Umowa

Numer umowy DZP/11/2020
Data zawarcia 2020-01-21
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-01-21 do 2021-01-21
Kontrahent Medox Pro Grodzka 2070-560 Szczecin
Przedmiot

Dostawa sterylnego sprzętu medycznago

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 78151.20 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-06 08:40:59.0