Umowa

Numer umowy CIS.2100.3.2018
Data zawarcia 2018-07-09
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-07-31
Kontrahent MJP Drukarnia sp. z o.o.
Przedmiot

Wydrukowanie transparentnych naklejek "Miejsce Przyjazne Seniorom".

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 87,33 PLN
Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-27 11:07:15.0