Umowa

Numer umowy CIS.140.1.2018
Data zawarcia 2018-11-20
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-11-23
Kontrahent Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3
Przedmiot

Wynajem sali na szkolenie dla pracowników CentrumIS.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 66,33 PLN
Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-28 10:24:11.0