDRUK MATERIAŁÓW CZERWIEC`56 /ZAPROSZENIA, KOPERTY, PLAKATY/
wartość: 1599 PLN
2015-06-05 Urząd Miasta Poznania
MERIDA SP. Z O.O.: pojemnik ze stali nierdzewnej na papier ręcznikowy
wartość: 280 PLN
2015-06-05 Urząd Miasta Poznania
MAG-DAL MAGDALENA KRZEMIŃSKA: znaki drogowe ze słupkami do osadzenia+montaż
wartość: 4400 PLN
2015-06-05 Urząd Miasta Poznania
INTROLIGATORNIA-PIECZĄTKI-KSERO BARBARA KUSKA: wykonanie oprawy introligatorskiej dokumentów BRM
wartość: 8794,5 PLN
2015-06-05 Urząd Miasta Poznania
SUPON S.A.: rękawice robocze, taśma biało-czerwona
wartość: 774,9 PLN
2015-06-05 Urząd Miasta Poznania
REES ADRIANNA SZARAFIŃSKA: Umowa - wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem WGN UMP
wartość: 190070 PLN
2015-06-04 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HOKTW (HARCERSKIEGO OŚRODKA KSZTAŁCENIA TURY: Umowa na utworzenie tymczasowej przystani jachtowej wraz ze strefą rekreacyjną nad rzeką Wartą w Poznaniu oraz zarządzanie nią w okresie od 06.06.2015r. do 30.09.2015r.
wartość: 59900 PLN
2015-06-03 Urząd Miasta Poznania
SKARB PAŃSTWA - PREZYDENT MIASTA POZNANIA JAKO MIASTA NA PRAWACH POWIA: najem 40 miejsc parkingowych zlokalizowanych przy nieruchomości położonej przy ul.św.Marii Magdaleny-aneks zmienia Załącznik nr 1 do umowy
wartość: 0 PLN
2015-06-03 Urząd Miasta Poznania
AGORA SA: ogłoszenie w Gazecie Wyborczej-WGN
wartość: 151,07 PLN
2015-06-03 Urząd Miasta Poznania
FIRMA TRANSPORTOWO- USŁUGOWA EWRO: przewóz do Piły załączników do Gazety Wyborczej promujących miasto oraz przewóz wyposażenia z magazynu UM na plażę miejską o do zajezni na ul.Madalińskiego
wartość: 1230 PLN
2015-06-03 Urząd Miasta Poznania
OWSIANNY MAREK: wynajęcie autokaru celem przewozu Radnych z Komisji Rewitlizacji i Gospodarki Komunalnej na trasie Poznań-Berlin-Lipsk-Drezno-Poznań-dofinansowanie
wartość: 158 PLN
2015-06-03 Urząd Miasta Poznania
AGORA SA: ogłoszenie w Gazecie Wyborczej-WGN
wartość: 17,22 PLN
2015-06-03 Urząd Miasta Poznania
AGORA SA: ogłoszenie w Gazecie Wyborczej-WGN
wartość: 17,22 PLN
2015-06-03 Urząd Miasta Poznania
KC CONSULTING JERZY WAWRYSZCZUK: wypożyczenie urządzeń wielofunkcyjnych dla WSO, kopie i wydruki monochromatyczne związane z II turą wyborów prezydenckich
wartość: 1722 PLN
2015-06-03 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH: doładowanie karty SOP
wartość: 250 PLN
2015-06-03 Urząd Miasta Poznania
PPHU SUPRON 3 SP. Z O.O.: legalizacja zbiorników szt.4 ze środkiem gaśniczym FN200 w raz z próbami ciśnieniowymi UDT
wartość: 13124,1 PLN
2015-06-03 Urząd Miasta Poznania
BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI HUBERT WÓJCIK: Umowa - wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem WGN UMP
wartość: 70268 PLN
2015-06-03 Urząd Miasta Poznania
BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI HUBERT WÓJCIK: Umowa - wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem WGN UMP
wartość: 155868 PLN
2015-06-03 Urząd Miasta Poznania
BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI HUBERT WÓJCIK: Umowa - wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem WGN UMP
wartość: 155212 PLN
2015-06-02 Urząd Miasta Poznania
SM "JEŻYCE": współorganizacja wycieczki
wartość: 500 PLN
2015-06-02 Urząd Miasta Poznania
PPHU SUPRON 3 SP. Z O.O.: podręczny sprzęt gaśniczy i znaki bezpieczeństwa pożarowego
wartość: 4912,62 PLN
2015-06-02 Urząd Miasta Poznania
SPRINT ZAKŁAD POLIGRAFICZNY ST. I M.GROBELNIAK, M.KOCZOROWSKA: powielanie wielkoformatowych map w kolorze
wartość: 270,6 PLN
2015-06-02 Urząd Miasta Poznania
APTEKA POD BIAŁYM ORŁEM: anatoksyna tężcowa
wartość: 170 PLN
2015-06-02 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK: wykonanie badań naukowych i prac badawczych w 2015 r. - dokumentacja naukowo- historycznej
wartość: 250000 PLN
2015-06-02 Urząd Miasta Poznania
PRESSCOM SP. Z O.O.: udział p. C. Lewińskiej w szkoleniu pt. "Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych"
wartość: 440 PLN
2015-06-02 Urząd Miasta Poznania
DENDROS: udział p. D. Nogowskiej w szkoleniu pt. "Wizualna diagnoza drzew zagrażających bezpieczeństwu - metody i sposoby usprawniające kontrolę drzewostanu miejskiego"
wartość: 620 PLN
2015-06-02 Urząd Miasta Poznania
POMORSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE GRZEGORZ DRZYCIMSKI: udział p. J. Machowskiego i p. W. Potapowicza w szkoleniu pt. "Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za niszczenie zieleni i usunięcie drzew i krzewów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego"
wartość: 670 PLN
2015-06-02 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ OŚRODEK REGIONALNY W POZNANIU: udział 2 pracowników Fn w szkoleniu pt. "Wydatkowanie subwencji oświatowej, w szczególności na uczniów z niepełnosprawnością"
wartość: 663,1 PLN
2015-06-02 Urząd Miasta Poznania
PRESSCOM SP. Z O.O.: udział 3 pracownikó Fn w szkoleniu pt. "Odsetki za zwłokę w JSFP - naliczanie, zarachowanie wpłat, udzielanie ulg, windykacja, przedawnienie, ewidencja, sprawozdawczość, inwentaryzacja, dyscyplina finansów publicznych, procedury kontroli zarządczej"
wartość: 1320 PLN
2015-06-02 Urząd Miasta Poznania
PRIVATE CORPORATE CONSULTING SP. Z O.O.: udział p. A. Oleksiak i p. A. Szymczak w szkoleniu pt. "Służebność przesyłu w gminie - ustanawianie, regulacje prawne i procesowe, prawa i obowiązki stron, problematyka wynagrodzeń, sprawy trudne, niejasne, nierozstrzygnięte spory - podpowiedzi rozwiązań"
wartość: 798 PLN
2015-06-02 Urząd Miasta Poznania
KANCELARIA PRAWNA PISZCZ, NOREK I WSPÓLNICY SP. K.: udział p. B. Wiśniewskiej i p. M. Zaradzkiej w seminarium pt. "Leasing zwrotny nieruchomości JST jako forma finansowania inwestycji samorządowych"
wartość: 200 PLN
2015-06-02 Urząd Miasta Poznania
BUDIKOM KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA: udział p. J. Wiecanowskiego i p. M. Geszki w kursie pt. "AutoCad poziom podstawowy"
wartość: 1600 PLN
2015-06-01 Urząd Miasta Poznania
FLUX ALICJA DOMAGAŁA: świadczenie usług doradczych
wartość: 16605 PLN
2015-06-01 Urząd Miasta Poznania
BULLHORN MICHAŁ CZAJKA: realizacja spotu filmowego z udziałem Prezydenta Miasta Poznania na potrzeby działań promujących festiwal Universitas Cantat 2015.
wartość: 615 PLN
2015-06-01 Urząd Miasta Poznania
EPIC AGENCJA FOTOGRAFICZNA MACIEJ NOWACZYK: OBSŁUGA FOTOGRAFICZNA SPOTKANIA Z OKAZJI 25-LECIA RADY MIASTA POZNANIA
wartość: 1961 PLN
2015-06-01 Urząd Miasta Poznania
AGORA SA: ogłoszenie w Gazecie Wyborczej-WGN
wartość: 1187,33 PLN
2015-06-01 Urząd Miasta Poznania
AGORA SA: ogłoszenie w Gazecie Wyborczej-WGN
wartość: 151,07 PLN
2015-06-01 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie Portmonetek
wartość: 400 PLN
2015-06-01 Urząd Miasta Poznania
MDS SYSTEM DOMINIK SZCZYGLEWSKI: montaż i dostawa dwóch uchwytów do telewizorów (budynek ul.Matejki)
wartość: 1107 PLN
2015-06-01 Urząd Miasta Poznania
ARTYKUŁY METALOWE-M.CEBULSKI: artykuły ślusarskie
wartość: 3282,89 PLN
2015-06-01 Urząd Miasta Poznania
DARAS DARIUSZ OWCZARCZAK: owoce świeże
wartość: 405 PLN
2015-06-01 Urząd Miasta Poznania
ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.: kosz do segregacji odpadów
wartość: 200 PLN
2015-06-01 Urząd Miasta Poznania
PH-U ANDPOL S.C: plomby plastikowe koloru niebieskiego
wartość: 505 PLN
2015-06-01 Urząd Miasta Poznania
MAG-DAL MAGDALENA KRZEMIŃSKA: herba Miasta Poznania, godło państwowe RP
wartość: 233,7 PLN
2015-06-01 Urząd Miasta Poznania
LIDO-ART LIDIA SCHUSTER: ikebana w kolorach Wietnamu, bukiet z pomarańczowych kwiatów
wartość: 205,2 PLN
2015-06-01 Urząd Miasta Poznania
CRIDO TAXAND SP. Z O.O.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Podatek VAT po nowelizacji ustawy w 2015 r." dla pracowników UMP
wartość: 6000 PLN
2015-06-01 Urząd Miasta Poznania
SUPREMA LEX CENTRUM SZKOLENIA SAMORZĄDÓW I KADR SP. Z O.O.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie ooperacji finansowych w jst i jo w 2015 r" dla pracowników UMP
wartość: 4500 PLN
2015-06-01 Urząd Miasta Poznania
SUPON S.A.: kamizelki odblaskowe
wartość: 120 PLN
2015-06-01 Urząd Miasta Poznania
BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA SP. Z O.O.: Wykonanie dokumentacji "Koncepcja zagospodarowania stawu retencyjnego nr 3 na rowie Wa-A w rejonie ulicy Morasko 55 w Poznaniu"
wartość: 9963 PLN
2015-06-01 Urząd Miasta Poznania
MULTICOM S.C. SŁAWOMIR PAKUŁA , JAN JANKOWSKI: przełożenie 3 kabli telefonicznych na klatce KS2/piwnica
wartość: 2152,5 PLN
2015-06-01 Urząd Miasta Poznania
CLAR SYSTEM S.A.: sprzątanie wewnętrzne (ciągi komunikacyjne,pom.biurowe,pom.archiwalne,sprzątanie interwencyjne, czyszczenie dywanów,wykładzin,dostarczanie oraz serwis mat systemowych) w budynkach UMP
wartość: 172390,26 PLN
2015-06-01 Zarząd Transportu Miejskiego
ENEA Operator Sp. z o.o.:

Dystrybucja energii elektrycznej pawilon A, Cmentarna - 2018 rok

wartość: 369,00 PLN
2015-06-01 Zarząd Transportu Miejskiego
ENEA Operator Sp. z o.o.:

dystrybucja energii - Junikow Pawilon A

wartość: 250,00 PLN
2015-05-29 Urząd Miasta Poznania
ATELIER STARZAK STRĘBICKI PRACOWNIA ARCHITEKTURY S.C.: wykonanie projektu "Zagospodarowania przestrzeni Dziedzińca UMP"
wartość: 25500 PLN
2015-05-29 Urząd Miasta Poznania
PHU DOMI-TRANS DOMINIKA POLITOWICZ-NARZEKAŁA: wynajęcie samochodu do przewozu 8 osób z Biura Konsrewatora Zabytków do miejscowości Ciążeń na wręczenie odznaczeń konserwatorom
wartość: 432 PLN
2015-05-29 Urząd Miasta Poznania
BITS ZIEMOWIT RADOGOSTOWICZ: REKLAMA NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK - POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATESLKI 2016
wartość: 1230 PLN
2015-05-29 Urząd Miasta Poznania
ELEKTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.: zakup asortymentu: listwy, puszki, gniazda, złączki
wartość: 2430,25 PLN
2015-05-29 Urząd Miasta Poznania
SEWKOWSKI MAREK: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. trwałego zarządu - dot. os. Piastowskie 55a, obr. Rataje, ark. 10, dz. 42/12, KW PO2P/00259666/7
wartość: 1979,07 PLN
2015-05-29 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. ul. Wagi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, obr. Chartowo, ark. 07, dz. 07, KW PO2P/00149989/3
wartość: 400 PLN
2015-05-29 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. ul. Pokrzywno, obr. Krzesiny, ark. 18, dz. 6/13, KW PO2P/00234968/3
wartość: 400 PLN
2015-05-29 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. ul. Władysława Reymonta 27, obr. Łazarz, ark. 29, dz. 16, KW PO1P/00101364/1
wartość: 400 PLN
2015-05-29 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. ul. Świetlana 19, obr. Łazarz, ark. 21, dz. 212/5, KW PO1P/00095006/8
wartość: 400 PLN
2015-05-29 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. ul. Małachowskiego, obr. Śródka, ark. 13, dz. 4/167, KW PO2P/00133426/4
wartość: 400 PLN
2015-05-28 Urząd Miasta Poznania
AGORA SA: ogłoszenie w Gazecie Wyborczej- Wydział Organizacyjny
wartość: 452,6 PLN
2015-05-28 Urząd Miasta Poznania
MPK SP. Z O.O.: usługa polegająca na zapewnieniu dwóch środków transportu przystosowanego do przewozu jednorazowo 5-7 osob niepełnosprawnych na wózka ch wraz z opiekunami. Podczas "BOCCIA Word Open Championships - Światowych Mistrzostw Boccia Open Poznań 2015" 15-22 czerwca 2015
2015-05-28 Urząd Miasta Poznania
MAG-DAL MAGDALENA KRZEMIŃSKA: flaga narodowa Polski, Wietnamu, proporczyk Wietnamu+stojak
wartość: 575 PLN
2015-05-28 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "ELEKTRODOM" JANINA PLENZLER: czajnik bezprzewodowy Zelmer Crystal
wartość: 2160 PLN
2015-05-28 Urząd Miasta Poznania
MERIDA SP. Z O.O.: pojemnik na mydło
wartość: 220 PLN
2015-05-28 Urząd Miasta Poznania
ARTYKUŁY METALOWE-M.CEBULSKI: artykuły instalacyjne
wartość: 3191,51 PLN
2015-05-28 Urząd Miasta Poznania
ENVELOPER S.C A.ZIELKE, W.ZIELKE: matryce
wartość: 984 PLN
2015-05-28 Urząd Miasta Poznania
INSTYTUT AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIA POLSKA: zamówienie na zakup książki "Powtórzenie do egzaminu..."
wartość: 210 PLN
2015-05-28 Urząd Miasta Poznania
FOOD EXPERT SP. Z O.O. SP.K.: usługa cateringowa dla gości spotkania w dniu 03.06.2015r. z okazji Jubileuszu 30-lecia "Czasu Kultury" pod honorowym patronatem Przewodniczącego RMP
2015-05-27 Urząd Miasta Poznania
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A..: zakup oleju silnikowego do samochodu Mercedes Viano nr PO202GL
wartość: 39,9 PLN
2015-05-27 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie Portmonetek
wartość: 250 PLN
2015-05-27 Urząd Miasta Poznania
HALLMARK EVENTS KATARZYNA SAGUN: udział p. J. Lipinskiej i p. T. Turbańskiej-Maciejewskiej w konferencji pt. "Ochrona krajobrazu - nowe wyzwania w kontekście uchwalonych zmian"
wartość: 1380 PLN
2015-05-27 Urząd Miasta Poznania
RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. Z O.O.: udział p. Agnieszki Pachciarz w VI Kongresie Regionów we Wrocławiu - przywództwo, odpowiedzialność, rozwój, 25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego
wartość: 1599 PLN
2015-05-27 Urząd Miasta Poznania
COFFE PLANET PAWEŁ STANDIO: ekspres ciśnieniowy Lirika Plus Saeco,odkamieniacz do ekspresu, proszek do odkawiania ekspresu ciśnieniowego, pasta Saeco do smarowania i konserwacji bloku zaparzającego
wartość: 2380,01 PLN
2015-05-27 Urząd Miasta Poznania
HOTEL "WIT STWOSZ" PARAFII BAZYLIKI MARIACKIEJ: udział w konferencji pt. "Rejestracja stanu cywilnego wg aktualnych przepisów" - Mariusz Kopeć
wartość: 290 PLN
2015-05-27 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH: udział p. Małgorzaty Szturmy w XXV Klubie Informatyka Samorządowego
wartość: 329 PLN
2015-05-27 Urząd Miasta Poznania
KANCELARIA PRAWNA PISZCZ, NOREK I WSPÓLNICY SP. K.: udział p. B. Przewoźnej w seminarium pt. "Leasing zwrotny nieruchomości JST jako forma finansowania inwestycji samorządowych"
wartość: 100 PLN
2015-05-27 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKA PRZYCHODNIA SPORTOWO-LEKARSKA SPÓŁKA Z O.O.: Zlecenie zabezpieczenia medycznego podczas sesji uroczystej 29-go czerwca 2015 r.