Umowa

Numer umowy CTK.GK/116-1-219/16
Data zawarcia 2016-06-21
Okres
obowiązywania umowy
do 2016-10-19
Kontrahent Joanna Jawińska
Przedmiot

Przygotowanie 4 scenariuszy zajęć edukacyjnych.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1500 PLN
Organizacja Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-06-28 12:47:49.0