Umowa

Numer umowy CIS.202.6.2020
Data zawarcia 2020-11-23
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-01-01 do 2021-12-31
Kontrahent Robican s.c.
Przedmiot

Dzierżawa drukarko-kopiarki w roku 2021

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 828 PLN
Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-02-15 14:03:39.0