Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-12-23 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
RPK Anna Czekała:

Przygotowanie i dostawa 3 posiłków dziennie dla dzieci z  Przedszkola 23

wartość: 115242,6 PLN
2021-12-23 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
RPK Anna Czekała:

dzierżawa pomieszczeń kuchennych i stołówki

wartość: 1000 PLN
2021-12-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
USI Spółdzielnia Wielobranżowa:

Monitorawanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu

wartość: 80 PLN
2021-12-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
USI Spółdzielnia Wielobranżowa:

Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku ZSP 4

wartość: 270 PLN
2021-12-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Poradnia Medycyny Pracy "Jeżyce":

Świadczenia zdrowotne - badania profilaktyczne pracowników ZSP 4 

wartość: 11400 PLN
2021-12-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Veolia Energia Poznan s.a.:

dostarczanie ciepła

wartość: 30000 PLN
2021-11-29 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
RemoHaus:

ułożenie wykładziny podłogowej w sali 20

wartość: 12660,51 PLN
2021-11-19 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Polski Związek Wędkarski:

wynajem sali lekcyjnej

wartość: 120 PLN
2021-10-29 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Anna Olszewska-Szymanowska:

Świadczenie na rzecz zamawiającego - Usługa społeczna  w zakresie przygotowania i dostawy 3 posiłków dziennie dla dzieci Przedszkola 23

wartość: 1500 PLN
2021-10-05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
All Risk Natalia Kasznia, ul. Św. Marii Magdaleny 2 lok. 4, 61-861 Poznań,:

najem pomieszczenia -sali 

wartość: 40,00 PLN
2021-09-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
FUN and OLAY Daniel Walczak:

najem pomieszczenia

wartość: 40,00 PLN
2021-09-13 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wielkopolska Szkoła Sportu, Krystyna Woźniak:

Prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci z ZSP 4

wartość: 40 PLN
2021-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Firma Usługowa LUK-ART Łukasz Ślebioda:

prowadzenie zajęć z rytmiki dla dzieci z Przedszkola nr 23

wartość: 100 PLN
2021-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
GLOBAL.EU. sp. z o.o.:

Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego

wartość: 372,00 PLN
2021-08-30 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Termy Maltańskie sp. z o.o.:

Udostępnienie torów pływackich na basenie

wartość: 110 PLN
2021-08-30 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
WizjaNet sp. z o.o.:

Utrzymanie dziennika elektronicznego

wartość: 2200 PLN
2021-08-30 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Polski Okręg Wędkarski Okręg w Poznaniu:

wynajem pomieszczenia

wartość: 1350,00 PLN
2021-08-30 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
RPK Anna Czekała:

dzierżawa pomieszczeń kuchennych i stołówki

wartość: 1000 PLN
2021-08-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Indywidualna Praktyka Dentystyczna Lekarz Dentysta Agnieszka Ćwintal-Sowa:

dzierżawa pomieszczenia na gabinet dentystyczny

wartość: 950,00 PLN
2021-08-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
RemoHaus:

Naprawa urządzeń placu zabaw dla dzieci przedszkolnych

wartość: 6970 PLN
2021-06-15 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
RemoHaus:

robty remontowe - remont tarasów, malowanie, ułożenie wykładziny w salach lekcyjnych

wartość: 87984 PLN
2021-06-15 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Renton Leszek Dzierzkiewicz:

Doraźna naprawa spękanej ściany w sali komputerowej

wartość: 7583,9 PLN
2021-04-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman:

Naprawy gąsiorów na budynku

wartość: 3549,44 PLN
2021-04-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Remohaus:

Wykonanie i zamontowanie szafy w przedszkolu

wartość: 3500 PLN
2021-03-31 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Eden Springs Spółka z o.o.:

Dostawa wody dla przedszkola

wartość: 1100 PLN
2021-03-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Poradnia Medycyny Pracy "Jeżyce":

Wykonywanie badań profilaktycznych pracowników Zespołu

wartość: 5000 PLN
2021-02-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
EKO-UTIL Grzegorz Kotarski:

Uporządkowanie i wwybrakowanie dokumentów znajdujących się w archiwum ZSP 4

wartość: 3198 PLN
2021-01-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wolters Kluwer:

Dostęp do Progman Majątek

wartość: 372 PLN
2021-01-07 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Polski Okręg Wędkarski Okręg w Poznaniu:

wynajem pomieszczenia

wartość: 1350,00 PLN
2021-01-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Veolia Energia Poznań S.A.:

Usługa odostępniania danych telemetrycznych z urzadzeń cieplnych zlokalizowanych w ZSP 4

wartość: 432 PLN
2020-12-15 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
RPK Anna Czekała:

Dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ZSP 4

wartość: 1000 PLN
2020-12-15 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
RPK Anna czekała:

Przygotowanie i dostawa 3 posiłków dziennie dla dzieci Przedszkola 23...

wartość: 115242,6 PLN
2020-12-11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Renton Leszek Dzierzkiewicz:

Doraźna naprawa spękanej sciany na 2 pietrze w obrębie otworu drzwiowego sali 21 oraz na ścianie przeciwległej w obrębie otworu okiennego

wartość: 17000 PLN
2020-11-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
RemoHaus:

malawanie sal - 25,26 oraz 2-ch łazienek przy sali 11 i 36

wartość: 9277 PLN
2020-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Global.EU. sp. z o.o.:

Serwisowanie sieci komputerowej placówki

wartość: 372 PLN
2020-08-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
USI Spółdzielnia Wielobranżowa:

Ochrona obiektu drogą sygnałów lokalnego systemu alarmowego

wartość: 60 PLN
2020-08-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Orange Polska sp. Akcyjna:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 720 PLN
2020-08-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Orange Polska Sp. Akcyjna:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 720 PLN
2020-06-22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
RemoHaus:

Malowanie pomieszczen Przedszkola 23 i części korytarza SP 40

wartość: 26494 PLN
2020-06-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Indywidualna Praktyka Dentystyczna Lekarz Dentysta Agnieszka Ćwintal-Sowa:

Wynajem pomieszczenia na gabinet dentystyczny

wartość: 900 PLN
2020-06-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
WizjaNet sp. z o.o.:

Utrzymanie oraz wsparcie techniczne i merytoryczne Systemu Dziennika Elektronicznego

wartość: 2100 PLN
2020-05-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
BA-BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janusz Kubiak:

Ułożenie wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych - 24 i 28

wartość: 10499 PLN
2020-05-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
LUKMAR Łukasz Marcinek:

Wymiana drzwi wewnętrznych - 7 szt.

wartość: 27.508 PLN
2020-02-27 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ślusarska 14:

Wynajem sali na przeprowadzenie zebrania

wartość: 55 PLN
2020-01-13 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Termy Maltańskie sp. z o.o.:

Udostępnienie torów pływackich 

wartość: 70 PLN
2019-12-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Renton Leszek Dzierzkiewicz:

wykonanie prac naprawczych sciany nad wejściem do sali 34

wartość: 11021 PLN
2019-12-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
PHU "MONT-TECH" Marek Humerczyk:

Usunięcie awarii c.o. w łazience sali gimnastycznej

wartość: 8979 PLN
2019-12-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Pyszoty Izabela Wojdyła:

Wynajem pomieszczenń kuchennych i stołówki

wartość: 1700 PLN
2019-12-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Pyszoty Izabela Wojdyła:

Przygotowanie i dostawae posiłków dziennie dla dzieci uczęszczających do Przedszkola 23 oraz przygotowanie sniadań i obiadów dwudaniowych dla dzieci, które zgłosza się ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Poznaniu

wartość: 131544,60 PLN
2019-12-04 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
USI Spółdzielnia Wielobranżowa:

Obowiązek konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu 

wartość: 500 PLN
2019-12-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Poradnia medycyny Pracy "Stare Miasto" s.c.:

Świadczenie usług profilaktycznych na rzecz pracowników i kandydatów

wartość: 10865 PLN
2019-12-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Renton Leszek Dzierzkiewicz:

Wykonanie prac naprawczych ściny nad wejściem do sali 33 oraz świetlicy

wartość: 17995,38 PLN
2019-11-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
prof.pp dr hab. inż. Krzysztof Zielinski:

Opracowanie opinii technicznej zawilgocenia ściany w świetlicy

wartość: 1500 PLN
2019-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Centrum HAJDASZ:

Udostepnienie sali nr 16

wartość: 30 PLN
2019-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wyższa Szkoła Logistyki:

Udostępnienie sal lekcyjnych

wartość: 32 PLN
2019-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Poznańska Akdemia Ruchu Anna Ranoszek:

Udostępnienie sali nr 16

wartość: 30 PLN
2019-10-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
All Rissk Natalia Kasznia:

Udostępnienie sali nr 16

wartość: 30 PLN
2019-09-30 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Usługi Sportowo-Rekreacyjne Bartosz Woźniak:

Prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania dla uczniów

wartość: 0 PLN
2019-09-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
LUKMAR Łukasz Marcinek:

Wykonanie i wymiana  drzwi wewnętrznych do pomiesczeń na II piętrze - 6 szt.

wartość: 22999,77 PLN
2019-09-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Termy Maltańskie sp z o.o.:

Udostępnienietorów pływackich

wartość: 110 PLN
2019-09-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Grupa LOCA sp. z o.o.:

Wykonanie legitymacji służbowych nauczycieli

wartość: 10 PLN
2019-09-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wolters Kluwer:

Aktualizacja programu - licencja biblioteka

wartość: 693,72 PLN
2019-09-05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego:

Wynajem basenu oraz usługi instruktorskiej

wartość: 0 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Firma Usługowa LUK-ART:

Prowadzenie zajęć z rytmiki

wartość: 697,25 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
TMP s.c. M.Idaszak T. Stochniałek:

opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem 

wartość: 390 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
GLOBAL sp. z o.o.:

Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego

wartość: 457,56 PLN
2019-09-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
VEMAT Automaty Żywnościowe:

umowa najmu miejscs pod ustawienie automatu żywnościowego

wartość: 60 PLN
2019-07-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
REMO HAUS:

remont pomieszczeń - malowanie sali nr 12 i korytarza na II pietrze od biblioteki dio sali 26

wartość: 17000 PLN
2019-06-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wolters Kluwer:

Dostęp do iUczniowie dziennijk elektroniczny

wartość: 1537,5 PLN
2019-06-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Polski Związek Wędkarski KOło 101 Poznań Śródmieście:

Wynajem sali

wartość: 1660,5 PLN
2019-06-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Polski Związek Wędkarski KOło 101 Poznań Śródmieście:

udostępnienie pomieszczenia nr 25 

wartość: 110,7 PLN
2019-05-07 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
MplusR Realizacje:

pełnienie nadzoru autorskiego przy renowacji elewacji budynku ZSP 4 w p-niu

wartość: 3000 PLN
2019-04-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ALPHA Tomasz Zaremba:

Pełnienie funkcji IODO

wartość: 553,5 PLN
2019-03-07 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wolters Kluwer:

Aktualizacja programów komputerowych Kadry,płace,zlecone,przelewy,finanse premium,rozrachunki

wartość: 3011,04 PLN
2019-03-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota MIeszkaniowa Bóznicza 11:

Najem sali

wartość: 202,95 PLN
2019-03-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Bóżnicza 12:

najem sali

wartość: 202,95 PLN
2019-02-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Włascicieli Nieruchomości ul. Garbary 95:

Najem sali

wartość: 135,3 PLN
2019-02-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Św. Wojciech 22/24:

najem sali

wartość: 202,95 PLN
2019-02-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa "Osiedle nad Wartą":

najem sali

wartość: 135,3 PLN
2019-02-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaiowa Nowa Sienna:

najem sali lekcyjnej

wartość: 135,3 PLN
2019-02-11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Wodna 15:

wynajem sali

wartość: 135,3 PLN
2019-02-07 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Bóżnicza 9 - 10:

wynajem sali

wartość: 135,3 PLN
2019-02-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa "Casa Verona" Garbary 100:

wynajem sali

wartość: 202,95 PLN
2019-02-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Piaskowa 3:

wynajem sali

wartość: 202,95 PLN
2019-02-05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
VEMAT Automaty Żywnościowe:

Najem powierzchni pod automat

wartość: 60 PLN
2019-02-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Insys Video Technologies sp. z o.o sp. k.:

wynajem sali gimnastycznej

wartość: 209,1 PLN
2019-01-24 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Veolia Energia Poznań s.a.:

zdalna zmiana parametrów regulatora w węźle cieplnym w ZSP 4

wartość: 479 PLN
2019-01-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ALPHA Tomasz Zaremba:

pełnienie funkcji IODO

wartość: 300 PLN
2018-12-28 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
DOMI Catering Dominika Moch:

Dzierżawa pomieszczeń kuchennych i stołówki

wartość: 1107 PLN
2018-12-28 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
DOMI Catering Dominika Moch:

przygotowanie i dostawa 3 posiłków dziennie dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 23

wartość: 137940 PLN
2018-12-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Pracownia AJDIJA:

działania pomocnicze dot zapytania ofertowego na dostawę i przygotowanie posiłków dla dzieci przedszkola 23

wartość: 1000 PLN
2018-11-19 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Usługi Kominiarskie Krzyżok JURKOM sp. z o.o.:

wymiana i montaż drzwiczek kontrolno-rewizyjnych

wartość: 2400 PLN
2018-11-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Poznańska Akademia Ruchu:

udostępnianie sali nr 16

wartość: 30 PLN
2018-10-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Sobótka Nieruchomości:

udostępnienie sali lekcyjnej

wartość: 165 PLN
2018-10-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Studio KG im. Pawła Stencla:

Udostępnienie sali n6 16 na prowadzenie zaję tanecznych dla uczniów

wartość: 25 PLN
2018-10-09 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Krzysztof Talar:

udostępnienie sali gimnastycznej

wartość: 98,4 PLN
2018-10-05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Mplus realizacje mgr inż Małgorzata Rybacka, 62-070 Dopiewo , Glinki 25:

pełnienie nadzoru autorskiego - remont elewacji...

wartość: 1035 PLN
2018-10-05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
P.W.N. Marcin Chmielewski, 61-745 Poznan, al. Marcinkowskiego 1a lok. 12d:

Pełnieni nadzoru budowlanego - remont elewacji...

wartość: 6740,4 PLN
2018-10-05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Renton Leszek Dzierzkiewicz , ul. Gołębia 2, 61-834 Poznan:

Remont elewacji wewnętrznej wschodniej  (od strony dziedzińca szkolnego) budynku ZSP 4 przy ul Garbary 82 w Poznaniu - II etap

wartość: 339763,18 PLN
2018-09-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
BAUARTCOMPLEX Renowacja Zabytków - Budownictwo:

Malowanie biblioteki szkolnej

wartość: 5320 PLN