Umowa

Numer umowy CIS.201.10.2018
Data zawarcia 2018-12-13
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-01-01 do 2019-12-31
Kontrahent Robican s.c. R.Jastrzębski i Wspólnicy
Przedmiot

Dzierżawa kopiarki w 2019r.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 3308,7 PLN
Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-02-28 10:10:42.0