Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2016-04-25 Zarząd Zieleni Miejskiej
GARDENS:

Zaprojektowanie i wykonanie systemu nawodniebia parku w południowej części starego koryta Warty.

wartość: 147600 PLN
2016-04-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
ZPUH Budomelior:

Udrożnienie dwóch stawów z przepływem do Strumienia Junikowskiego na terenie Glininak-Szacht po stronie Świerczewa

wartość: 193359,16 PLN
2016-04-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
MagicNest Sp.z o.o.:

Zakup i montaż urządzeń zabawowych typu piramida linowa na placu zabaw w Parku Sołackim R.O. Sołacz

wartość: 29889 PLN
2016-04-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Enea Oświetlenie Sp. z o.o.:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia i budowy rozdzielni w Parku im. Jana Pawła II.

wartość: 17712,00 PLN
2016-04-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Adviser:

Zakup i wymiana przetwornicy częstotliwości pompy Grundfos systemu nawadniania w P.A.Mickiewicza.

wartość: 9594,00 PLN
2016-04-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Naprawa zabawek i urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrzneych oraz innego wyposażenia na terenach administrowanych przez ZZM w Poznaniu.

wartość: 53883,84 PLN
2016-04-19 Zarząd Zieleni Miejskiej
Z.R.-B. J.Zys:

Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych ochronnych dla urządzeń i instalacji fontann miejskich w Poznaniu.

wartość: 13899,00 PLN
2016-04-11 Zarząd Zieleni Miejskiej
OGRÓD W. Szlagowski:

 Usunięcie samosiewów z terenu przy ul. Browarnej/Radziewoja/Chociebora - zad.2

wartość: 19820,48 PLN
2016-04-11 Zarząd Zieleni Miejskiej
Garte Sp.z o.o. Sp. k.:

Utrzymanie Parku im. ks. T. Kirschke - prześwitlenie drzew, usuwanie karpin i samosiewów, odtworzenie fragmentów trawnika, zakup i montaż elementów zabezpieczających górkę saneczkową - zad.1.

wartość: 34593,75 PLN
2016-04-08 Zarząd Zieleni Miejskiej
Pracownia Projektowa Perspektywa:

Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych ochronnych dla urządzeń i instalacji fontann miejskich w Poznaniu.

wartość: 29520,00 PLN
2016-04-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Rewital Projekt:

Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego "Przy Żurawińcu".

wartość: 23370,00 PLN
2016-04-06 Zarząd Zieleni Miejskiej
Z.U.-H .Z.Wiosna:

Bieżące utrzymanie,  konserwacja, naprawy i remont placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wandy/Sabiny.

wartość: 9000 PLN
2016-04-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
Gotyk Sp.z o.o.:

Wykonanie prac konserwatorskich przy wybranych nagrobkach znajdujących się na Cmentarzy Zasłuzonych Wilkopolan

wartość: 93849,00 PLN
2016-04-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
Porady i Usługi Ogrodnicze E.Dankowska:

Wykonanie monitorignu rozwoju szrotówka kasztanowcowiaczka oraz stanu zdrowotnego platana klonolistnego na terenach zieleni miejskiej w administracji ZZM - zadanie nr 2

wartość: 30000,00 PLN
2016-04-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
Firma Handlowo - ProdukcyjnaJ.Kaczmarek:

Wykonanie oprysków środkami ochrony roslin na najważniejsze choroby i szkodniki zieleni miejskiej na terenie miasta Poznania-zadanie nr 1

wartość: 48672,76 PLN
2016-04-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
ENEA Operator:

Przyłączenie  do sieci obiektu- zakład usługowy , ul. Za Cytadelą 1b w Poznaniu.

wartość: 809,22 PLN
2016-04-01 Zarząd Zieleni Miejskiej
PPH BOGNA:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni oraz grobów na cmentarzach wojennych położonych na terenie miasta Poznania: groby i cmentarze wojenne na stokach Cytadeli Poznańskiej i na cmentarzach parafialnych.

wartość: 66861,59 PLN
2016-03-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
Koncorcjum: Infrakom Kościan Sp.z o.o. Sp.K. i Infrakom Sp. z o.o.:

Rewitalizacja parku im. Jurija Gagarina w Poznaniu w zakresie przebudowej alejek i schodów.

wartość: 275954,64 PLN
2016-03-25 Zarząd Zieleni Miejskiej
Koncorcjum: Infrakom Kościan Sp.z o.o. Sp.K. i Infrakom Sp. z o.o.:

Budowa ścieżki rowerowo-pieszej łączącej się z ciągiem ulicy Mieleszyńskiej w Poznaniu - III etap.

wartość: 69623,60 PLN
2016-03-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
P.H.U. Adviser:

Pełnienie nadzoru nad obsługą systemów nawadniania zamontowanych na terenach administrowanych przez ZZM.

wartość: 17720,00 PLN
2016-03-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
ALKOM Firma Handlowo Usługowa:

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Poznania. Rejon VII

wartość: 1449587,31 PLN
2016-03-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Projekt Malecha Tomasz:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branża budowlana i elektryczna przy budowie parku przy ulicy Heweliusza.

wartość: 29000,00 PLN
2016-03-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Sp. z o.o.:

Modernizacja parku położonego przy osiedlach Czecha i Rusa w Poznaniu etap II.

wartość: 1860000,00 PLN
2016-03-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
LANDAME:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ul. Wołodyjowskiego

wartość: 15375,00 PLN
2016-03-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
S.B.S. Skibiński:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branża budowlana i elektryczna w ramach zadania "Modernizacja parku na osiedlu Czecha/Rusa w Poznaniu.

wartość: 35828,67 PLN
2016-03-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
PPH BOGNA:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieloni miejskiej    -     zad.4 i 7

wartość: 12172,85 PLN
2016-03-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
GREEN SERVISE:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieloni miejskiej - zad.3

wartość: 9080,70 PLN
2016-03-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Usług Komunalnych San-eko:

Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieloni miejskiej -           zad.1 i 2

wartość: 32381,90 PLN
2016-03-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
Garte Sp.z o.o. Sp. k.:

 Budowa parku przy ul. Heweliusza oraz zagospodarowanie skweru przy ul. Sowińskiego w Poznaniu. 

wartość: 1968345,48 PLN
2016-03-08 Zarząd Zieleni Miejskiej
SEM Zakład Elektrotechniczny:

Rozbudowa istniejącego oświetlenia na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńskiej/Bojanowskiej

wartość: 19680,00 PLN
2016-03-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
ENEA Operator:

Umowa przyłączeniowa instalacji - fontanna poznań, u. Wyzwolenia/Krucza

wartość: 1294,75 PLN
2016-03-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Usługowo Handlowy Zieleni Wiosna:

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Poznania. Rejon III

wartość: 1645078,14 PLN
2016-03-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
Drobud Sp. z o.o.:

Remont placu do nauki jazdy na rowerze w Parku Tysiąclenia w Poznniu - III etap

wartość: 248340,47 PLN
2016-03-03 Zarząd Zieleni Miejskiej
Berberys:

Całoroczne utrzymanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego w Poznaniu.

wartość: 10962,00 PLN
2016-02-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
PPH BOGNA:

Utrzymanie placów zabaw przy ul. Swoboda i Jutrzenka w ramach zadania Utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez ZZM - zadanie RO Grunwald Północ"

wartość: 8303,50 PLN
2016-02-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
Konsorcjum: Trawpol i San-eko:

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Poznania. Rejon VIII

wartość: 1995892,98 PLN
2016-02-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
ALKOM Firma Handlowo Usługowa:

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Poznania. Rejon IX

wartość: 1493411,97 PLN
2016-02-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
ALKOM firma handlowo Usługowa:

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Poznania. Rejon VIIa

wartość: 894104,78 PLN
2016-02-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
PHU Abies:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na Starym Mieście centrum północ (rejon 7) w marcu 2016r.

wartość: 5000 PLN
2016-02-11 Zarząd Zieleni Miejskiej
P-S-BUD:

Dostawa i montaz 2 szaf przesuwanych z regałami na segregatory wraz z szafą odzieżową do pomieszczenia nr 2 w siedzibie ZZM.

wartość: 11928,54 PLN
2016-02-08 Zarząd Zieleni Miejskiej
Lider Projekt Sp.z o.o.:

Wykonanie studium wykonywalności projektu pt."Park Rataje w Poznaniu" oraz roboczej wersji wniosku aplikacyjnego - zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w ramach konkursowego naboru wniosków do Diałania 2.5. Prawa jakości środowiska miejskiego....

wartość: 35670 PLN
2016-02-01 Zarząd Zieleni Miejskiej
Agro-estetyka Sp. z o.o.:

Konserwacja i utrzymanie porządku w okresie lutego - rejony VII

wartość: 6500,00 PLN
2016-01-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
Trawpol:

Konserwacja i utrzymanie porządku w okresie lutego - rejony VIII

wartość: 7992,00 PLN
2016-01-29 Zarząd Zieleni Miejskiej
Agro-estetyka Sp. z o.o.:

Konserwacja i utrzymanie porządku w okresie lutego - rejony III

wartość: 8017,76 PLN
2016-01-28 Zarząd Zieleni Miejskiej
ALKOM Firma Handlowo-Usługowa:

Konserwacja i utrzymanie porządku w okresie lutego - rejony IX

wartość: 9000,00 PLN
2016-01-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
ALKOM Firma Handlowo-Usługowa:

Konserwacja zieleni na terenie miasta Poznania -rejon XI

wartość: 2098195,80 PLN
2016-01-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
ALKOM Firma Handlowo-Usługowa:

Konserwacja zieleni na terenie miasta Poznania -rejon V

wartość: 1373415,60 PLN
2016-01-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
Konsorcjum: Trawpol i San-eko:

Konserwacja zieleni na terenie miasta Poznania -rejon II

wartość: 1430810,16 PLN
2016-01-26 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Maciej Nowacki:

Konserwacja zieleni na terenie miasta Poznania -rejon I

wartość: 1444240,41 PLN
2016-01-22 Zarząd Zieleni Miejskiej
ENEA Operator:

Przyłączenie do sieci oświetlenia obiektu - Armii Krajowej w Poznaniu.

wartość: 636,50 PLN
2016-01-21 Zarząd Zieleni Miejskiej
PCSS:

Usługa transmisji danych do kiosku multimedialnego  przy Pomniku P.P.P. i A.K. w Poznaniu.

wartość: 1476,00 PLN
2016-01-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
ABIES Szymon Grodzki:

Zimowe utrzymanie wskazanych alejek (P.Drwęckich, Skwer S.W.N.Ś., Hetmańska/Rolna, P.Jana Pawła II, Langiewicza, Dolna Wilda/Ojca Żelaska, Kosińskiego, Buczka/Koaja, Wielichowska, Deptak Dębiec)

wartość: 4500 PLN
2016-01-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektrycznego ELJON Ludwiczak:

Pełnienie nadzoru i kontroli nad oświetleniem parkowym i innymi urządzeniami elektrycznymi na terenie parków w Poznaniu na 2016 r.

wartość: 17760,00 PLN
2016-01-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
Pracowania Architektury Krajobrazu Trzy Małe Drzewka:

Wykonanie projektu parku przy osiedlu Rzeczypospolitej - rozwinięcie branży zieleń

wartość: 9840,00 PLN
2016-01-04 Zarząd Zieleni Miejskiej
Perspektywa Pracownia Projektowa Sp. z o.o.:

Wykonanie projektu parku przy osiedlu Polan - rozwinięcie branży zieleń

wartość: 14760 PLN