Umowa

Numer umowy DZP/120/2019
Data zawarcia 2019-05-14
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-05-14 do 2020-05-14
Kontrahent Med & Care Mławska 13 81-204 Gdynia
Przedmiot

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa endoprotez stawu kolanowego, biodrowego, barkowego

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 52920.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-21 11:04:15.0