Umowa

Numer umowy DTE/U/4/19
Data zawarcia 2019-03-07
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-03-07 do 2019-04-07
Kontrahent Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Fonotel Bis, ul. Dobieżyńska 36/7, 64-320 Buk
Przedmiot

Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji obwodów 1- i 3-fazowych instalacji elektrycznych oraz poprawności działania wyłączników różnicowo-prądowych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 33456,00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-07 12:40:24.0