Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie" (Przedszkole Nr 178)

Kierownik/Dyrektor

mgr Małgorzata Matusz
os. Orła Białego 72, 61-251 Poznań
tel. 61 879-51-35, fax. 61 8789-448
godziny urzędowania: Od poniedziałku do piątku 9-13
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
p178@op.pl
www.przedszkole178.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /PrzedszkoleNr178/domyslna

Informacje o stanie zatrudnienia

W przedszkolu zatrudnione są 30 osób

Kompetencje i zadania

  • Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka
  • Zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku
  • Tworzenie warunków, umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej
  • Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Przedszkole działa na podstawie:1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572)2. Uchwały w sprawie zasad ustalania odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań.3. Aktu założycielskiego.4. Statutu Przedszkola.

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan finansowy na rok budżetowy 2021 / w zł/:I. dochody budzetowe- 179 000,00 złotych,II wydatki budzetowe - 2 041 347,00 złotych,III dochody WRD- 6 400,00 złotych,IV wydatki WRD-6 400 złotych.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dyrektor - Małgorzata Matusz
Data wytworzenia informacji: 2023-09-13 00:00
Opis zmian: Aktualizacja - ilość zatrudnionych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Ewa Zaradzka
Data i godzina publikacji: 2023-09-13 12:29