Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2009-11-20 Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą"
Zarząd Dróg Miejskich:

odbiór ścieków rozpadowych (deszczówka)

wartość: 0 PLN
2009-11-19 Szkoła Podstawowa nr 68
Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich:

odprwadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej Miasta Poznania

wartość: 0 PLN
2009-10-30 Zarząd Transportu Miejskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.:

informacja pasażerska na rok 2018

wartość: 307500 PLN
2009-10-30 Zarząd Transportu Miejskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.:

Obsługa mobilnych automatów biletowych - 2018 rok

wartość: 262452,48 PLN
2009-10-30 Zarząd Transportu Miejskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.:

Praca przewozowa MPK - 2018 rok

wartość: 377345966,00 PLN
2009-10-30 Zarząd Transportu Miejskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.:

Praca przewozowa MPK

wartość: 378415093,70 PLN
2009-10-28 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu:

Świadczenie usługi odprowadzania ścieków opadowych i rozopowych do kanalizacji deszczowej Miasta Poznania

wartość: 0,00 PLN
2009-10-16 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
POLKOMTEL S.A:

abonament

wartość: 0,00 PLN
2009-07-01 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH:

ŚCIEKI ODPADOWE I ROZTOPY

wartość: 0,00 PLN
2009-01-13 Szkoła Podstawowa Nr 70 im. Mikołaja Kopernika
Aquanet:

dostawa wody i odprowadzanie ścieków

wartość: 0 PLN
2008-12-30 Zarząd Transportu Miejskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.:

Dzierżawa pomieszczeń i sprzętu POK Głogowska - 2018 rok

wartość: 13803,52 PLN
2008-12-30 Zarząd Transportu Miejskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.:

Dzierżawa pomieszczeń i sprzętu POK Głogowska

wartość: 13988,79 PLN
2008-09-01 Przedszkole Nr 174 "Królewna Śnieżka"
Średzka Spółdzielnia Mleczarska ,,Jana" ul Daszyńskiego 9, 63-000 Środa Wlkp.:

dostawa mleka i przetworów mlecznych w ramach programu ,,szklanka mleka" - cena zgodnia z aktualnie obowiązującyn Rozporządzeniem Rady Ministróww sprawie maksymalnych cen mleka i prztworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół

wartość: 0 PLN
122
2008-08-01 Przedszkole Nr 174 "Królewna Śnieżka"
Średzka Spółdzielnia Mleczarska ,,Jana" ul Daszyńskiego 9, 63-000 Środa Wlkp.:

dostarczenie mleka i przetworów mlecznych - zgodnie z fakturą wystawioną przez dostawcę

wartość: 0 PLN
122
2008-02-08 Poznańskie Centrum Świadczeń
Boltimor Group sp. z o.o.:

wizytówki dla CIR

wartość: 378,84 PLN
2008-01-30 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Aquanet S.A.:

dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków

wartość: 0,00 PLN
2007-10-31 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
AQUANET S.A.:

dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - opłaty zgodne z cennikiem; podana kwota na podstawie ostatniej faktury

wartość: 1728,41 PLN
2007-09-21 Przedszkole Nr 148 "Mali Europejczycy"
AQUANET:

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

wartość: 0,00 PLN
2006-10-26 Szkoła Podstawowa nr 68
AQUANET S.A.:

dostawa wody

wartość: 2,74 PLN
2005-03-03 Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II
Securitas Polska Sp. z o.o.:

Ochrona obiektu w systemie monitoringu. Podana wartość dotyczy opłaty miesięcznej.

wartość: 109,52 PLN
2004-09-01 Szkoła Podstawowa nr 68
Poznańska Energetyka Cieplna S.A.:

dostarczanie energii cieplnej

wartość: 6506,76 PLN
2004-06-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Veolia Energia PoznaN S.A,:

Dostawa energii cieplnej (podana wartość to kwota przewidziana w planie finansowym na 2019 rok)

wartość: 347000,00 PLN
2004-06-01 Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
POZNAŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA:

sprzedaz ciepła

wartość: 0,00 PLN
2004-06-01 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
Veolia Energia Poznań S.A.:

Sprzedaż ciepła

wartość: 0,00 PLN
2002-09-01 Szkoła Podstawowa nr 68
Przychodnia Specjalistyczna Celsus s.c.:

świadczenie usług zdrowotnych

wartość: 0 PLN
2001-08-10 Zarząd Transportu Miejskiego
Kupiec Poznański Real Estate Sp. z o.o.:

Umowa najmu POK Kupiec Poznański -2018 rok

wartość: 77490,00 PLN
2001-03-26 Przedszkole Nr 39 "Leśne Ludki"
Orange Polska Sa:

usługi telefonii stacjonarnej

wartość: 0 PLN
1997-09-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Biuro Ochrony SEZAM:

Ochrona obiektu

wartość: 123 PLN