Umowa

Numer umowy DZP/14/2020
Data zawarcia 2020-01-21
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-01-21 do 2021-01-21
Kontrahent Cardinal Health Poland Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa
Przedmiot

Dostawa sterylnego sprzętu medycznego dla anestezjologii

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 57888.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-06 08:42:37.0