Umowa

Numer umowy CIS.1150.2.2019
Data zawarcia 2019-10-03
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-10-08 do 2019-11-26
Kontrahent M.Kowalska
Przedmiot

Przygotowanie i opracowanie koncepcji spotkań w ramach Akademii Liderów i Liderek oraz przeprowadzenie spotkania.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1200 PLN
Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-11 09:38:29.0