Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-02-02 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
EDU-PASJA Sp. z o.o.:

Przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników szkoły.

wartość: 1664,00 PLN
2020-10-14 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
STOLARSTWO MICHAŁ MARCINIAK:

Prace stolarskie w szatniach uczniowskich klas IV-VI.

wartość: 37000,00 PLN
2020-08-17 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
STOLARSTWO MICHAŁ MARCINIAK:

Wymiana ogrodzenia od strony wschodniej budynku.

wartość: 25000,00 PLN
2020-08-17 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
STOLARSTWO MICHAŁ MARCINIAK:

Wykonanie prac stolarskich w węźle sportowym.

wartość: 34000,00 PLN
2020-02-07 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
LIBRUS SP. Z O.O. SP. K.:

WDROŻENIE I UŻYTKOWANIE APLIKACJI E-ŚWIADECTWA

wartość: 1150,00 PLN
2020-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
TMP S.C. M. IDASZAK T. STOCHNIAŁEK:

OPIEKA SERWISOWA NAD SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM I OPROGRAMOWANIEM KOMPUTEROWYM.

wartość: 4280,40 PLN
2019-08-14 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
CONCEPT TRADE BIURO HANDLOWO - USŁUGOWE RAFAŁ MISZCZAK:

REMONT BOISKA SZKOLNEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO NA OSIEDLU WICHROWE WZGÓRZE 119 W POZNANIU - CZĘŚĆ NR 1

wartość: 683798,56 PLN
2019-07-22 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
P.P.H.U. "ADAM":

REMONT SALI DO ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, ZGODNIE Z KOSZTORYSEM ORAZ PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.

wartość: 79946,19 PLN
2019-05-10 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
LIBRUS SP. Z O.O. SP. K.:

ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU LICENCJI UŻYTKOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.

wartość: 4669,00 PLN
2019-05-07 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
WYRÓB I NAPRAWA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH INŻ. JERZY MICHALSKI:

NAPRAWA OŚWIETLENIA I OBWODÓW ZASILANIA W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH.

wartość: 1986,95 PLN
2019-04-15 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
WYRÓB I NAPRAWA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH INŻ. JERZY MICHALSKI:

NAPRAWA OŚWIETLENIA W PIWNICY, MAGAZYNACH, KORYTARZACH I SZATNIACH.

wartość: 1748,74 PLN
2019-03-27 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
WYRÓB I NAPRAWA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH INŻ. JERZY MICHALSKI:

NAPRAWA OŚWIETLENIA W SALI 208. DEMONTAŻ, NAPRAWA ORAZ MONTAŻ ZŁĄCZY ROZDZIELNICY.

wartość: 1988,52 PLN
2019-03-08 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
WYRÓB I NAPRAWA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH INŻ. JERZY MICHALSKI:

NAPRAWA AWARII GŁÓWNEJ ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ, NAPRAWA OŚWIETLENIA W SALI 304 I 312, NA HOLU ORAZ KORYTARZU NA PIERWSZYM PIĘTRZE.

wartość: 12177,32 PLN
2019-01-04 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
PSM "WINOGRADY" w Poznaniu:

Umowa o świadczenie usług dostępu do Internetu w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej.

wartość: 5965,20 PLN
2019-01-01 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
TMP S.C. M. IDASZAK T. STOCHNIAŁEK:

Opieka serwisowa sprawowana przez Zleceniobiorcę nas sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

wartość: 3811,20 PLN
2018-08-01 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
P.P.H.U. "ADAM" Wieńczysław Rakowski:

Prace budowlane związane z demontażem starego ogrodzenia i montażem nowego ogrodzenia panelowego (155 m).

wartość: 30993,17 PLN
2018-08-01 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
P.P.H.U. "ADAM" Wieńczysław Rakowski:

Wymiana drzwi wejściowych, w tym demontaż drzwi aluminiowych wraz z utylizacją, montaż nowych drzwi dwuskrzydłowych wejściowych aluminiowych wraz z samozamykaczem skrzydła czynnego. Wykonanie obróbek po wymianie drzwi.

wartość: 22937,16 PLN
2018-06-29 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
PHU FOX Marcinkowska Jolanta:

Wykonanie prac budowlanych związanych z powstaniem pracowni fizyczno - chemicznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 11.

wartość: 68562,96 PLN
2018-06-15 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k.:

"Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Wicherek" na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego na osiedlu Wichrowe Wzgórze 119 w Poznaniu - ETAP III".

wartość: 645900,00 PLN
2018-06-01 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
TMP S.C. M. IDASZAK T. STOCHNIAŁEK:

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

wartość: 3013,50 PLN
2018-01-01 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
TMP S.C. M. IDASZAK T. STOCHNIAŁEK:

Opieka serwisowa sprawowana przez Zleceniobiorcę nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

wartość: 3571,20 PLN
2017-07-14 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
P.P.H.U. "ADAM" Wieńczysław Rakowski:

Kompleksowy remont biblioteki szkolnej.

wartość: 61994,57 PLN
2017-06-05 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
STOLARSTWO Michał Marciniak:

Wykonanie i zamontowanie drzwi w bibliotece szkolnej.

wartość: 2799,48 PLN
2017-05-17 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
P.P.H.U. "ADAM" Wieńczysław Rakowski:

Remont pomieszczenia natryskowego przy sali gimnastycznej - ETAP III.

wartość: 33089,79 PLN
2017-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
TMP S.C. M. Idaszak T. Stochniałek:

Opieka serwisowa sprawowana przez Zleceniobiorcę nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

wartość: 3720,00 PLN
2017-02-06 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
P.P.H.U. "ADAM" Wieńczysław Rakowski:

Remont pomieszczenia natryskowego przy sali gimnastycznej - ETAP II.

wartość: 15152,25 PLN
2016-12-05 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
P.P.H.U. "ADAM":

Remont pomieszczenia natryskowego przy sali gimnastycznej - ETAP I.

wartość: 14826,25 PLN
2016-09-28 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
P.P.H.U. "ADAM" Wieńczysław Rakowski:

Kompleksowy remont sali 025 - świetlicy szkolnej.

wartość: 11592,28 PLN
2016-09-28 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
P.P.H.U. "ADAM" Wieńczysław Rakowski:

Remont podłogi i posadzki oraz położenie wykładziny w sali 025 (świetlica szkolna).

wartość: 18556,70 PLN
2016-09-05 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
"DACH-BUD":

Naprawa dachu po zalaniu pomieszczeń piwnicy szkolnej.

wartość: 36877,45 PLN
2016-07-18 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
STEP S.C.:

Remont podłogi w sali 208 oraz stołówce szkolnej.

wartość: 19905,70 PLN