Umowa

Numer umowy Nr UI.KD-431-66/12
Data zawarcia 2012-06-20
Okres
obowiązywania umowy
od 2018-01-01 do 2021-03-31
Kontrahent Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Przedmiot

Odprowadzanie scieków opadowych i roztopowych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Aneks nr 1z dnia30.03.2014 do Umowy nr UI.KD-431-66/12 Aneks nr 2 do Umowy NR UI.KD-431-66/12 obowiązuje od dnia 01.01.2018
Typ terminu na czas określony
Wartość 0,00 PLN
Organizacja Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-15 14:12:21.0