Umowa

Numer umowy 82/2021
Data zawarcia 2021-04-19
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-04-19
Kontrahent Pracownia Projektowa architekt Zbigniew Antczak
Przedmiot

Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - zadanie Renowacja dachu budynku lesniczówki przy ul. Ziemowita 28

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1230,00 PLN
Organizacja Zakład Lasów Poznańskich

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-06-17 13:58:10.0