Umowa

Numer umowy CIS.202.9.2019
Data zawarcia 2019-12-19
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-01-01 do 2020-12-31
Kontrahent CGF Grzegorz Członkowski
Przedmiot

Hosting strony internetowej w 2020r.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 6568,20 PLN
Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-29 09:28:32.0