Umowa

Numer umowy DZP/120/2016
Data zawarcia 2016-04-18
Okres
obowiązywania umowy
do 2016-05-25
Kontrahent Diaven Medical Sp. z o.o. Sp. k.
Przedmiot

Dostawa stołów operacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie brak
Typ terminu na czas określony
Wartość 700488,00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-06-29 10:36:53.0