Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-10-26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

prowadzenie zajęć lekcyjnych w ramach "Przyroda wokoł nas:

wartość: 42 PLN
2017-10-12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach rowadzenia Klubu profilaktycznego "U Mieszka"

wartość: 30 PLN
2017-10-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach rowadzenia Klubu profilaktycznego "U Mieszka"

wartość: 30,00 PLN
2017-10-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach prowadzenia klubu profilaktycznego "U Mieszka"

wartość: 30 PLN
2017-10-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach prowadzenia"Klubu profilaktycznego "U Mieszka"

wartość: 30,00 PLN
2017-10-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach prowadzenia"Klubu profilaktycznego "U Mieszka"

wartość: 30 PLN
2017-10-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach prowadzenia  Klubu Profilaktyznego "U Mieszka"

wartość: 30 PLN
2017-10-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Adam Napierała:

wykonanie monitoringu  w budynku ZSP 4

wartość: 18.000 PLN
2017-09-28 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
USI:

założenie systemu alarmowego w budynku ZSP 4

wartość: 10968 PLN
2017-09-22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja zajęć projektu "Mali studenci Mieszka"

wartość: 30 PLN
2017-09-22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

kordynowanie projektu :Mali studenci Mieszka"

wartość: 26 PLN
2017-09-22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Usługi Stolarskie Czajkowski Damian:

naprawa podłóg w salach Przedszkola 23

wartość: 2000 PLN
2017-09-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
umowa zlecenia:

nadzór budynku ZSP4 w czasie wynajmu przez WSL wartość za 1h

wartość: 15,00 PLN
2017-08-28 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
USI Spółdzielnia Wielobranżowa:

Podłączenie do sieci monitoringu oraz nadzór i interwencję w systenie elektronicznego ostrzegania drogą telefoniczną /GSM

wartość umowy płatny miesięcznie netto

wartość: 50 PLN
2017-07-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
HUB-DOR Zbigniew Czubala:

remont pomieszczeń w tym remont pomieszczenia na pracownię fizyczno-chemiczną w ZSP 4

wartość: 6992 PLN
2017-07-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
TRIM-TECG Matuszak sp.j.:

częściowa modernizacja c.o. w budynku ZSP4

wartość: 48500 PLN
2017-04-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja zajęć pozalekcyjnych "Let's play - gry i zanawy w j. angielskim"

wartość: 33,25 PLN
2017-04-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja zajęć pozalekcyjnych "Historia w zwierciadle muzeów"

wartość: 33,33 PLN
2017-03-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
HUB-DOR Zbigniew Czubala:

remont pomieszczeń - sala gimnastyczna I etap

wartość: 37008 PLN
2017-02-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach proadzenia Klubu Profilaktycznego

wartość: 30,00 PLN
2017-01-09 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ALPHA Tomasz Zaremba:

pełnienie funkcji ABI w ZSP nr 4 w Poznaniu, doradztwo w zakresie kontroli zarzadczej

wartość: 1000 PLN
2017-01-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

nadzór budynku

wartość: 15,00 PLN
2017-01-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

nadzór budynku w czasie wynajmu sal - podana kwota wynagrodzenia za  jedną godzinę

wartość: 15,00 PLN
2017-01-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Poradnia Medycyny Pracy "Stare Miasto" s.c.:

świadczenie usług profilaktycznych, tj. badania wstępne, okresowe, kontrolne na rzecz pracowników oraz kandydatów do pracy

wartość: 6390 PLN
2016-12-30 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Veolia Energia Pozmnań S. A.:

Dstarczanie ciepła Podana wartość umowy -  zgodnie z obowiązującym cennikiem

wartość: 20.000 PLN
2016-12-30 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A.:

dostarczanie ciepła - wartość podana jest z m-ca marca 2017r.   i uzależniona jest od pory roku i temperatury

wartość: 33969,7 PLN
2016-12-30 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
DOMI CATERING Dominika Moch:

przygotowanie i dostawa 3 posiłków dziennie dla dzieci uczęszczających do Przedszkola 23 im. Krasnala Hałabały w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Garbary 82 w poznaniu

wartość: 124200 PLN
2016-12-20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
HUB-DOR Zbigniew Czubala:

malowanie sal lekcyjnych

wartość: 9000 PLN
2016-11-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

opracowanie zapytania ofertowego na przygotowanie i dostawę 3 posiłków dziennie dla dzieci Przedszkola 23

wartość: 1000 PLN
2016-11-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ENEA s.a.:

dostawa energii elektrycznej (sprzedaż) - podana wartość dotyczy m-ca marca 2016r. faktry płatne co miesiąc

wartość: 1843,17 PLN
2016-09-19 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach prowadzenia Klubu Profilaktycznego "U Mieszka" padana wartość płatna za jedną godzinę

wartość: 40,42 PLN
2016-09-19 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach prowadzenia Klubu Profilaktycznego "U Mieszka" padana wartość płatna za jedną godzinę

wartość: 30,36 PLN
2016-09-19 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach prowadzenia Klubu Profilaktycznego "U Mieszka" padana wartość płatna za jedną godzinę

wartość: 30,42 PLN
2016-09-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach prowadzenia Klubu Profilaktycznego "U Mieszka" padana wartość płatna za jedną godzinę

wartość: 30 PLN
2016-09-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach prowadzenia Klubu Profilaktycznego "U Mieszka" padana wartość płatna za jedną godzinę

wartość: 30 PLN
2016-09-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach prowadzenia Klubu Profilaktycznego "U Mieszka" padana wartość płatna za jedną godzinę

wartość: 30 PLN
2016-09-16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
osoba fizyczna:

realizacja programu edukacyjno-wychowawczego w ramach prowadzenia Klubu Profilaktycznego "U Mieszka" padana wartość płatna za jedną godzinę

wartość: 30 PLN
2016-09-15 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Biuro Obsługi Budownictwa:

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem elewacji budynku

wartość: 6866,8 PLN
2016-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
HUNTERS sp. z o.o.:

Monitorowanie systemu alarmowego, podana wartość płatna jest co miesiąc

wartość: 49,2 PLN
2016-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Serwis komputerowy:

obsługa serwisowa sprzętu komputerowego podana wartość umowy płatna miesięcznie

wartość: 400 PLN
2016-03-05 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
WOLTERS KLUWER S.A.:

aktualizacja oprogramowania finanse, kadry, płace przelewy, zlecone, wyposażenie- podana wartość umowy płatna kwartalnie

wartość: 570 PLN
2015-07-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Dziennikus sp. z o.o.:

Korzystanie z "Dziennikus.pl"

wartość: 399 PLN
2014-02-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ORANGE POLSKA S.A.:

o świadczenie usług telekomunikacyjnych - podana wartość umowy płatna miesięcznie

wartość: 100,86 PLN
2012-06-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Grupa HUNTERS sp. z o.o.:

konserwacja systemu alarmowego wartośc podana płatna raz na rok

wartość: 307,5 PLN
2012-03-27 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
PGE OBRÓT S.A.:

dostawa energii elektrycznej (dystrybucja) - faktura płatna co miesiąc wartość podana dotyczy m-ca marca 2017r.

wartość: 2450,69 PLN
2010-07-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Netia S.A.:

Swiadczenie usług telekomunikacyjnych - internet                         Podana wartość umowy płatna miesięcznie

wartość: 299,58 PLN
2010-04-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
AQUANET S.A.:

odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej - podana kwota płatna jest miesięcznie

wartość: 975,78 PLN
2010-03-19 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Netia S.A.:

Świadczenie usług telekomunikacyjne - rozmowy ytelefoniczne        Podana wartość umowy płatna jest miesięcznie                        

wartość: 47,97 PLN
2007-10-31 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
AQUANET S.A.:

dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - opłaty zgodne z cennikiem; podana kwota na podstawie ostatniej faktury

wartość: 1728,41 PLN