Umowa

Numer umowy CWR.III.2202.14.2017
Data zawarcia 2017-03-01
Okres
obowiązywania umowy
do 2017-12-31
Kontrahent Stowarzyszenie TOP TAXI
Przedmiot

stałe usługi przewozowe

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 3319,12 PLN
Organizacja Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-07-17 13:12:53.0