Umowa

Numer umowy DZP/16/2020
Data zawarcia 2020-01-23
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-01-23 do 2021-01-22
Kontrahent Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Przedmiot

Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i analizatorem do amplifikacji i detekcji techniką Real- time PCR

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 684211.68 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-07 09:27:44.0