Umowa

Numer umowy CIS.44.11.2019
Data zawarcia 2019-10-08
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-10-08 do 2019-10-17
Kontrahent MJM Grafika
Przedmiot

Opracowanie graficzne, skład tekstu i wydruk materiału promocyjnego Miejskiej Rady Seniorów.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1968 PLN
Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-23 11:36:47.0