Umowa

Numer umowy 8/2019
Data zawarcia 2019-02-05
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-02-18 do 2019-03-20
Kontrahent Wiesław Wiącek
Przedmiot

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru wraz ze szczegółową specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót na generalny remont części północnej (frontowej) dachu budynku gospodarczego.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1845 PLN
Organizacja Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-12 09:43:15.0