Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-04-01 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Eko-Art. Artur Banaszewski:

Odbiór i utylizacja 1 pojemnika 120 l. - Odbiór ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3

wartość: 99,00 PLN
2022-01-03 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Progress:

Obowiązki inspektora BHP

wartość: 196,8 PLN
2022-01-01 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Zakład Usługowo-Prodykcyjno-Handlowy s.c. Jacek Lepczyński, Anna Lepczyńska:

Konserwacja, naprawa, remont urządzeń dźwigowych w roku 2022 - 2 szt.

wartość: 172,20 PLN
2022-01-01 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Eko-Art Artur Banaszewski:

Odbiór ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3

wartość: 97,20 PLN
2021-12-01 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Solid Group Sp. z o.o. Sp.K.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz Podejmowanie interwencji

wartość: 49,20 PLN
2021-11-02 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
DOLPHIN:

Zajęcia dodatkowe dla dzieci - Rytmika

wartość: 1575,00 PLN
2021-09-15 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
T-Mobile Polska S.A.:

Świadeczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 185,00 PLN
2021-06-28 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Zakład Instalacyjno-Budowlany Ryszard Rut:

Adaptacja pomieszczenia przedszkolnego na łązienkę ogrodową

wartość: 20916,15 PLN
2021-06-28 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Ogrody Odnowa Daria Bulczyńska:

Modernizacja ogrodu przedszkolnego

wartość: 47000,00 PLN
2021-06-22 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Eko-Art Artur Banaszewski:

Odbiór ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3

wartość: 97,20 PLN
2021-05-06 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
ZEAL Damian Marczak:

Przygotowanie strony internetowej

wartość: 3000,00 PLN
2021-04-01 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
AQUANET S.A.:

Na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej

wartość: 0,00 PLN
2021-01-04 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Progress:

Obowiązki Inspektora BHP

wartość: 184,50 PLN
2020-12-11 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Zakład Usługowo Produkcyjno-Handlowy s.c. Jacek Lepczyński Anna Lepczyńska:

Konserwacja , naprawy bieżące oraz ewentualne remonty urządzeń dźwigowych.

wartość: 152,52 PLN
2020-12-01 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp. k.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego i podejmowanie interwencji

wartość: 49,20 PLN
2020-01-02 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Progress:

Pełnienie obowiązków Inspektora BHP

wartość: 184,50 PLN
2020-01-01 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Zakład Usługowo Produkcyjno-Handlowy s.c. Jacek Lepczyński Anna Lepczyńska:

Konserwacja , naprawy bieżące oraz ewentualne remonty urządzeń dźwigowych.

wartość: 0,00 PLN
2019-12-01 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp.K.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego

wartość: 49,20 PLN
2019-11-15 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
ARCHEM Piotr Morszner:

Wytypowanie i przygotowanie dokumentacji do brakowania, archiwizacja dokumentacji Przedszkola, sporządzenie spisów zzdawczo-odbiorczych archiwizowanej dokumentacji

wartość: 1500 PLN
2019-10-24 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
T-Mobile:

Umowa o swiadczenie usług Telekomunikacyjnych

wartość: 144,80 PLN
2019-09-26 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
VEOLIA Energia Poznań SA:

Umowa kompleksowa dostarczania ciepła

wartość: 0,00 PLN
2019-08-23 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - iPrzedszkole

wartość: 0,00 PLN
2019-07-01 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
ORANGE Polska Spółka Akcyjna:

Pakiet Usług Internet Domowy i Telefon Domowy

wartość: 110,98 PLN
2019-02-01 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Progress:

Obowiązki Inspektora BHP

wartość: 150 PLN
2019-01-02 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Spółka Cywilna "KRAKFIN":

w sprawie powierzenia przetwarzania dancyh osobowych w ziązku z użytkowaniem systemu "planowanie i Analiza Budżetu Szkoły - PABS"

wartość: 1821,00 PLN
2019-01-01 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Zakład Usługowo Produkcyjno-Handlowy s.c Jacek Lepczyński, Anna Lepczyńska ul.Gospodarska 14D Pń:

Konserwacja , naprawy bieżące , remonty urządzeń dźwogowych

wartość: 0,00 PLN
2018-04-19 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.:

Dzierżawa pojemników na BIOODPADY 240 l. 1-szt, 400 l. - 1 szt

wartość: 86,10 PLN
2018-04-19 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu:

Pojemniki na bioodpady

wartość: 86,10 PLN
2018-04-17 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Odnowa Modlibowscy Spółka Jawna:

Termomodernizacja budynku przedszkola

wartość: 0,00 PLN
2018-01-19 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
T-Mobile Polska S.A:

Telefon służbowy

wartość: 0,00 PLN
2018-01-02 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Szkoła Jezyka Angielskiego - A.Horyza:

Zajęcia dodadkowe dla dzieci - jezyk angielski

wartość: 0,00 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
DOLPHIN - Jacek Misch:

Zajęcia dodadkowe dla dzieci - gimnastyka , rytmika , taniec

wartość: 0,00 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Krakfin Spółka Cywilna:

Przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji PABS

wartość: 0,00 PLN
2018-01-01 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Zakład Usługowo Produkcyjno-Handlowy s.c Jacek Lepczyński, Anna Lepczyńska:

Konserwacja , naprawy bieżące oraz ewentualne remonty urządzeń dźwigowych.

wartość: 0,00 PLN
2017-09-05 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Orange Polska Spółka Akcyjna:

Internet , telefon stacjonarny

wartość: 0,00 PLN
2017-02-08 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Wolters Kluwer S.A:

Progman oprogramowanie : płace , kadry, finanse , stołówka

wartość: 0,00 PLN
2017-01-01 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
SOLID GROUP Sp.zo.o.Sp.k:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego

wartość: 0,00 PLN
2016-06-20 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Progman iPrzedszkole:

Umowa na iPrzedszkole

wartość: 0,00 PLN
2012-06-20 Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu:

Odprowadzanie scieków opadowych i roztopowych

wartość: 0,00 PLN