Umowa

Numer umowy DZP/10/2019
Data zawarcia 2019-01-28
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-01-28 do 2020-01-27
Kontrahent ISPL Medical Sp. z o.o., UL. Nawojowska 100A, 33-300 Nowy Sącz
Przedmiot

PAKIET 1 - STENTY WEWNĄTRZCZASZKOWE DO EMBOLIZACJI TETNIAKÓW MÓZGU DLA POTRZEB ANGIOGRAFII

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 497340,00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-02-01 08:10:25.0