Umowa

Numer umowy DZP/179/2019
Data zawarcia 2019-07-05
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-07-05 do 2020-07-04
Kontrahent Cardinal Health Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 wARSZAWA
Przedmiot

Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla WSM im.J.Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 29052.00 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-30 10:11:20.0