Umowa

Numer umowy DZP/17/2020
Data zawarcia 2020-01-29
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-01-29 do 2021-01-28
Kontrahent Consultronix S.A., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice
Przedmiot

Dostawa jednorazowego sprzętu do zabiegów okulistycznych dla potrzeb WSM im. J.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 278888.89 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-11 11:24:59.0