Umowa

Numer umowy CTK.GK/116-2-06/17
Data zawarcia 2017-01-27
Okres
obowiązywania umowy
do 2017-12-31
Kontrahent Infotelecom Sp. z o.o.
Przedmiot

Świadczenie usług informatycznych.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 9918,72 PLN
Organizacja Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-02-15 11:25:13.0