Umowa

Numer umowy CIS.44.22.2018
Data zawarcia 2018-11-28
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-12-17
Kontrahent Restauracja Chłopskie Jadło
Przedmiot

Zorganizowanie spotkania wigilijnego członków Miejskiej Rady Seniorów.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 2400 PLN
Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-27 10:43:46.0