Umowa

Numer umowy CTK.GK/116-1-309/16
Data zawarcia 2016-09-07
Okres
obowiązywania umowy
do 2016-09-22
Kontrahent Maria Łukomska
Przedmiot

Przeprowadzenie warsztatów.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1080 PLN
Organizacja Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-09-26 12:30:52.0