Umowa

Numer umowy CIS.44.24.2018
Data zawarcia 2018-11-30
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-12-18
Kontrahent Wydawnictwo Miejskie Posnania
Przedmiot

Zakup artykułów Wydawnictwa Miejskiego Posnania dla Miejskiej Rady Seniorów.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1599,40 PLN
Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-27 12:17:23.0