Umowa

Numer umowy DZP/1/2020
Data zawarcia 2020-01-08
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-01-08 do 2020-12-31
Kontrahent ABBVIE Sp. z o.o. ul.Postępu 21 B 02-676 Warszawa
Przedmiot

Dostawa produktu leczniczego, leku Glecaprevir/Pibrentasivir stosowanego w programie zdrowotnym (lekowym) leczenia WZW typu C - kontynuacja leczenia

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1024999.64 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-21 10:38:39.0